By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Български предприемачи проведоха ползотворни срещи с норвежки фирми, в рамките на проект BANCAGE

07 – 11 Октомври 2014г.

Делегация от български фирми, членове на Черноморски енергиен клъстер посетиха своя проектен партньор в Норвегия – NCE Smart Energy Markets.Петдневната работна визита се проведе в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”.

Енергийният клъстер NCE Smart е с компетенции по развитието на интелигентни енергийни пазари. Негови членове са редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании. Клъстерът е локализиран в гр. Халден в близост до местния енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите.

Целта на визитата бе да се установи двустранно сътрудничество между норвежкия и българския енергиен клъстер и техните фирми-членки, да се обмени опит и добри практики в областта на енергийния мениджмънт, прилагането на устойчиви енергийни политики, електрическа мобилност, пасивни сгради, използване на местни енергийни източници, енергийни пазари и управление на енергийни процеси.

Тенденцията за развитие на европейския енергиен пазар е постепенна дерегулация, докато цените на енергията се определят на напълно на пазарен принцип. Целта е да се създаде среда за стимулиране на чисто производство на енергия и отговорно ползване. Този процес е почти напълно завършен в Норвегия. Осъществените дейности бяха представени от един от основателите на енергийния пазар в Норвегия – г-н Ханс Арилд Бредсен. Процесът на дерегулация е стартирал 1991 година и е завършил 2013 г. Към настоящия момент тази система за енергиен пазар се използва от Скандинавските и Прибалтийските държави, Западна Европа, Централна Европа, Румъния и Турция. Опитът показва, че необходимото време за въвеждане на свободен енергиен пазар отнема около 10 години. Цената на електроенергията се формира на основание количество използвана енергия, час от денонощието на ползване, предварителна заявка на ползване.

В рамките на работното посещение българската делегация посети редица фирми-членки на Норвежкия клъстер: 
Представителят на Tiny Mesh, гр. Халден- г-н Стиг Отесен запозна участниците с възможностите за изграждане на безжична мрежова инфраструктура за енергийния сектор. Фирмата е разработила радиоустройство с микро размери, което може да предава и записва данни относно консумация на електроенергия. В допълнение е разработила облачна система за запис на базата данни. Протоколът от данни се предава безжично, което спестява значителен ресурс за изграждането й. Като краен продукт се получава богата база от данни относно енергийна консумация на изследваният обект. Базата данни е възможно да бъде обект на изследвания и създаване на модел на консумация. По този начин се повишава енергийната култура на потребителите, използва се енергията по оптимален начин и се предоставя достатъчна информация за целесъобразни инвестиции.

Г-н Тор Моен – ръководител на проект в Smart Energi Hvaler, гр. Фредрикщат представи разработена от фирмата съвременна измервателна система за управление на електрическата мрежа, коята позволява тя да става все по-интелигентна. Така наречените „интелигентните електромери“ могат да предоставят информация за домашното електропотребление дори и на мобилния Ви телефон. По този начин всеки клиент получава пълна информация за консумираната от него електроенергия, да се правят анализи на консумацията и предложения за оптимизиране на разходите.

Участниците посетиха и различни видове отоплителни централи: Fjernvarme AS – гр. Фредрикщат – отоплителна централа на биомаса, MOVAR в гр. Мос – на земен газ, Statkraft Varme Mosseporten в гр. Ас – на био газ и Електрическа компания за производство на енергия, собственост на окръг Østfold и местните общини, която управлява 8 ВЕЦ 2 ВяЕЦ и две централизирани топлофикации.

Голям интерес сред членовете на делегацията предизвика посещението във фирма Mosseporten Frysehotell в гр. Мос, където с помощта на биогаз, естествения планински масив се използва за съхранение на замразени продукти.

Представителите на Черноморския енергиен клъстер се запознаха с норвежката политика по отношение на стимулиране използването на електрически автомобили, като средство за намаляване на замърсяването на околната среда: въведени са намалени данъци за електромобилите, предоставена е възможност за безплатно зареждане, безплатно паркиране в централни зони. Направено е проучване за подходящо разположение на зарядна инфраструктура в гр. Осло. Предложените места са приети в плана за градско развитие и е предоставена възможността на частните инвеститори да изграждат зарядни колонки. Към настоящия момент три големи инвеститори са разположили около 2000 колонки в Осло.

Всички заинтересованите български фирми ще имат възможността да се срещнат с норвежките фирми през месец Март 2015г., когато Черноморски енергиен клъстер ще организира съвместен енергиен бизнес форум в гр. София.