By / 19th юли, 2017 / Новини / Off

 ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

Поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform) организира своята десета „мисия“ за насърчаване сътрудничеството между европейските клъстери. Събитието ще се състой в Солун, Гърция в периода 13-14.09.2017г. и целенасочено съвпада с провеждането на Международния технически панаир (TIF Thessaloniki) в града.

Общата цел на събитието е да се даде възможност за срещи и създаване на сътрудничества между активните клъстери в Европа в сферата на културните и творческите индустрии, циркулярната икономика, мобилността, интелигентния град, агротехническите и автомобилните сфери.

Повече информация за събитието и заявка за участие на https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eccp-matchmaking-mission-thessaloniki-greece-call-applications