By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на международния екофорум в София

Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) участва с българо-норвежки щанд на изложението „Енергийна ефективност, Възобновяема енергия, Интелигентни градове за Югоизточна Европа”, организирано от Виа Експо в Интер Експо Център, София в периода 11-13 март 2015г.

Станалият традиционен международeн екофорум в София, привлече фирми от 16 държави, които представиха екологични и икономически обосновани решения, както и 46 лектори от България и цяла Европа, които взеха участие в конферентната програма.
Българо-норвежкият щанд на ЧЕК презентира дейността и фирмите членове на партньорските клъстери: Черноморски Енергиен Клъстер и NCE Smart Energy Markets. Щандът бе един от най-атрактивните, поради представянето на ултра лекият самолет ДАР – Соло, който се произвежда от българската компания „Аероплани ДАР“ ЕООД. Фирмата е решила да възстанови производството на български самолети през 1995 г. Дизайнерският център на „ДАР“ е разработил няколко прототипа, като първият построен от инж. Илиев самолет е през 2000 г.

По време на изложението представителите на Черноморски енергиен клъстер имаха възможността да осъществят полезни контакти с фирми и организации, работещи в сферата на ВЕИ, енергийна ефективност и рационално използване на енергията като Клъстер зелена синергия, Голяма община Измир, Камара на архитектите в България, Djadadji, Arcon Bulgaria ЕООД, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Filkab Solar, Pollutec, International development Norway, C&H Maastricht, Megatherm Tsonev Ltd, Schamck, Balkanika Energy, Хайтек ЕООД, Telesoft consulting и много др. 

Българо-норвежкият щанд бе лично посетен и от председателя на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите, който изрази задоволството си от представянето на ЧЕК на изложението и покани ръководството да вземе участие в Годишното събрание на Асоциацията, както и да се присъедини към нея. Беше отправено предложение към ЧЕК в случай, че стане член да бъде представител на Асоциацията на бизнес клъстерите за Черноморският регион. Това е едно признание към отговорната работа на служителите и членовете на ЧЕК. 

Една от основните цели на ЧЕК е подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Затова и срещата с арх. Николай Гълъбов, заместник председател на Камарата на архитектите в България бе изключително ценна и ползотворна. Един от инструментите за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради е промяна на правилата при проектиране на нови или рехабилитиране на стари сгради. В тази връзка Камарата на архитектите играе важна роля като представител на правоспособните архитекти. 
В резултат на участието на ЧЕК на международното изложение в София бяха набелязани редица бъдещи проекти и партньорства, обменени бяха ценни идеи в областта на инсталациите за производство на биогаз в България, в проектирането и изграждането на системи оползотворяващи слънчева енергия и биомаса, в пречистването и усвояването на отпадни води.

Участието на ЧЕК на изложението се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014, Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия” в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”