By / 5th април, 2017 / Новини / Off

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

27 Март 2017г., гр. София

Инвестирането в иновации и зелени малки и средни предприятия поставя нов акцент върху технологиите, околната среда и корпоративната отговорност“, заяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова на заключително събитие на програма „Иновации за зелена индустрия“ в България. Тя отбеляза, че с подкрепените 32 проекта на малки и средни предприятия с обща стойност 11,5 милиона евро помагат за по-добрата жизнеспособност и конкурентност в сферата на устойчивите индустрии.

От норвежка страна Н.Пр. г-жа Тове Вестберг, посланик на Норвегия за България отбеляза изключително доброто сътрудничество между координаторите на програмата „Иновация Норвегия“ и Националното координационно звено. Г-жа Вестберг изрази увереност, че така създадената основа ще гарантира успеха на бъдещите общи инициативи.

От 2007 г. насам, с подкрепата на Норвегия, в България се реализират проекти с иновативни идеи. В този смисъл програмата допринася за постигане на стратегическата цел на българското правителство, България да се превърне в конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високи доходи, жизнен стандарт и социална чувствителност. Програмата „Иновации за зелена индустрия“ в България се изпълнява от предприятия, публични организации и неправителствени организации от България, работещи в тясно сътрудничество с партньори от Норвегия, като по този начин се изградиха устойчиви партньорства и беше предаден норвежките опит, технологии и инвестиции.

Единият от 32-та финансирани проекта по програма „Иновации за зелена индустрия“ в България е проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”.

Проектът бе съвместна инициатива на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК), норвежкия клъстер NCE Smart Energy Markets и консултантска компания NEPAS. Oсновната идея на проекта бе продиктувана от необходимостта да се насърчат добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на „енергията, околната среда, климата и зелената икономика“.

BANCAGE е добър пример и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез двустранен обмен на експертиза, знания и иновационно развитие. Черноморски Енергиен Клъстер, като водеща организация по проекта, имаше възможността да си партнира и черпи от опита на норвежкия енергиен клъстер  NCE Smart, който се развива и като  научен център за разработване на интелигентни и устойчиви енергийни решения чрез иновации и развитие на бизнеса. Редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании са членове на Норвежкия клъстер, който е локализиран в гр. Халден в близост до местният енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите. Консултантска компания NEPAS от гр. Осло, предлагаща услуги като проучване на енергийния потенциал на общински и промишлени сгради, стандартизация, бенчмаркетинг, устойчиво енергийно планиране, допълни напълно успешното партньорство в рамките на проект BANCAGE.

Нови 28,50 милиона евро са заделени за програмна област „Бизнес развитие, иновации и МСП“ за програмен период 2014-2021 г. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, които въвеждат иновативни технологии, процеси и услуги, подпомагат устойчивото развитие на бизнеса, правят съществуващите бизнеси и процеси „зелени“, развиват знания, основани на иновации и оказват подкрепа за иновации, провокирани от потребителите.