Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

By / / Новини / Off

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

6-те партньорски организации по проект GreeTHIS създадоха „Пътна карта на културния туризъм“ като иновативен инструмент за засилване на сътрудничеството и засилване на интереса и посещенията на туристи в черноморските държави, пренасяйки се в историческото минало и античността и едновременно с това вливайки се в съвременните постижения в областта на икономическото, дигиталното и информационното развитие.  Пътната карта на културния туризъм в Черноморския регион обединява общия стремеж на партньорските държави: България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния и Украйна в популяризирането на културния и зеления туризъм чрез представянето на местни идентичности, анализи и тенденции в развитието, опазването, съхранението и управлението на културния и зеления туризъм.

Проект GreeTHIS е финансиран от Европейския съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

За повече информация можете да ни следите на: www.greethis.net

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

By / / Новини / Off

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

 Стартира втори цикъл на Обучителна § стажантска програма за младежи по проект EDIBO

Ръководството на Черноморски енергиен клъстер отправя покана към компании, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, графичен дизайн, уеб дизайн и др. да се включат в партньорската стажантска програма на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) като предоставят възможност за стаж на безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст. За предпочитане е желаещите фирми да са позиционирани в област Варна и да имат възможност да предоставят менторска подкрепа на 5-6 младежи за период не по-малък от 1 месец.

Обучителна § стажантска програма за младежи се организира в рамките на европейския проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. (https://digitalbootcamps.eu/). Младежите желаещи да стажуват са преминали през 200 часовото обучението по „Дигитални умения“, включващо основни компютърни умения – OS Windows, браузъри – Chrome, FireFox и Opera, инсталиране и премахване на програми; Open Office; драйвери и поддръжка; настройки на мрежа; периферия и възможни проблеми; основни програми в ежедневието на предприемача; организация на работата на предприемача с помощта на компютър; електронно взаимодействие с институциите; специализиран модул Lightroom CC, дигитално предприемачество и социални мрежи, др. Екипът на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) ще подкрепи, желаещите фирми да предоставят възможност за стаж, като осъществи подбор и селекция на младежите съобразно критериите за работа на фирмата-работодател.

#EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

By / / Новини / Off

CSSC Lab: Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

АБЧО е национален партньор за България в един от 25-те одобрени проекти по Транcграничната Програма „Дунав 2014-2020“, а фирма член на клъстера („3К“ АД) е асоцииран партньор. Проектът „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ (CSSC Lab) стартира през юли 2020 г. и е с продължителност 2,5 години. Консорциумът се състои от 17 партньори от почти всички дунавски държави.

Европейският съюз има амбициозни планове за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Това изисква тестване и приемане на иновативни решения за производство, потребление, управление и съхранение на енергия. CSSC Lab – новият INTERREG проект, г., ще подкрепи тестването на подходи за секторно свързване и съхранение на енергия в Австрия, България, Хърватия и Словения.

Основното препятствие, което понастоящем се среща при увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници, е по-доброто свързване на потреблението и съхранението на енергия. Възобновяемите енергийни източници са ключови за постигането на целите на ЕС в областта на климата, но представляват значително предизвикателство, тъй като те са променливи. Това означава, че осигуряването на слънчева и вятърна енергия силно зависи от сезона и времето. Необходими са нови, иновативни решения за съхранение, за да се гарантира, че енергията, произведена от възобновяеми източници, може да се съхранява и използва при необходимост.

Подходите за секторно свързване служат за изграждане на мост между потреблението на енергия от една страна и съхранението на енергия от друга. Техният потенциал се признава и на ниво ЕС, като по тази тема Европейската комисия формулира ясна стратегия (Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система, ЕК, юли 2020 г.). Въпреки това продължава да липсва информираност относно значението на секторното свързване на общинско и градско ниво, които са съществени компоненти в интегрираната енергийна система.

В своето проучване за 2019 г., озаглавено „Потенциал за свързване на сектори за декарбонизация“, Европейската комисия препоръчва стартиране на пилотни демонстрационни проекти за свързване на сектори като средство за повишаване на осведомеността на общинско и градско ниво. CSSC Lab се стреми да следва тази препоръка, като стартира различни тестови сайтове. „Нашият проект е изключителен с това, че изграждаме специфични технологии в четири партньорски региона, Хърватия, Австрия, Словения и България. След това тези инвестиции ще служат като демонстрация за представители на общини, градове и потенциални инвеститори като предлагат различни решения за производство на енергия, съхранение, използване и управление „, казва водещият партньор на проекта CSSC Lab Хрвойе Марас.

Той и неговият колега Марко Чавар представляват Регионалната енергийна агенция в Северозападна Хърватия (REGEA), която успя да обедини 17 партньори от 11 държави и успешно подаде заявление за финанcова подкрепа до транснационалната програма  „Дунав“.

Лабoраторията CSSC Lab. обаче няма да се ограничи само до представянето на технологии. Ще подготвим моделно решение и инструментариум за оценка за типични случаи на градско използване, ще разработим пилотна схема за изграждане на капацитет за общините с местни обучения, уеб семинари и сесии за коучинг в градовете , ще създаде онлайн платформа за обучение за устойчив трансфер на знания и възпроизвеждане на решения за други градове “, добавя Ръководителят на проекта, Марко Чавар.

Повече за проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Photo credit: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski

ЧЕК подкрепя безработни и нискоквалифицирани младежи с интерес за работа в сферата на ИКТ

By / / Новини / Off

Read More

ЧЕК представи дейността си на българо-румънска клъстерна конференция в град Варна на 28-29.09.2020г.

By / / Новини / Off

Двудневната българо-румънска клъстерна конференция се проведе на 28-29.09.2020 г. във Варна

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“ със съпътстващи бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес. Събитието се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс. Целта на конференцията бе да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми в обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.

Международната конференция, тип „хибридна конференция“ (присъствена и онлайн) бе част от поредицата събития в рамките на „Зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на първия ден, 28.09.2020 г. бе разгледана темата за биоикономиката, като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми. Инж. Тодор Тонев, Председател на УС на ЧЕК и в ролята на клъстер-домакин на международното събитие представи опита на енергийния клъстер, неговите членове, реализирани проекти и иновативни продукти, разработвани съвместно с клъстерните фирми.

Вторият ден от конференцията бе отреден на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в Дунавския и Европейския контекст. В допълнение към основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представители на клъстери, като е осигурен специален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Международната конференция се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Повече информация за проведената конференция: www.sme.government.bg

 

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

By / / Новини / Off

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

22-26.06.2020

 

Ежегодната Европейска Седмица за Устойчива Енергия ще се проведе в периода 22-26 юни 2020г. под мотото: „Отвъд кризата: чиста енергия за зелено възстановяване и растеж“

Тази година събитията в рамките на Европейската енергийна седмица са само дигитални! Основни акценти са: 3-дневна дигитална политическа конференция, ежегодните награди на Европейската Седмица за Устойчива Енергия, първият Европейски Младежки Енергиен Ден, заедно с онлайн видео срещи, виртуални щандове и други съвместни дейности. През целият м. юни участниците ще имат достъп до съпътстващите онлайн събития и енергийни дни, както и до дигиталните събития, организирани в цяла Европа.

За повече информация и регистрация за събитията:

https://www.eusew.eu/

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

By / / Новини / Off

10 юни 2020г.

 

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

 

В края на м. юни Асоциация на Българските Черноморски Общини ще предложи две иновативни платформи, които да са в помощ на бизнеса, туристи, прилюченци и търсещи нови интересни местополжения.

Виртуалните платформи се разработват в рамките на проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския регион“, финансиран в рамките на Съвместна Оперативна Програма „Черно море 2014-2020“.

 

Онлайн каталог за зелен туризъм

http://greethis-db.info

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен инструмент в помощ  на бизнеса, който обхваща производители и доставчици на енергийни услуги и продукти, както и практични решения за иновативни енергийно ефективни технологии, приложени в защитени и културно-исторически сгради в шестте страни- участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще послужи за изграждане на Черноморската мрежа за бизнес сътрудничество и иновации, която да съдейства за обмяна на практики, опит и информационна подкрепа на основните пазарни структури в областта на туризма и културно-историческото наследство. Каталогът ще бъде преведен на шестте езика на страните партньори – български, румънски, гръцки, молдовски, украински, грузински и английски и ще бъде достъпен свободно достъпен чрез официалната интернет страница на проект GreeTHIS.

 

Виртуален Гид

https://greethis.ilab.studio

Виртуалният Гид е интерактивна платофрма за реклама в шестте партньорски държави – България, Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и Грузия. Представени са шест пилотни обекти във всяка от страните, които целят да откроят и популяризират основни елементи, историческо минало, постижения и предимства свързани с културната идентичност и многообразие на Черноморските територии.

Несъмнено това е визитната картичка GreeTHIS, чиято задача е да докосне любителите на туризма и особено тези, интересуващи се от културно наследство и опазване на зелените територии и да ги провокира интереса за посещение и достъп до тези места.

 

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net

Маркетингово проучване за прилагане на иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

By / / Новини / Off

Маркетингово проучване:

Иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ представи проучване за използваните технологии и мерки за енергийна ефективност и опазване на климата в исторически и защитени сгради и територии в Черноморския регион. Изследвани са основните производители, доставчици на материали и суровини и изпълнители в областта на строителството на сгради и съоръжения, прилагане на енергоефективни мерки в сгради с цел икономии на средства, оптимизиране на енергийната консумация, използването на алтернативни енергийни източници и внедряване на ВЕИ. Показани и са и конкретни примери за обновяване на сгради в някои Черноморски общини.

Прочуването се реализира в рамките на проект „GreeTHIS – Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, изпълняван по програма Черноморски басейн 2014-2020, съвместно с Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и Грузия и координиран от  АБЧО.

Резултатите от доклада, както и конкретни предложения за прилагане на енергоефективни технологии в културно-исторически сгради можете да намерите на

страницата на АБЧО: www.ubbsla.org/greethis-marketing-research

страницата на проекта: www.greethis.net

EDIBO Bootcamps: Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

By / / Новини / Off

EDIBO Digital Bootcamps:

Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

„Институт за младежки инициативи и иновации“ обявява старта на шестте обучителни курса по „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ за безработни и нискоквалифицирани младежи в рамките на проект #EDIBO!!!

Ако сте на  възраст между 18 и 29 години, не учите и не работите в момента (#NEET), а се интересувате от ИТ технологии, свържете се с нас:

youth_institute@abv.bg

Ще получите дигитални умения, които са Ви нужни, за да развиете бизнеса, кариерата или увереността си!

Планирани курса: шест цикъла
Провеждане:  различни населени места в зависимост от получените заявки
Максимален брой обучавани в курс: 25
Продължителност на всеки курс: 200 часа
Учебна програма: >>>>>>>>

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират „Европейски дигитални обучителни лаборатории“ в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от „фирми-спонсори“ на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен:

1. Формуляр за кандидатстване
2. Декларация за лична отговорност

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

By / / Новини / Off

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

ЕнЕфект и Екоенергия отправят покана за участие във Втората Национална Конференция „Почи нулевоенергийни сгради“, която ще се прооведе в периода 30 май -1 юни 2019 в Бургас.

За повече информация и начини за участие:

http://www.nationalnzebconference.com/register.html

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

By / / Новини / Off

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект организират XXI Ежегодна конференция, която ще се проведе на 23-24 април в Габрово. В рамките на събитието ще бъдат организирани серия специализирани мероприятия, които имат за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, финансирането на общински проекти, зелените обществени поръчки и дългосрочното планиране за устойчиво енергийно развитие. През тази година вниманието се фокусира по-специално върху гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото разбиране на нуждите от ефективни мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията.

За повече информация: http://www.ecoenergy-bg.net

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

By / / Новини / Off

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения –декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава членка трябва да представи в Европейската комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. ЕК ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г.

Министерството приема коментари, мнения и препоръки на заинтересованите страни до 30.04.2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

By / / Новини / Off

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

Архитектурна сграда, построена през 1905 г. в историческата част на гр. Варна ще бъде обновена и превърната в енергийно–ефективна  със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на международна среща на 13 декември 2018г. в областна администрация Варна.

Със срещата бе даден старт на европейския проект „GreeTHIS: Зеленият туризъм и културното наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, в който Асоциация на Българските Черноморски Общини е водещ партньор заедно с още 5 организации, агенции и общини от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия

По проекта са отпуснати средства за прилагане на специфични мерки за енергийна ефективност, вкл. използване на ВЕИ, като водещо е запазването на архитектурната визия на сградата и превръщането й в демонстрационен обект за предоставяне на туристическа информация, свързана с културно-историческото наследство и развитие на гр. Варна. Сградата се намира в непосредствена близост до основните комуникационни артерии – жп гара, морска гара, откъдето преминава голяма част основния туристически поток към и от града.

Заедно с това в рамките на трансграничния проект ще бъдат разработени високотехнологични дигитални продукти с туристическа насоченост и свързани с културното наследство, като: Пътна карта за културен туризъм и зелени възможности, която ще включва онлайн каталог на продукти, доставчици, иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата; Виртуален гид със списък на обекти на културното наследство в защитени зелени територии на Черноморския регион; Интерактивна игра, насочена към младите хора за опознаване на исторически факти, обекти и забележителности. Ще бъдат направени енергийни одити на три пилотни сгради във всяка от държавите-партньори по проекта, за които ще се търси финансиране.

За повече информация: www.ubbsla.org

Tранснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП

By / / Новини / Off

Kомпилацията от транснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП, стартиращи предприятия и социални предприятия се основава на анализите, извършени от партньорите по проекта CrowdStream по време на изпълнението на проекта в редица стратегически резултати от проекти, като например регионални профили, регионални пазарни анализи, пилотни действия и регионални планове за действие за всеки от регионите партньори. Споменатите документи са достъпни на уебсайта на проекта CrowdStream на адрес http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream.
За да се разработи обща картина на търсенето на стратегическото развитие, което е общо за всички страни от Дунавското пространство, предизвикателствата, целите и плановете, разработени по време на жизнения цикъл на проекта на ниво партньорски регион, бяха преразгледани и допълнително обобщени в допълнителен аналитичен етап. Допълнителни данни бяха предоставени от представители на платформи за краудфандинг и доставчици на услуги, както и от други външни експерти, които бяха включени от партньорите по проекта на различни етапи от изпълнението на проектните дейности.

Промяна в енергийното законодателството предложиха АБЧО и ОЦОСУР с подкрепата на ЧЕК по време на пресконференция на легендарния ветроходен кораб на „Грийнпийс“

By / / Новини / Off

В БЪДЕЩЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА СИ, НАСТОЯВАТ АБЧО И ОЦОСУР

„Грийнпийс“ започна общоевропейски си тур под надслов „Заедно за климата“.

В него се включва легендарният ветроход Rainbow Warrior, който ще обиколи много европейски държави, а България е втората му спирка. Целта на тура е освен да информира, да предизвика и реални промени в политиките за справяне с климатичната криза.

Програмата на Rainbow Warrior във Варна включи пресконференция на 04.06.2019г. с информация за европейския тур и събитията в България, обучение, подходящо за широк кръг от хора за същността на енергията от слънцето и нейното значение за енергетиката, кръгла маса за ролята на гражданите в енергийната система на България.

По време на пресконференцията, инж. Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини (АБЧО) и Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер сподели, че е крайно време в законодателството да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев.

Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦСУР) сподели, че съвместно с АБЧО, Черноморски енергиен клъстер и Център за енергийни решения са сформирала комисия от експерти, която е подготвила конкретни предложения за промени в енергийното законодателство, целящи намаляване на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия. Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси, заключи Илиян Илиев.

Промяната в енергийното законодателството, предложена от АБЧО и ОЦОСУР е свързана с въвеждане на ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници. Предложената промяна не изисква преференциални цени и няма да натовари крайната цена на електроенергията, а напротив ще даде възможност на хората за предвидима и постоянна стойност на консумираната от тях електроенерги.

Така, например в съседна Гърция това вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на живеене и потребяване на електроенергия. Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100.

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто административни, смята Илиян Илиев от ОЦОСУР. Условията, при които се изкупува електроенергията от дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо.

 

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

By / / Новини / Off

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

 

Между 30 май и 1 юни 2019 г. в Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще се проведе II-танационална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“.

Конференцията се организира от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на Община Бургас, като ще акцентира върху ползите и предизвикателствата за навлизането на сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) с проектантската и строителната практика, готвените промени в законодателство в областта на строителството, необходимостта от промени в нормативната база, касаещи енергийната ефективност в сградния сектор, кактои отраженията им в работата на местните власти.

Събитието ще предложи и поглед върху успешните практики от България, Австрия, Чехия и Словакия и технологичните иновации, способстващи строителството на СБНПЕ. Ще гостува делегация от представители на научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг, наброяваща повече от 20 души. В програмата са включени още различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати като ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрацияна пасивна и непасивна конструкция), които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на подходящи материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите технологични и проектантски решения за почти нулево-енергийни и пасивни сгради. Планирано е и специализирано обучение за общински експерти и строителни специалисти, както и специални игри за децата по повод Международния ден на детето -1-ви юни.

Повече информация: www.nationalnzebconference.com

За да потвърдите Вашето участие до 23.05.2019г. чрез регистрационната форма за събитието на адрес: www.nationalnzebconference.com/register.html

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: „International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

By / / Новини / Off

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
„International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

Как да се направи преход към чиста енергия е едно от ключовите предизвикателства пред света. За да намерим нови решения и нови идеи за устойчива енергия в сградите, промишлеността и транспорта, каним 33 млади професионалисти и изследователи под 33 годишна възраст!

 • Кога

22 – 26 юли 2019 г., Горна Австрия

 • Защо да участвате
 1. Ще се запознаете с други млади новатори от цял свят!
 2. Ще създадете мрежа с иновативни компании и ще се възползвате от професионалното наставничество и обучение на ръководния персонал!
 3. Ще имате възможността да спечелите награда за най-добър проект!
 4. Ще прекарате една незабравима седмица със съмишленици в красивите австрийски Алпи!
 • Критерии за допустимост:
  минимален трудов стаж от 3 години или бакалавърска степен
  силен интерес към темата „преход към чиста енергия“
  добро владеене на английски език
  родени след 1985 г.
 • Кандидатствайте сега и се присъединете към нас в Австрия през юли за това веднъж в живота си!
  Крайният срок за кандидатстване е 10 април 2019 г.

https://www.wsed.at/en/programme/international-clean-energy-challenge/call-international-clean-energy-challenge.html

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

By / / Новини / Off

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

Партньорите по проект CrowdStream завършиха създаването и тестването на платформата за електронно обучение за краудфандинг (групово финансиране)


Moodle базираната платформа можете да намерите тук: https://pbn-elearning.hu/?lang=en


Обучението включва 6 модула, от които може да научите всичко за груповото финанисиране
Модули 1-2-3 ще ви представят детайлно груповото финансиране (процес, правна рамка, платформи и др.).
Модул 4 и 5 ще ви помогнат да създадете своя собствена кампания, докато Модул 6 е в подкрепа на бизнес организациите, така че те да да подобрят своите услуги.

Заключителните конференции, организирани в градовете Варна, Добрич и Бургас по проект № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 се радваха на голяма посещаемост

By / / Новини / Off

Проведоха се регионални конференции на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси” в градовете Варна, Добрич и Бургас

 

Регионалните конференции, проведени в градовете Варна (12.11.2018 г. в хотел „Черно море“), Бургас (16.11.2018г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас) и в Добрич (22.11.2018г. в бизнес-парк Езида”) бяха заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На трите конференции участваха над 90 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, браншови организации и клъстери в региона, медии и т.н.

На регионалните конференции се представиха  иновативните практики на проектните партньори в областта на управлението на човешките ресурси, разработената Е-обучителна платформа и „Банка от експерти“ в областта на енергийната ефективност.

По време на конференцията в град Варна бяха споделени и добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

В град Бургас, за допълнителен принос на регионалната конференция бяха поканени ИКТ Клъстер – Бургас и ИНСИС ООД, които представиха и две други инициативи, свързани с предприемачеството и човешкия потенциал.

Добавена стойност на конференцията в Добрич бе презентацията на Ксела България ЕООД за иновационни решения в проектирането и изпълнението на нискоетажни конструкции, в огнезащитата и в енергийната ефективност на сградите.

По време на събитията членовете на Черноморски енергиен клъстер и присъстващите участници се обединиха  около тезата на словенския и полския партньор, че ако всички членове си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти.

Благодарение на почерпения опит по проекта, Черноморски енергиен клъстер разработи мултифункционална електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява споделено обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.