By / 28th юни, 2021 / Новини / Off

 

Дни на климата и енергията 2021 в Габрово

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово проведе Дни на климата и енергията на 24 и 25 юни 2021 г. в град Габрово, зала „Възраждане“. Представител на ЧЕК участва присъствено в двудневната хибридна конференция „Климат и енергия: Механизми и международни инициативи в подкрепа на местните власти и гражданите“. На събитието взеха участие над 200 души, присъстващи в залата и онлайн, представители на ЕК, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, АБЧО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище.

Кметът на Габрово г-жа Таня Христова даде старт на дискусията, посветена на климата и енергията. Събитието бе съвместна инициатива на Община Габрово, ОМ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и Конвентa на кметовете. В обръщението си към участниците кметът на Габрово подчерта, че заедно с декарбонизацията на транспортния сектор и позеленяване на градовете в Европа, процесът на обновяване на европейския сграден фонд, ставащ все повече популярен като Вълна за обновяване, е един от ключовите приоритети на Европа в стратегията за растеж и постигане на климатична неутралност. По тази причина форумът в Габрово в голяма степен концентрира експертно и политическо внимание именно върху възможностите и предизвикателствата за реализиране на Вълната за обновяване. Таня Христова акцентира върху ключовата роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората.

Сред презентаторите бяха Марку Маркула – заместник-председател на Комитета на регионите, Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Хелмут Щрасер – заместник-председател на Европейската енергийна награда, Фредерик Бойе, оглавяващ секретариата на Споразумението на кметовете, Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Юлиан Попов – старши политически съветник на Европейската климатична фондация, Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, инж. Тодор Тонев от АБЧО, кметове на европейски градове и др.

Двудневното събитие бе изпълнено с много споделени добри практики, нови идеи, бъдещи планове и успешни инициативи. Термините като нов европейски Баухаус, вълна на саниране, енергийна бедност, енергийни кооперативи, зелена сделка, декарбонизация, план за възстановяване и устойчивост присъстваха в почти всички презентации.

Конференцията завърши с дискусия с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен Пенчев, Йордан Николов, Здравко Генчев и Юлиан Попов, който говориха за нулевоенергийните градове.

Повече информация, както презентациите може да намерите на сайта на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg/news-article/10428