By / 26th март, 2017 / Новини / Off

“Дни на черноморски енергиен клъстер”

През периода септември – октомври 2012 г. ще бъдат проведени „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” на територията на Черноморските ни общини Варна, Добрич и Бургас. Събитията се организират в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „ЧЕК – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”. Целта на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на новосъздадения клъстер и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

На събитията ще бъдат представени целите, приоритетите и услугите на новосъздадения клъстер, както и бъдещите мащабни проекти на клъстера, а именно изграждане на “Зелен информационен център”, изграждане на мрежа „Зелен туристически обект” и изграждане на мрежа „Енергийно устойчиви общини”.

На енергийните форуми са поканени представители на местния бизнес, общински служители, енергийни агенции, медии и други заинтересовани лица.