By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

ЕнЕфект и Екоенергия отправят покана за участие във Втората Национална Конференция „Почи нулевоенергийни сгради“, която ще се прооведе в периода 30 май -1 юни 2019 в Бургас.

За повече информация и начини за участие:

http://www.nationalnzebconference.com/register.html