By / 10th юни, 2020 / Новини / Off

10 юни 2020г.

 

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

 

В края на м. юни Асоциация на Българските Черноморски Общини ще предложи две иновативни платформи, които да са в помощ на бизнеса, туристи, прилюченци и търсещи нови интересни местополжения.

Виртуалните платформи се разработват в рамките на проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския регион“, финансиран в рамките на Съвместна Оперативна Програма „Черно море 2014-2020“.

 

Онлайн каталог за зелен туризъм

http://greethis-db.info

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен инструмент в помощ  на бизнеса, който обхваща производители и доставчици на енергийни услуги и продукти, както и практични решения за иновативни енергийно ефективни технологии, приложени в защитени и културно-исторически сгради в шестте страни- участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще послужи за изграждане на Черноморската мрежа за бизнес сътрудничество и иновации, която да съдейства за обмяна на практики, опит и информационна подкрепа на основните пазарни структури в областта на туризма и културно-историческото наследство. Каталогът ще бъде преведен на шестте езика на страните партньори – български, румънски, гръцки, молдовски, украински, грузински и английски и ще бъде достъпен свободно достъпен чрез официалната интернет страница на проект GreeTHIS.

 

Виртуален Гид

https://greethis.ilab.studio

Виртуалният Гид е интерактивна платофрма за реклама в шестте партньорски държави – България, Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и Грузия. Представени са шест пилотни обекти във всяка от страните, които целят да откроят и популяризират основни елементи, историческо минало, постижения и предимства свързани с културната идентичност и многообразие на Черноморските територии.

Несъмнено това е визитната картичка GreeTHIS, чиято задача е да докосне любителите на туризма и особено тези, интересуващи се от културно наследство и опазване на зелените територии и да ги провокира интереса за посещение и достъп до тези места.

 

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net