#GreeINN video of the project

By / 7th юни, 2024 / News / Off

#GreeINN video of the project

Project “GreeINN – Increased competitiveness of BSECluster members to utilize the potential of green innovation”

 

#GreeINN: Mеждународна конференция за приложен AI+2024 в Норвегия

By / 22nd април, 2024 / Новини / Off

Участие в международната конференция за приложен AI+ в Халден, Норвегия

Благодарение на финансовата подкрепа, получена от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по Програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП” – България в рамките на проeкт GreeINN, десет представители на фирми-членове на Черноморски енергиен клъстер имаха възможността да участват на една от най-големите международни конференции за приложен изкуствен интелект, която се проведе в град Халден в периода 17-18.04.2024г.

AI+ международното събитие, фокусирано върху ролята и приложението на изкуствения интелект, предложи невероятна арена за споделяне на компетенции и взаимодействие в областта на изкуствения интелект, който да осигури солидна основа за успех с компютърно управлявана икономика и зелени иновации.

Организирана от норвежкия партньор по проекта – Smart Innovation Norway (SIN), конференцията предложи на българските делегати нови знания в сферата, създаване на устойчиви контакти с други организации и бизнеси, нови идеи за бъдещи сътрудничества с норвежки фирми и клъстерни организации.

В присъствието на над 300 международни гости и лектори, представителите на български фирми имаха невероятния шанс да са два пълни дни в челните редици на AI тенденциите и иновациите и да чуят какво ново предлага това цунами в нашия живот, наречено изкуствен интелект:  AI+ Business, AI+ Risk, AI+ Education!

Конференцията се организира от Smart Innovation Norway (официален партньор по проект GreeINN), eSmart Systems, Institute for Energy Technology (IFE), Østfold University College, Halden Chamber of Commerce, Halden Municipality и Cluster for Applied AI.

Последният ден от работната визита бе посветена на бизнес срещи между Черноморски енергиен клъстер и домакините от Норвегия. Българските представители имаха възможността да посетят Smart Innovation Arena – дигиталната арена за симулации и виртуални тестове на норвежкия партньор и да се срещнат с представители на Cluster for Applied IA и Decommissioning cluster.

Тук може да видите впечатленията на българските участници в международната конференция и работна визита в Норвегия:

#GreeINN: Представители на фирмите от ЧЕК ще участват на AI+ Exhibit 2024 в Норвегия

By / 21st февруари, 2024 / Новини / Off

Представители на фирмите от ЧЕК ще участват на AI+ Exhibit 2024 в Норвегия

През месец април 2024 г, в рамките на проект “GreeINN”, десет представители на малкия и среден бизнес от ЧЕК ще участват в ежегодната Международна конференция с фокус върху приложния изкуствен интелект AI+2024 в гр. Халден, Норвегия. Съорганизатор на събитието е Smart Innovation Norway – партньор по проекта.

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 април 2024 г., събирайки професионалисти, бизнесмени, политици, изследователи, лидери и други, интересуващи се от приложен AI, за два дни на знание, демонстрации, лекции, панелни дискусии и общуване.

Конференцията AI+ се организира за пета поредна година, а целта на организаторите й е да осигурят международна арена за споделяне на компетенции и взаимодействие в областта на изкуствения интелект.

Форумът е място за срещи за представители на бизнеса, политици, академичните среди и широката общественост, където споделянето на компетенции, демонстрациите и дебатите изграждат солидна основа за иновации и развитие на обществото.

Приложния AI нараства експоненциално всяка година и е предизвикателство както за бизнеса, така и за обществения сектор да бъде в крак с такава бързо развиваща се област.

Участвайки в най-добрата конференция за приложен AI в Норвегия, членовете на Клъстера ще получат уникално въведение в норвежката екосистема за Изкуствен интелект, ще придобият изключителна експертиза, свързана с дигитализацията и AI, което да им помогне да започнат работа върху идеи за приложението му в собствения си бизнес.

За повече информация:

#AECeurocluster: Поредица от онлайн семинари: “Екологична и цифрова трансформация в секторите на архитектурата, инженерството и строителството (AEC)”

By / 16th януари, 2024 / Новини / Off

Покана | Поредица от онлайн семинари: “Екологична и цифрова трансформация в секторите на архитектурата, инженерството и строителството (AEC)”


Една от много важните дейности на нашия проект наближава, СЕРИЯ ОТ УЕБИНАРИ!

Как зелената и цифровата трансформация променят строителната индустрия?


Онлайн семинар 1:

➡ Строителна индустрия – устойчивост – дигитализация: Противоречие или възможност за промяна

01.02.2024 (четвъртък), от 14.00 до 15.30 CET

В момента строителната индустрия причинява почти 40% от емисиите на CO2. Използвайки Австрия като пример, ще очертаем настоящето и ще погледнем към бъдещето. Как ще функционира строителната индустрия на утрешния ден? Какво означава устойчиво строителство и каква е ролята на цифровизацията в това?

>>Регистрация: https://lnkd.in/dunWPewQ

Онлайн семинар 2:

➡ Дигитално планиране и производство – модерно дървено строителство като площадка за иновации

14.03.2024 (четвъртък), от 14.00 до 15.30 CET

Дигиталната трансформация създава иновации в строителството. Като използваме дървена конструкция като пример, ще покажем как изчислителната мощност в планирането и дигитализацията в производството водят до иновативни архитектурни решения в нашата застроена среда. Повишената ефективност и прецизност, както и спестяването на материали са само част от ефектите, които имат положително и трайно въздействие върху качеството ни на живот.

>>Регистрация: https://lnkd.in/dAmH4Q6t

Онлайн семинар 3:

➡ Дигиталните инструменти като основа за зелена промяна

18.04.2024 (четвъртък), от 14:00 до 15:30 CET Д

До 90% от емисиите на CO2 не се генерират в действителния производствен процес, а по цялата верига на доставки. Представяме инструмент за управление на емисиите, който свързва една компания с всички нейни доставчици и осигурява основата за решения, базирани на данни, за намаляване на въглеродния отпечатък.

>>Регистрация: https://lnkd.in/dGtdFFJQ

Онлайн семинар 4:

➡ Иновативни начини на работа – Новите предизвикателства изискват нови подходи

14.05.2024 (вторник), от 14.00 до 15.30 CET

Ще ви покажем иновативни стратегии за решаване на проблеми и комуникация. Те трябва да ви помогнат да идентифицирате иновационния потенциал на вашата компания и да разработите нови бизнес модели по устойчив начин.

>>Регистрация: https://lnkd.in/deZa4g8p

Моля, регистрирайте се отделно за всеки от уебинарите, като попълните регистрационната форма!

#GreeINN онлайн обучение за фирмите на ЧЕК

By / 16th ноември, 2023 / Новини / Off

#GreeINN онлайн обучение


32 представители от мениджърските екипи и експерти, работещи в компаниите – членки на клъстера се включиха в специализирано онлайн обучение, организирано в рамките на проект GreeINN.

Участниците имаха възможността да повишат информираността и компетенциите си относно предизвикателствата и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и внедряването на зелени иновации❗

Вижте кратко видео от проведеното онлайн обучение:

_____________________________________________________________

Проект “GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации” се изпълнява от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) в партньорство с Smart Innovation Norway AS (SIN) Финансиран: Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, България (Схема за малки безвъзмездни средства за меки мерки)

#GreeINN: Иновации в зелената индустрия § Кръгова икономика в помощ на членовете на клъстера

By / 16th ноември, 2023 / Новини / Off

#GreeINN: Иновации в зелената индустрия § Кръгова икономика в помощ на членовете на клъстера


Зелените иновации  са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия и основния двигател за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото му  развитие. С проект GreeINN си поставихме за цел да повишим конкурентоспособността на компаниите членове на ЧЕК, чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничеството с норвежки иновативни предприятия.

В началото направихме проучване сред нашите членове, доколко използват зелени енергоизточници  и прилагат принципите на кръговата икономика. Резултатите показаха, че само 12,5%  от тях се възползват от предимствата на екоиновациите. Като основни причини за това се изтъкнаха недостига на финансови средства и липсата на компетенции. Фирмите споделиха потребността си от повишаване на информираността им за възможностите от развиване на кръгови бизнес модели,  внедряването на зелени иновации, източниците за зелено финансиране, както и необходимостта да разполагат с добре подготвен и обучен персонал. На фирмите на Клъстера е необходим достъп до образователни мрежи, за да са в крак с новите технологии, както и да комуникират с потенциални клиенти или инвеститори с цел да се възползват от възможностите на еко иновациите за създаване на стойност, постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност и от там до тяхното устойчиво и конкурентно развитие.

Ето защо, проект GreeINN стартира с онлайн интензивно обучение, фокусирано върху иновациите в зелената индустрия и кръговата икономика. В него се включиха 32 служители от 16 фирми –  членове на клъстера.

Паралелно с фазата на изграждане на капацитет провеждаме проучване на възможностите за прилагане на съответните зелени иновации в подкрепа на бизнес развитието на 8 членове на клъстера. След като получат специално направените проучвания, представители на фирмите ще имат възможност да участват в проучвателно посещение в Норвегия, за да обменят опит, да разширят мрежата от партньори и наред с всичко да получат изключителна персонализирана експертиза от норвежкия партньор, свързани с прилагането на зелени иновации в бизнес практиката им чрез дигитализация и изкуствен интелект.


 

 

#AECeurocluster ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ с одобрените за финансиране проекти на МСП от строителния сектор

By / 25th септември, 2023 / Новини / Off

#AECeurocluster ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Одобрени за финансиране проекти на МСП от Словения, Австрия, Италия, Румъния, Испания и България

Като част от AECeurocluster подготвихме покани за каскадно финансиране на проекти на МСП, членове на клъстерите включени в проекта от Словения, Австрия, Италия, Румъния, Испания и България. Фирмите имаха възможността да кандидатстват по 4 компонента:

 • обучение за иновации
 • проекти за развитие на иновации
 • проекти за внедряване на нови технологии
 • съфинансиране на участие в избрани международни изложения/панаири

Сред кандидатите най-голям беше интересът към проекти за развитие на иновации. До крайния срок получихме 45 кандидатури от 11 държави от ЕС. За финансиране бяха избрани 12 компании, които ще получат по 58.200 евро субсидия.

Списък на одобрените проекти за иновация:
 1. „Разработване на зелен и био базиран сграден блок от мискантус, вар и други естествени свързващи вещества“ (MISBLOCK) – Pedone Working S.r.l., Италия
 2. „Q3D: AI Контрол на качеството и корекция за 3D печат с рециклирани и естествени материали“ (Q3D) – IAAC (Институт за напреднала архитектура на Каталония), Испания
 3. „Иновативни редкоземни тухли, блокове и панели“ (iREBBELs) – Eco Living Project SRL, Румъния
 4. „Интегриране на данни за втвърдяване на бетон в реално време в BIM модели“ (CoSMoS-BIM) – Cosmos Engineering SL, Испания
 5. „Система за дигитален мониторинг на влажността на стените и изсушаването на стените IoT“ (MOXTECH) – Moxture d.o.o., Словения
 6. „Роботизирано произведен кофраж от рециклируема глина за 3D бетонни елементи“ (Robotic 3D Casting) – Hubfour Architecture ZT GmbH, Австрия
 7. „Нов устойчив материал за зелено строителство“ (ULIWOOD) – Innostart S.r.l, Италия
 8. „Използване на AI за повишаване на точността на процеса на наддаване и оценка чрез създаване на автоматични разходни книги за строителни операции“ (AICB) – Exenne Technologies SRL, Румъния
 9. „Geo-Aware Augmented Reality in the BIM cycle“ (GEOAR) – Vermessung DI Helmuth Thalmann, Австрия
 10. „Отпадъчни алкално активирани павета“ (WALK) – Termit d.o.o., Словения
 11. „Arcology System: Модулна вътрешна строителна система, управлявана от данни за адаптиране на търговски пространства“ (Arcology System) – Arcology System Ltd, Ирландия
 12. „Дигитално направляващо оборудване за изграждане на сондажни основи“ (DGE-CDF) – Saidel Engineering SA, Румъния

В областта на внедряването на нови технологии са получени 16 проектни предложения от 8 държави. Избраните за финансиране компании са 5 и те ще получат по 58.200 евро субсидия.

Списък на одобрените проекти за внедряване на технологии:
 1. „Разработване на BIM система за усилване за автономно управление, бюджетиране и контрол на запасите“ (BIMas) – Woodea S.L, Испания
 2. „Разработване на персонализирани неструктурни конструктивни решения, базирани на прилагането на екологично чисти разтвори чрез използване на производство на добавки за генериране на формовъчни елементи“ (Bio-EcoMOULDTAR) 360 Soluciones Cambio Climático SLU, Испания
 3. „Автоматизиране на разпръскването на хоросан с дрон“ (AUTO-MDS) – MuDD ARCHITECTS, Испания
 4. „Топлоизолационен материал (термомазилка) с органични добавки от наночастици (SprayFix TP) – GRM INTRN d.o.o, Словения
 5. „Надграждане на процеси с 3D сканиране и модел Digital Twin във фирма Rihter d.o.o.“ (Rihter 3D и Digital Twin) – Rihter montažne gradnje d.o.o., Словения

Получихме 6 кандидатури в областта на обучението по иновации. Избраните 4 компании ще получат по 5 000,00 евро субсидия, която могат да изразходват за обучение с избрани ментори, включени в базата данни за ментори на проекта AECeuroclusters.

Списък на одобрените проекти за обучение:
 1. Heliloth eU, Австрия
 2. A-Star d.o.o., Словения
 3. Колонията, Германия
 4. Navvy GmbH, Австрия

Все още е отворена поканата за участие в избрани изложения в чужбина, а именно посещения на изложения в Саудитска Арабия, Сингапур и Кения. Планираме да финансираме 5 компании за всеки панаир, като всяка компания ще получи 2 000,00 евро. Заинтересованите компании все още могат да кандидатстват!

Повече информация за подкрепените проекти очаквайте скоро!

#euroclusters European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) European Commission European Cluster Collaboration Platform (ECCP)

ЧЕК ПОДГОТВЯ ОНЛАЙН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ФИРМИТЕ СИ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ

By / 26th юли, 2023 / Новини / Off


#GreeINN Предстоящо обучение

ЧЕК ПОДГОТВЯ ОНЛАЙН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ФИРМИТЕ СИ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ


Черноморски енергиен клъстер организира специализирано обучение за мениджърските екипи и експерти, работещи в компаниите – членки на клъстера. Най-малко 32 представители на фирмите ще бъдат включени във вътрешно онлайн обучение по проект GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“. Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и устойчивото развитие на фирмите-членки на ЧЕК чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничество с норвежки иновативни предприятия.

В началото на месец Август 2023г. обучителните материали ще са налични във виртуалната обучителна платформа за споделено управление на човешките ресурси на Клъстера и участниците ще могат да преминат курса в удобно за тях време. Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. При внедряването им в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли за по-доброто бизнес развитие. За целта фирмите-членки на ЧЕК трябва да разполагат с добре подготвен и обучен персонал. С цел повишаване информираността и компетенциите му относно възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и внедряването на зелени иновации са предвидени два модула в обучението: „Зелени иновации“ и „Кръгова икономика“.

В модул „Зелени иновации“ са застъпени теми като електрическа мобилност и инфраструктура за зареждане, системи за съхранение на електричество, енергиен мениджмънт, микромрежи и управление, политики и регулации, както и бъдещи възможности в еко-иновациите. Модул „Кръговата икономика“ включва теми като иновации в управлението на отпадъците, производството и използването на екологични продукти, зелени финансови продукти, разширено отговорно производство, политически и социални фактори, които могат да повлияят на бъдещето на кръговата икономика.

Към момента обучението за еко-иновации ще е достъпно само за фирми-членове на клъстера!

#GreeINN кратко видео

By / 16th юни, 2023 / Новини / Off

Кратко видео, представящо основните цели и задачи на

Проект „GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации”

 

Възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на фирми-членове на ЧЕК: краен срок за кандидатстване 30.06.2023г.

By / 2nd май, 2023 / Новини / Off

Възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на МСП в строителния сектор


Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо бихме искали да ви информираме за възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на фирми-членове на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК).

В рамките на текущ проект #AECEUROCLUSTER на нашия клъстер, изпълняван в партньорство с други клъстери от ЕС страни предоставяме тази финансова помощ (ваучери) на заинтересовани МСП за внедряване на иновации, интернационализация и зелен/дигитален преход.

Ще финансираме дейности, имащи пряко въздействие върху целия строителен сектор!

Фирмите могат да кандидатстват  по 4 компонента:

Обучение за иновации

 • Максимум 5000 евро на МСП
 • Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

Интернационализация

 • Максимум 2000 евро на МСП
 • Поне 20 МСП ще бъдат подкрепени за  участие в международни панаири

Иновация

 • Максимум 60 000 евро на МСП
 • Поне 5 проекта

Приемане на нови технологии

 • Максимум 60 000 евро
 • Минимум 11 МСП ще бъдат финансирани

Документите, свързани с Поканата за кандидатстване (изисквания, условия и формуляр за попълване) са публикувани на следния линк http://www.sgg.si/eng-aec-eurocluster 

За повече информация: +359 889 596 507 – инж. Тодор Тонев

Формулярът за кандидатстване е много опростен, попълва се на английски език и при нужда може да ни пишете и да ви изпратим лично документи за кандидатстване по посочен от вас компонент и  да ви съдействаме с попълването!

Краен срок за кандидатстване: 30.06.2023г.

#AECEUROCLUSTER семинар за представяне на ваучерната схема за финансиране на МСП в България

By / 17th март, 2023 / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER

Семинар за представяне на ваучерна схема за финансиране на МСП от строителния сектор

Read More

#AECEUROCLUSTER ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

By / 15th декември, 2022 / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER  ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

 

На поредната ползотворна работна среща, партньорите по проекта финализираха изискванията и условията, при които ще се отпускат   безвъзмездни средства под формата на „ваучери“ за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор.

Скоро ще бъде обявена поканата за кандидатстване за тези ваучери от малките и средни фирми, членове на клъстерите, включени в проекта #АECEurocluster. Фирмите ще могат да кандидатстват  по 4 компонента:

👉 Обучение за иновации

📌 максимум 5000 евро на МСП

📌 Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

👉 Интернационализация

📌 максимум 2000 евро на МСП

📌 Поне 20 МСП да участват в панаири през по-голям период от време.

👉 Иновация

📌 максимум 60 000 евро на МСП

📌 Поне 5 проекта

👉 Приемане на нови технологии

📌 максимум 60 000 евро

📌 минимум 11 грантове

Документите за поканата, публикувани при откриването на поканата през март 2023 г., ще съдържат целите, насоките, критериите за оценка, графика, формулярите за кандидатстване и приложенията за всеки от 4-те компонента.

Две от фирми членки на ЧЕК участваха в международна конференция за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

By / 16th ноември, 2022 / Новини / Off

Фирми членки на ЧЕК участваха в международна конференция за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

Международният проект CSSC Lab представи основните си резултати на заключителна конференция в Хърватия

По покана на Асоциация на черноморските общини, официален партньор на международният проект CSSC Lab, представители на две от фирмите членки на ЧЕК – „3К“ АД и „Рейтекс Инжинеринг” ООД взеха участие в заключителната конференция на 10-11 ноември 2022г. в Брачак, Хърватия. В краят на този месец официално приключва съвместна инициатива на 17 партньори от 11 европейски страни, наречена „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“, целяща да ускори внедряването на CSSC решения в градовете от Дунавския регион. Благодарение на почти три години интензивно сътрудничество бяха разработени редица полезни техники и инструменти в подкрепа на разработването на технологични решения за общини и градове в областта на свързването на сектори и съхранението на енергия. Тези теми са и текущи приоритети за смекчаване на последиците от енергийната криза в Европа. Заключителната конференция се проведе в реставрираните помещения на историческия замък в Брачак, известен като Енергиен център Брачак, където е базиран и водещият партньор на CSSC Lab, хърватската компания REGEA. Събитието беше едновременно предавано онлайн за тези, които не можаха да присъстват. В рамките на двудневното международно събитие участниците имаха възможността да посетят на място фотоволтаична система в Общинска болница Брачак, както и когенерационна инсталация (TE-TO Zagreb) + съхранение на топлина в град Загреб.

Идеята на нашия проект датира от пет години, когато свързването на секторите и съхранението на енергия на общинско ниво не беше гореща тема. Моментът на нашата инициатива, която беше подкрепена от безвъзмездната помощ по Транснационалната програма Дунав, съответства точно на началото на енергийната криза след скандалните събития от по-рано тази година. Няколко месеца след това видяхме огромно увеличение на интереса към резултатите на нашия проект във всички партньорски региони и безспорно ни беше по-лесно да запълним капацитета си за обучение, например. В същото време успяхме да насочим по-добре мерките, които бяха разработени в рамките на т.нар. регионални планове за действие, т.е. някакви насоки за координирани действия на регионално ниво. Представихме ключови резултати от проекта, като набор от предложени мерки във всеки регион, електронен инструмент за избор на подходяща технология, набор от обучения за общинския сектор, нашата онлайн платформа за знания и дейности за разпространение. Но най-много се гордеем от успешното реализиране на четири специфични технологични инвестиции, които служат като референция за добри практики за обществеността. Това са демо-центровете използващи секторно свързване и принципи за съхранение на енергия, изградени в Австрия, България, Хърватия и Словения“, сподели по време на конференцията Марко Чавар, ръководител на CSSC Lab.

Именно първия такъв демонстрационен център е енергийно позитивна офис сграда, която задоволява енергийни си нужди от ВЕИ, разположена на територия собственост на фирма „3К“ АД – Център за Енергийни Решения в град Варна.

Повече информация за проекта и постигнатите резултати: www.cssclab.eu

EIF 15-ти Световен енергиен конгрес се проведе в Истанбул Експо център (IFM), 12-14.10.2022г.

By / 17th октомври, 2022 / Новини / Off

EIF 15-ти Световен енергиен конгрес се проведе в Истанбул Експо център (IFM)

В периода 12-12.10.2022г., представители на ЧЕК и фирми членки на клъстера взеха участие на 15.ЕIF WORD ENERGY CONGRESS & EXPO в Истанбул. По покана на Global Energy Agency, българската делегация се включи в енергийния форум, посети експо щандовете на производители и доставчици на световни и местни енергийни компании  и участва във B2B срещи с фирми и институции от енергийния сектор.

Energy Is Future! бе мотото на тазгодишното издание на енергийния конгрес, на който се обсъдиха актуални въпроси, свързани с производството на енергия в света и в частност в Турция. Организиран с подкрепата на Министерството на енергетиката и природните ресурси на съседната ни държава, форумът даде възможност на много местни и чуждестранни компании, инвеститори и секторни делегати да изложат и обсъдят развитието в сектора (публичен и частен).

Основните теми на конгреса бяха: производство и доставка на енергия от възобновяеми източници и инвестиции в енергия от възобновяеми източници; слънчева, вятърна и геотермална енергия; производство на енергия от биомаса; хидроенергия; финансиране на енергийни проекти; оценка на енергийното законодателство на Турция; експлоатация, поддръжка и модернизация в електроцентрали; интелигентни градове; съхранение на електричество; дигитализация в енергетиката; енергийни кооперации и много др.

AEC EUROCLUSTER: Стартира нов проект с участието на ЧЕК в партньорство с още пет Европейки клъстера

By / 16th септември, 2022 / Новини / Off

AEC EUROCLUSTER

Стартира нов проект с участието на ЧЕК в партньорство с още пет Европейки клъстера

На 01.09.2022г. е официалният старт на 30 месечният проект „АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО: Съвместна клъстерна инициатива за иновативни решения в строителния сектор (AEC EUROCLUSTER)“, финансиран от ЕК по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER. Водещ партньор на проекта е Строителен клъстер от Словения, а в консорциума са включени клъстерни организации от Aвстрия, Италия, Испания, Румъния и България. На база опита на партньорските организации, проектът е насочен към подпомагане на преходът към по-дигитална, зелена и кръгова икономика. Европейските строителни компании играят водеща роля в разработването и внедряването на енергийно ефективни, екоиновативни и интелигентни решения, а Клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни са съществен фактор за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа. Целеви групи на проекта са съществуващи клъстери и малки и средни предприятие (МСП) в Европа, работещи в сферата на строителството и свързаните с тях сектори. Основните дейности са свързани със създаване на мрежи между участниците в проекта, подкрепа на иновативни решения, обучения и интернационализация.

За целта AEC EUROCLUSTER ще предостави безвъзмездни средства (финансови ваучери) на най-малко 16 МСП за разработване и пускане на пазара на нови продукти или услуги, които значително се различават от наличните в момента решения и са с висока стойност за зелената и цифрова трансформация в строителните индустрии. Проектът е с фокус строителната сфера  и  следните подсектори:

 • BIM
 • Строителна роботика
 • Управление на строителни проекти
 • Усъвършенствани строителни материали
 • Строителство извън обекта
 • Безопасност на строителните работници
 • Мониторинг на строителството
 • Зелена сграда
 • 3D принтиране

#AECeurocluster     #euroclusters   #JointCusterInitiatives   #SingleMarket  #GreenTransition #NextGenEU #NextGenerationEU  #greenconstruction

Втори CSSC Lab WEBINAR за използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване

By / 29th август, 2022 / Новини / Off

Втори CSSC Lab WEBINAR за използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) има удоволствието да ви покани на втори CSSC Lab WEBINAR. По време на онлайн събитието ще бъдат представени резултатите от програмата за изграждане на капацитет и моделните решения, разработени в рамките на проекта.

Проект CSSC Lab цели повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност на средните и по-малките градове в Дунавския регион чрез ускоряване използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване.

Онлайн събитието за изграждане на капацитет ще се проведе на английски език и е насочено към енергийни експерти от областните и общинските администрации, енергийни агенции, компании и заинтересовани младежи, предприемачи и академични лица в сферата на енергийната ефективност.

Програма: >>>>>

Дата: 28.09.2022 г

Час: 13:00 – 14:00

При интерес, моля да се регистрирате предварително тук: https://forms.office.com/r/7rVkWCrkWm

Очакваме с нетърпение да ви видим на нашия CSSC Lab уебинар на 28 септември 2022г.!

ЧЕК участва в заседание на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка, 05.07.2022г.

By / 14th юли, 2022 / Новини / Off

ЧЕК участва в заседание на КEП към КСЕЗС

На 5 юли 2022г. инж. Тодор Тонев, в качеството си на официален представител на Черноморски енергиен клъстер и експерт енергийна ефективност към АБЧО, участва в заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС).

Създаването на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, заедно със 7 ресорни Комисии към него, е съгласно реформа 9 към стълб Зелена България „Развитие на нисковъглеродна икономика и създаване на Комисия за енергиен преход и изработване на Пътна карта към климатична неутралност“ от Плана ни за възстановяване и устойчивост. Консултативният съвет е органът, от който се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции за декарбонизация и модернизация на българската икономика.

Целта на КСЕЗС и на ресорните комисии е да консултират и подпомагат Министерския съвет в контекста на съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и разработването на планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт и целите на ЕС за декарбонизация за 2030 и 2050 г.

Председател на Комисията за енергиен преход (КЕП) е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател е министърът на енергетиката. Членове на Съвета са и заместник-министър председателите и министрите, представители на: президента, парламентарно представените политически партии и/или коалиции; национално представителните организации на работодателите и работниците, БАН, НСИ, НСОРБ, академичната общност и организации, свързани с възобновяемата енергия, природозащитни организации, и др. Съгласно Заповед № Р-128 от 05 юли 2022 г., в състава на Комисията за енергиен преход влизат 40 члена, измежду които е одобрен и инж. Тонев, като Председател на ЧЕК, юридическо дружество с доказана експертиза и фокус върху регионалното развитие в черноморския басейн подпомагащ енергийна трансформация на регионите и бизнеса.

Комисията за енергиен преход (КЕП) ще следва да изготви пътна карта (анализ) за климатична неутралност на икономиката на България и 2 сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенно спиране изгарянето на въглища до 2030 г. и отвъд, но не по-късно от 2038 г. Предвижда се одобрение на пътната карта от правителството и от Парламента до края на м. септември т.г.

Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да инвестира в решения, допринасящи за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. Процесът ще е сложен и за да е успешен е необходимо да се управлява прозрачно, с участието на всички заинтересовани страни. В този процес България трябва да развие капацитет и механизъм за активен диалог в рамките на реформите по Плана за възстановяване, политиките за декарбонизация и целите в рамките на Европейската зелена сделка.

Повече информация за КСЕЗС: http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1

 

Комисията за енергиен преход ще проведе първото си редовно заседание на 14 юли 2022, четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа в зала 4 на Министерски съвет. Предвиден е следният дневен ред:

15:00 – 15:15 часа: Кратък отчет на процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КЕП, представяне на предстоящия работния процес на Комисията в рамките на двуседмичните присъствени заседания в предстоящия период: (28.07.22 г.; 11.08.22 г.; 25.08.22 г.; 08.09.22 г. от 15:00 до 17:00ч. в МС);

15:15 – 16:30 часа: Представяне на текущите сценарии за енергиен преход и декарбонизация, изготвени през последната година от представителите на заинтересованите страни: (ЦИД; AmCham; Визия 2030; АИКБ; Енергиен модел на СУ и ТУ; Алтернативен енергиен сценарий 2030 – ИЕВИ и др.);

16:30 – 16:50 часа: Обсъждане на формата на заданието за доклада, който КЕП ще разработи на база изготвените сценарии и модели, и който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 г.

16:50 – 17:00 часа: Разни

Срещата на 14.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КЕП, без възможност за пряко участие, на следния линк:

Webex: https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m1c7a13faea37972a4b50c0084d88d244

ЧЕК участва в международно събитие „Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

By / 18th май, 2022 / Новини / Off

ЧЕК участва в международна конференция

„Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

На 10 и 11 май 2022 г. в Атина се проведе международно събитие, организирано от „Иновация Норвегия“. Целта на събитието бе да се засили сътрудничеството между бизнес и изследователски организации, клъстери от 12-те страни в ЕИП и Норвегия. Това са:  България, Хърватия, Естония, Гърция, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия.

Сътрудничеството се подкрепя чрез безвъзмездните средства предоставени от ЕИП и Норвегия. За 2014г.-2021г. са предоставени 320 милиона евро в подкрепа на 10 програми за бизнес развитие, иновации и МСП в 10 държави в Европа. В раздела „Син растеж“ програмата подкрепя проекти за бизнес иновации, създаване на стойност и конкурентоспособност в морския и морския сектор. Проектите разработват нови технологии, процеси или решения, допринасящи за укрепване на устойчива синя икономика в страните бенефициенти и тяхното сътрудничество с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Международното събитие в Атина беше открита от Mr Magnar Ødelien, Директор на „Иновация Норвегия“, Mr Kostas Fragkogiannis – заместник министър на Външните работи на Гърция и Mr Frode Overland Andersen – посланик на Норвегия в Гърция.

От Българска страна, на събитието присъства инж. Тодор Тонев, председател на УС на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК). Целта на посещението бе запознаване  с най- новите тенденции в областта на „Син растеж“ на „умни“ пристанища, брегови зони, офшорни ветрови централи, синя икономика и оползотворяване на морски продукти, логистика и морски градове. Бяха представени добри примери от Иновация Норвегия, пристанище Sines – Португалия, Корабостроителница „Искра“ – Хърватска, „Corvus Energy“ – Норвегия, Пристанище Гдиня – Полша, Морски клъстер Литва, Пристанище Берген – Норвегия, Офшорен вятърен клъстер Норвегия и др.

Инж. Тонев успя да реализира следните индивидуални срещи (B2B) с други участници в конференцията:

 • С Paul Thomassen от Simis AS, Норвегия – фирма разработила специализиран софтуер за аероеластична симулация за офшорни вятърни турбини
 • С Kristoffer Moldekleiv, представител на Клъстер Норвежки енергийни решения: Клъстерът предлага решения за прехода на компаниите към нови вериги за създаване на стойност. Сътрудничеството с клъстера насърчава среда за иновации и технологични разработки и иницииране на иновативни индустриални енергийни проекти
 • С Paal Hylin, представител на Open Ocean Farming AS Норвегия, фирмата се занимава с отглеждане на риба в офшорни зони и доставчик на технологии за отглеждане под вода на морски продукти
 • С г-н Стойко Стойков, представител на Hydrolift Smart City Ferries AS Норвегия, която разработва електрически автономни фериботи за градска употреба.

Формалните и неформални срещи бяха изключително ценни относно формулирането на нови проектни идеи и създаването на нови сътрудничества.

ЧЕК изказва своята благодарност на „Иновация Норвегия“ за предоставената възможност за създаване на контакти и бъдещи бизнес сътрудничества!

Международна конференция за иновации в строителната индустрия, 12-13.05.2022г., Букурещ

By / 17th май, 2022 / Новини / Off

https://www.innoconstruct.ro/

Международна конференция за иновации в строителната индустрия

Второ издание: Пътят към цифровата трансформация

12-13 МАЙ 2022г

Световен търговски център – Букурещ

Обединени и мотивирани румънски компании от строителния бранш проведоха международна конференция INNOCONSTRUCT с приоритет дигитална трансформация и подкрепа за иновациите в бизнеса в град Букурещ в периода 12-13.05.2022г. Второто  издание на конференцията бе съсредоточено върху дефинирането на стъпките, рамката и инструментите, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация в сектора, като продължение на дебата, генериран миналата година.

Първият ден на конференцията бе посветен на представяне на действителни данни, свързани с дигиталната зрялост на сектора, силни казуси за внедряване на BIM в компании в различни подсектори на индустрията, интелигентни технологии и решения, тенденции в сектора. Вторият ден бе посветен на дебати под формата на кръгли маси, относно специфични аспекти на дигиталната трансформация, вариращи от развиване на дигитални умения, методи за внедряване на BIM, повишаване на енергийната ефективност, до финансови възможности за компании, които планират да станат по-дигитални.

С много практичен подход към темата, INNOCONSTRUCT успя да събере над 100 участника, представители на големи и малки компании от различни подсектори в строителната индустрия, а също и технологични компании, университети от различни страни, представители на Европейската комисия, местни власти, социални партньори, строителни клъстери от различни държави-членки. Представители на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) бяха официално поканени и участваха активно в двудневното международно събитие.

Конференцията бе организирана от румънския клъстер TEC Cluster, създаден през 2019 г. с цел повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор чрез иновации и дигитална трансформация. Румънският клъстер, като официален партньор по одобреният за финансиране проект AEC EUROCLUSTER по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER, използва възможността да покани на международната конференция всички партньорски клъстери, които да се запознаят и проведат първа работна среща преди официалния старт на проекта. AEC EUROCLUSTER обединява усилията и работата на 6 европейски клъстери от Словения (Construction Cluster), Австрия (BUSINESS UPPER AUSTRIA), България (Черноморски енергиен клъстер), Румъния (TEC Cluster),  Италия (DISTRETTO INTERNI E DESIGN DID) и Испания (SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS ASSOCIACION) с цел да се развие междуклъстерно сътрудничество и насърчаване на екоиновативни и интелигентни продукти за МСП в строителството и свързаните индустрии. По време на продължителност на проекта от 2,5 години общо 66 компании и бизнес подкрепящи организациите ще се възползват от обединените сили на 6 клъстера, разположени в средата на Европа.

 

 

Иновация Норвегия планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“ в Атина на 10-11 Май 2022 г

By / 17th март, 2022 / Новини / Off

Иновация Норвегия

организира конференция на тема

„Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“

Иновация Норвегия, в сътрудничество с екипа на ФМ на ЕИП и НФМ планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“, което ще се проведе в Атина, Гърция, както и онлайн на 10-11 Май 2022 г. На събитието ще присъстват предствители на бизнеса, клъстери, изследователи и други заинтересовени страни от 12 държави в Европа.

Целта на събитието е информиране за специфични възможности за финансиране на партньорски проекти и би послужило като основа за свързване на потенциални партньори за съвместни проекти по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“ в страни, където Иновация Норвегия е или програмен оператор, или донор – програмен партньор в областта на приоритетната област „Син растеж“. Въпреки, че споменатата приоритетна област не е подкрепена за финансиране в България, български компании и организации, работещи в сектора също биха могли да присъстват на събитието.

Участието в събитието следва да бъде официално одобрено от Иновация Норвегия. Избраните компании биха могли да бъдат подкрепени, чрез Схемата за подкрепа на пътувания.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк:

https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/?section=description.

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

By / 26th януари, 2022 / Новини / Off

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

В рамките на заключително събитие на 22 декември 2021г. бе представена реновирана офис сграда на ул.“Преслав“ 4 в района на гаровия площад в историческата част на гр. Варна. С това бе отбелязан и финалът на успешно изпълнения проект „GreeTHiS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския басейн“ и финансиран в рамките на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява в партньорство от шест държави – България, Румъния, Гърция, Република Молдова, Украйна и Грузия, а водеща е Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Присъстваха местни граждани и представители местната общност, туристическия браш, маркетингови, строителни и ICT фирми, както и представители на фирмата изпълнител на обекта. На гостите бяха официално представени и основните продукти и дигитални приложения, разработени в рамките на GreeTHiS и достъпни в онлайн пространството:

 • Черноморски Технически Онлайн Каталог на предприемачи, производители и доставчици на продукти и услуги в сферата на строителстово, инженеринга, информационните и комуникационните технологии
 • Виртуален гид на културно-исторически обекти, зелении и защитени територии в 6-те Черноморски държави – България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния и Украйна
 • Предпроектни проучвания и енергийни одити на културно-исторически сгради с предписание на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на последните 2 години бяха приложени инвестиционни мерки, съгласувани със съответните институции, а именно: подмяна на прозорци, ремонт на покрива, инсталиране на хибридна термо помпа и система за отопление, подмяна на вътрешното осветление, изготвена пълна графична текстова и фото-документация, която да гарантира акуратната реставрация на фасадата, в съответствие с нормативните изисквания за реновиране на сгради – паметници на културата. По този начин сградата се превърна в модел на енергоефективна сграда, като резултатите могат да бъдат прилагани и в други културно-исторически сради. Офисът ще предоставя туристическа информация и услуги за гостите и жителите на град Варна.

Проект GreeTHiS се изпълни в периода октомври 2018 – декември 2021г. Общата стойност е 1 105,080.96 Евро, като 92% е приноса по Европейския инструмент за съседство, а 8% е национално съфинансиране от участващите държави.

Видео интервюта с екипа участвал в проектните дейности, свързани с обновяването на сграда – паметник на културата по проект GreeTHiS:

 • Арх. Евтимова, част от екипа участвал в реставрационните дейности на сградата, намираща се в историческия център на град Варна, пилотна сграда на АБЧО по проект GreeTHiS

 • Г-жа Елена Симеонова, координатор на проекта на GreeThis, споделя за постигнатите резултати в развитието на културното наследство и зеления туризъм в шестте черноморски държави, включени в проекта

 • Инж.Тодор Тонев, енергиен експерт на GreeThis – за приложените иновативни мерки за реновиране на сградата, разположена в историческия център на гр. Варна

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

By / 14th декември, 2021 / Новини / Off

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

 

На 14 декември 2021г. се проведе последната от серията бизнес закуски на АБЧО, организирани по проект „GreeTHIS”, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-202“.

В хибриден формат събитието събра представители на местните власти, културни и научни институции и бизнеса. Акцент в дискусиите бе дефинирането на нови дестинации през предстоящия туристически сезон, в унисон с поставената тема: „Дестинации с потенциал и бъдеще“, обединявайки и постигнатите резултати по проекта.

По време на първата част бяха представени вирртуални платформи и апликации, виртуални турове и филми, разработени по проекта, които да бъдат изполвани от бизнес копманиите, тур оператори, агенти и др. при предлагането на туристически продукти и услуги.

Втората част бе насочена към споделянето на добри практики и научени уроци след изминалия туристически сезон. Представители на малките общини, които в известана степен остават отдалечени и изолирани от основните туристически потоци, също споделиха опит и нуждите си в рекламирането на туристически продукти. Като положителна бе посочена тенденцията, насочването на българските туристи към къщи за гости и малки семейни хотели и по този начин допринасят за развитието на селския туризъм.

Последната част бе посветена на представяне на възможности за използване на финансовите инструменти през следващия програмен период 2021-2017г. чрез участие в съвместни проекти основно в Черноморския регион. Бе осъществена онлайн връзка с Българо-Молдовски бизнес клуб, с който бяха обсъдени взаимното сътрудничество, както и включването на молдовски дружества в проектни предложения. Участниците обсъдиха и специфични идеи и дейности, които да бъдат реализирани на местно ниво чрез участието и на други организации от Черноморските държави.

За повече информация, молим посетете: www.ubbsla.org; www.greethis.net

Предприемач в науката

By / 17th ноември, 2021 / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК, инж. Тонев, е участник в Предприемач в науката

„Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради“

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам успешен модел за енергийно разпределение, който да бъде приложен във всички многофамилни жилищни сгради.

Моите клиенти са собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, фирми за управление на етажна собственост, ЕСКО фирми, енергийни търговци и др.

В науката мечтая всички български семейства да използват местна и възобновяема енергия и да бъде постигната пълна енергийна независимост на България.

 

https://karollknowledge.bg/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%80/

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

By / 28th септември, 2021 / Новини / Off

28 септември 2021г.

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

Зеленият туризъм и историческото наследство бяха темите на дискусионните панели посветени на Световния Ден на Туризма на 27 септември 2021г. Конференцията, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ събра заинтересовани лица и активисти от туристическия бранш да споделят резултатите от изминалия туристически сезон под въздействието на COVID-19 и да обсъдят възможностите за бъдещи инициативи и партньорства.

За първи път форумът придоби международен характер във Варна като особена заслуга за това даде активното включване на партньорите по проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

В дискусионните панели, проведени в хибриден формат се включиха представители на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Министърът на туризма – г-жа  Стела Балтова, Дирекция Туризъм към община Варна. Международен опит споделиха експерти от Център за екологична подкрепа в Галац, Румъния, Агенция за Устойчиво Развитие и Европейска Интеграция „Долен Дунав“ в гр. Измаил, Украйна, гр. Поти, Грузия, община Орестиада, Националната Асоциация на Туристическите Агенции в Румъния, Агенция за икономическо развитие в Трабзон, Турция, Национална Асоциация по туризъм в Молдова, както и експерти от Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Събитието бе част от ежегодното туристическо изложение: Туризъм Експо-  Дестинация Варна, което тази година се проведе под мотото: Туристически дестинации с история и бъдеще и 100 години от обявяването на Варна за курортен град.

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net

Дни на климата и енергията в Габрово, 24-25.06.2021

By / 28th юни, 2021 / Новини / Off

 

Дни на климата и енергията 2021 в Габрово

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово проведе Дни на климата и енергията на 24 и 25 юни 2021 г. в град Габрово, зала „Възраждане“. Представител на ЧЕК участва присъствено в двудневната хибридна конференция „Климат и енергия: Механизми и международни инициативи в подкрепа на местните власти и гражданите“. На събитието взеха участие над 200 души, присъстващи в залата и онлайн, представители на ЕК, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, АБЧО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище.

Кметът на Габрово г-жа Таня Христова даде старт на дискусията, посветена на климата и енергията. Събитието бе съвместна инициатива на Община Габрово, ОМ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и Конвентa на кметовете. В обръщението си към участниците кметът на Габрово подчерта, че заедно с декарбонизацията на транспортния сектор и позеленяване на градовете в Европа, процесът на обновяване на европейския сграден фонд, ставащ все повече популярен като Вълна за обновяване, е един от ключовите приоритети на Европа в стратегията за растеж и постигане на климатична неутралност. По тази причина форумът в Габрово в голяма степен концентрира експертно и политическо внимание именно върху възможностите и предизвикателствата за реализиране на Вълната за обновяване. Таня Христова акцентира върху ключовата роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората.

Сред презентаторите бяха Марку Маркула – заместник-председател на Комитета на регионите, Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Хелмут Щрасер – заместник-председател на Европейската енергийна награда, Фредерик Бойе, оглавяващ секретариата на Споразумението на кметовете, Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Юлиан Попов – старши политически съветник на Европейската климатична фондация, Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, инж. Тодор Тонев от АБЧО, кметове на европейски градове и др.

Двудневното събитие бе изпълнено с много споделени добри практики, нови идеи, бъдещи планове и успешни инициативи. Термините като нов европейски Баухаус, вълна на саниране, енергийна бедност, енергийни кооперативи, зелена сделка, декарбонизация, план за възстановяване и устойчивост присъстваха в почти всички презентации.

Конференцията завърши с дискусия с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен Пенчев, Йордан Николов, Здравко Генчев и Юлиан Попов, който говориха за нулевоенергийните градове.

Повече информация, както презентациите може да намерите на сайта на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg/news-article/10428

 ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

By / 23rd юни, 2021 / Новини / Off

ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

На 18.06.2021г. се проведе Юбилейната научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.  Конференцията, по повод 30 години от основаването на катедра „Аграрна икономика“,  събра над 70 представители на академичните среди от България и чужбини с над 50 представители на бизнеса и администрацията, ангажирани с аграрния бизнес.

Конференцията се излъчваше на живо в YouTube, както и предостави възможност за присъствено и дистанционно участие. Предизвикателствата пред съвременното земеделие и устойчивото развитие на селските райони бяха основните тема, застъпени по време на събитието и общо 46 научни и практически доклада бяха представени. Основните акценти в дискусиите бяха насочени към предизвикателствата стоящи пред съвременното земеделие и селските райони породени от променящата се интензивно бизнес среда, пандемията свързана с COVID-19, новите проекции на Общата селскостопанска политика на ЕС, повишаващите се изисквания към качеството и безопасността на храните, нарастващата нестабилност на селскостопанските пазари и др. Изведе се необходимостта от внедряване на нови ресурсно спестяващи и щадящи климата и околната среда технологии, повишаване на степента на дигитализация в сектора, развитие на кооперирането и сътрудничеството, разширяване на иновациите, подобряване на достъпа на земеделските производители до пазарите, повишаване на производителността и ефективността и т.н.

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев,  взе участие в събитието с Доклад „Енергиен потенциал в аграрната икономика“ и представи възможностите за енергийна ефективност в секторите лозарство и овощарство, животновъдство. Инж. Тонев сподели, че през последните години все повече се изучават и прилагат възможности за производство на енергия от продукти от аграрната икономика. Има възможност да се произвежда електроенергия, топлоенергия, газ биоетанол, дизел и др. от земеделски продукти. Забелязва се и опасност от конкуренция между хранителните продукти и енергийните продукти в земеделието. Поради това, ЕК не подкрепя производството на дизел от първични земеделски продукти. Представеният доклад  на инж. Тонев разгледа потенциала на Бургас за производство на енергия с цел да се демонстрират новите бизнес възможности и добавянето на стойност в аграрната икономика.

В рамките на проект, финансиран от ЕС, Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира реставрация на фасадите на сграда недвижима културна ценност във Варна

By / 25th май, 2021 / Новини / Off

25 май 2021г.

Стартира реставрация на фасадите на сграда недвижима културна ценност във Варна

Read More

#WeChooseReuse еко-кампания за общини и фирми – лято 2021г.

By / 27th април, 2021 / Новини / Off

Да изберем повторно използване:

 #WeChooseReuse еко-кампания за общини и фирми, организирана от глобалното движение Break Free From Plastic

Кампанията има за цел да повиши осведомеността и да събере подкрепа от ключови заинтересовани страни в подкрепа на системите за повторно използване на ресурсите в Европа.

Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) застава за каузата #WeChooseReuse и моли граждани, фирми и общини от България да подкрепят глобалната еко-инициатива като подпишат Писмо за подкрепа и се присъединят към нарастващия клуб на „шампионите за повторно използване“ в Европа.

Подписвайки писмо за подкрепа, вие казвате „Стоп на еднократната употреба!“ Нека да заставим нашите управници и големите индустриални компании да предприемат по-големи действия и да предоставят повече алтернативи за многократна употреба.

Кампанията ще се проведе през цялото лято на 2021, след което Break Free From Plastic ще бъде домакин на голямо  международно събитие, с което да отпразнува онези, които са подписали писмата, и да ги представи на вземащите решения в ЕС, показвайки необходимостта и подкрепата за действие от цяла Европа.

Физическите лица могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/commit-to-reuse

Бизнесът може да подпише тук: https://wechoosereuse.org/busзнача-for-reuse

Общините могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/munitiesunities-for-reuse

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с организаторите на кампанията на имейл на jack@zerowasteeurope.eu!

„Заедно можем да създадем здрави системи за повторно използване и да дадем възможност за една наистина кръгова икономика „

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

By / 21st април, 2021 / Новини / Off

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

6-те партньорски организации по проект GreeTHIS създадоха „Пътна карта на културния туризъм“ като иновативен инструмент за засилване на сътрудничеството и засилване на интереса и посещенията на туристи в черноморските държави, пренасяйки се в историческото минало и античността и едновременно с това вливайки се в съвременните постижения в областта на икономическото, дигиталното и информационното развитие.  Пътната карта на културния туризъм в Черноморския регион обединява общия стремеж на партньорските държави: България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния и Украйна в популяризирането на културния и зеления туризъм чрез представянето на местни идентичности, анализи и тенденции в развитието, опазването, съхранението и управлението на културния и зеления туризъм.

Проект GreeTHIS е финансиран от Европейския съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

За повече информация можете да ни следите на: www.greethis.net

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

By / 19th януари, 2021 / Новини / Off

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

 Стартира втори цикъл на Обучителна § стажантска програма за младежи по проект EDIBO

Ръководството на Черноморски енергиен клъстер отправя покана към компании, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, графичен дизайн, уеб дизайн и др. да се включат в партньорската стажантска програма на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) като предоставят възможност за стаж на безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст. За предпочитане е желаещите фирми да са позиционирани в област Варна и да имат възможност да предоставят менторска подкрепа на 5-6 младежи за период не по-малък от 1 месец.

Обучителна § стажантска програма за младежи се организира в рамките на европейския проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. (https://digitalbootcamps.eu/). Младежите желаещи да стажуват са преминали през 200 часовото обучението по „Дигитални умения“, включващо основни компютърни умения – OS Windows, браузъри – Chrome, FireFox и Opera, инсталиране и премахване на програми; Open Office; драйвери и поддръжка; настройки на мрежа; периферия и възможни проблеми; основни програми в ежедневието на предприемача; организация на работата на предприемача с помощта на компютър; електронно взаимодействие с институциите; специализиран модул Lightroom CC, дигитално предприемачество и социални мрежи, др. Екипът на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) ще подкрепи, желаещите фирми да предоставят възможност за стаж, като осъществи подбор и селекция на младежите съобразно критериите за работа на фирмата-работодател.

#EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

By / 2nd октомври, 2020 / Новини / Off

CSSC Lab: Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

АБЧО е национален партньор за България в един от 25-те одобрени проекти по Транcграничната Програма „Дунав 2014-2020“, а фирма член на клъстера („3К“ АД) е асоцииран партньор. Проектът „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ (CSSC Lab) стартира през юли 2020 г. и е с продължителност 2,5 години. Консорциумът се състои от 17 партньори от почти всички дунавски държави.

Европейският съюз има амбициозни планове за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Това изисква тестване и приемане на иновативни решения за производство, потребление, управление и съхранение на енергия. CSSC Lab – новият INTERREG проект, г., ще подкрепи тестването на подходи за секторно свързване и съхранение на енергия в Австрия, България, Хърватия и Словения.

Основното препятствие, което понастоящем се среща при увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници, е по-доброто свързване на потреблението и съхранението на енергия. Възобновяемите енергийни източници са ключови за постигането на целите на ЕС в областта на климата, но представляват значително предизвикателство, тъй като те са променливи. Това означава, че осигуряването на слънчева и вятърна енергия силно зависи от сезона и времето. Необходими са нови, иновативни решения за съхранение, за да се гарантира, че енергията, произведена от възобновяеми източници, може да се съхранява и използва при необходимост.

Подходите за секторно свързване служат за изграждане на мост между потреблението на енергия от една страна и съхранението на енергия от друга. Техният потенциал се признава и на ниво ЕС, като по тази тема Европейската комисия формулира ясна стратегия (Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система, ЕК, юли 2020 г.). Въпреки това продължава да липсва информираност относно значението на секторното свързване на общинско и градско ниво, които са съществени компоненти в интегрираната енергийна система.

В своето проучване за 2019 г., озаглавено „Потенциал за свързване на сектори за декарбонизация“, Европейската комисия препоръчва стартиране на пилотни демонстрационни проекти за свързване на сектори като средство за повишаване на осведомеността на общинско и градско ниво. CSSC Lab се стреми да следва тази препоръка, като стартира различни тестови сайтове. „Нашият проект е изключителен с това, че изграждаме специфични технологии в четири партньорски региона, Хърватия, Австрия, Словения и България. След това тези инвестиции ще служат като демонстрация за представители на общини, градове и потенциални инвеститори като предлагат различни решения за производство на енергия, съхранение, използване и управление „, казва водещият партньор на проекта CSSC Lab Хрвойе Марас.

Той и неговият колега Марко Чавар представляват Регионалната енергийна агенция в Северозападна Хърватия (REGEA), която успя да обедини 17 партньори от 11 държави и успешно подаде заявление за финанcова подкрепа до транснационалната програма  „Дунав“.

Лабoраторията CSSC Lab. обаче няма да се ограничи само до представянето на технологии. Ще подготвим моделно решение и инструментариум за оценка за типични случаи на градско използване, ще разработим пилотна схема за изграждане на капацитет за общините с местни обучения, уеб семинари и сесии за коучинг в градовете , ще създаде онлайн платформа за обучение за устойчив трансфер на знания и възпроизвеждане на решения за други градове “, добавя Ръководителят на проекта, Марко Чавар.

Повече за проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Photo credit: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski

ЧЕК подкрепя безработни и нискоквалифицирани младежи с интерес за работа в сферата на ИКТ

By / 30th септември, 2020 / Новини / Off

Read More

ЧЕК представи дейността си на българо-румънска клъстерна конференция в град Варна на 28-29.09.2020г.

By / 30th септември, 2020 / Новини / Off

Двудневната българо-румънска клъстерна конференция се проведе на 28-29.09.2020 г. във Варна

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“ със съпътстващи бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес. Събитието се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс. Целта на конференцията бе да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми в обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.

Международната конференция, тип „хибридна конференция“ (присъствена и онлайн) бе част от поредицата събития в рамките на „Зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на първия ден, 28.09.2020 г. бе разгледана темата за биоикономиката, като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми. Инж. Тодор Тонев, Председател на УС на ЧЕК и в ролята на клъстер-домакин на международното събитие представи опита на енергийния клъстер, неговите членове, реализирани проекти и иновативни продукти, разработвани съвместно с клъстерните фирми.

Вторият ден от конференцията бе отреден на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в Дунавския и Европейския контекст. В допълнение към основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представители на клъстери, като е осигурен специален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Международната конференция се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Повече информация за проведената конференция: www.sme.government.bg

 

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

By / 17th юни, 2020 / Новини / Off

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

22-26.06.2020

 

Ежегодната Европейска Седмица за Устойчива Енергия ще се проведе в периода 22-26 юни 2020г. под мотото: „Отвъд кризата: чиста енергия за зелено възстановяване и растеж“

Тази година събитията в рамките на Европейската енергийна седмица са само дигитални! Основни акценти са: 3-дневна дигитална политическа конференция, ежегодните награди на Европейската Седмица за Устойчива Енергия, първият Европейски Младежки Енергиен Ден, заедно с онлайн видео срещи, виртуални щандове и други съвместни дейности. През целият м. юни участниците ще имат достъп до съпътстващите онлайн събития и енергийни дни, както и до дигиталните събития, организирани в цяла Европа.

За повече информация и регистрация за събитията:

https://www.eusew.eu/

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

By / 10th юни, 2020 / Новини / Off

10 юни 2020г.

 

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

 

В края на м. юни Асоциация на Българските Черноморски Общини ще предложи две иновативни платформи, които да са в помощ на бизнеса, туристи, прилюченци и търсещи нови интересни местополжения.

Виртуалните платформи се разработват в рамките на проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския регион“, финансиран в рамките на Съвместна Оперативна Програма „Черно море 2014-2020“.

 

Онлайн каталог за зелен туризъм

http://greethis-db.info

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен инструмент в помощ  на бизнеса, който обхваща производители и доставчици на енергийни услуги и продукти, както и практични решения за иновативни енергийно ефективни технологии, приложени в защитени и културно-исторически сгради в шестте страни- участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще послужи за изграждане на Черноморската мрежа за бизнес сътрудничество и иновации, която да съдейства за обмяна на практики, опит и информационна подкрепа на основните пазарни структури в областта на туризма и културно-историческото наследство. Каталогът ще бъде преведен на шестте езика на страните партньори – български, румънски, гръцки, молдовски, украински, грузински и английски и ще бъде достъпен свободно достъпен чрез официалната интернет страница на проект GreeTHIS.

 

Виртуален Гид

https://greethis.ilab.studio

Виртуалният Гид е интерактивна платофрма за реклама в шестте партньорски държави – България, Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и Грузия. Представени са шест пилотни обекти във всяка от страните, които целят да откроят и популяризират основни елементи, историческо минало, постижения и предимства свързани с културната идентичност и многообразие на Черноморските територии.

Несъмнено това е визитната картичка GreeTHIS, чиято задача е да докосне любителите на туризма и особено тези, интересуващи се от културно наследство и опазване на зелените територии и да ги провокира интереса за посещение и достъп до тези места.

 

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net

Маркетингово проучване за прилагане на иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

By / 22nd април, 2020 / Новини / Off

Маркетингово проучване:

Иновативни технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ представи проучване за използваните технологии и мерки за енергийна ефективност и опазване на климата в исторически и защитени сгради и територии в Черноморския регион. Изследвани са основните производители, доставчици на материали и суровини и изпълнители в областта на строителството на сгради и съоръжения, прилагане на енергоефективни мерки в сгради с цел икономии на средства, оптимизиране на енергийната консумация, използването на алтернативни енергийни източници и внедряване на ВЕИ. Показани и са и конкретни примери за обновяване на сгради в някои Черноморски общини.

Прочуването се реализира в рамките на проект „GreeTHIS – Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, изпълняван по програма Черноморски басейн 2014-2020, съвместно с Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и Грузия и координиран от  АБЧО.

Резултатите от доклада, както и конкретни предложения за прилагане на енергоефективни технологии в културно-исторически сгради можете да намерите на

страницата на АБЧО: www.ubbsla.org/greethis-marketing-research

страницата на проекта: www.greethis.net

EDIBO Bootcamps: Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

By / 10th април, 2020 / Новини / Off

EDIBO Digital Bootcamps:

Стартират безплатни ИТ обучения за безработни младежи в периода Януари 2020 – Септември 2021

„Институт за младежки инициативи и иновации“ обявява старта на шестте обучителни курса по „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ за безработни и нискоквалифицирани младежи в рамките на проект #EDIBO!!!

Ако сте на  възраст между 18 и 29 години, не учите и не работите в момента (#NEET), а се интересувате от ИТ технологии, свържете се с нас:

youth_institute@abv.bg

Ще получите дигитални умения, които са Ви нужни, за да развиете бизнеса, кариерата или увереността си!

Планирани курса: шест цикъла
Провеждане:  различни населени места в зависимост от получените заявки
Максимален брой обучавани в курс: 25
Продължителност на всеки курс: 200 часа
Учебна програма: >>>>>>>>

Обучителните курсове се организират в рамките на проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на служители в областта на Информационни и комуникационни технологии.

За тези млади хора, партньорските организации oт България, Гърция, Италия, Испания, Литва и Латвия ще сформират „Европейски дигитални обучителни лаборатории“ в своята страна. Това са 10 седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително курсове по английски език. След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от „фирми-спонсори“ на проекта.

Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), като национален партньор, ще организира общо  6 обучителни курса до края на м. Септември 2021г.

В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Млади хора на възраст между 18 и 29 години (навършени към датата на кандидатстване), принадлежащи към следните категории:
• не учат и не работят (NEET)
• изложени са на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони)
2. Да пребивават или да живеят в България

КАНДИДАТСТВАНЕ
Младежите, които отговарят на изискванията, трябва да представят попълнен:

1. Формуляр за кандидатстване
2. Декларация за лична отговорност

Формулярът за кандидатстване, заедно с всички придружаващи документи трябва да бъде изпратен на адрес: 9000 Варна, бул. Осми Приморски Полк 67а или на е-майл: youth_institute@abv.bg

Първите 25 кандидати, отговарящи на всички изисквания ще бъдат записани за курса, останалите ще бъдат пренасочвани към следващите курсове!

За информация:
Антон Георгиев,
Ръководител на проекта
e-mail: youth_institute@abv.bg

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“

ЕнЕфект и Екоенергия отправят покана за участие във Втората Национална Конференция „Почи нулевоенергийни сгради“, която ще се прооведе в периода 30 май -1 юни 2019 в Бургас.

За повече информация и начини за участие:

http://www.nationalnzebconference.com/register.html

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

By / 10th април, 2020 / Новини / Off

XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект организират XXI Ежегодна конференция, която ще се проведе на 23-24 април в Габрово. В рамките на събитието ще бъдат организирани серия специализирани мероприятия, които имат за цел да засилят диалога по редица актуални въпроси, свързани с енергийната ефективност, финансирането на общински проекти, зелените обществени поръчки и дългосрочното планиране за устойчиво енергийно развитие. През тази година вниманието се фокусира по-специално върху гражданското общество чрез отворени дискусии и обучения, които ще спомогнат за по-задълбоченото разбиране на нуждите от ефективни мерки за сградни обновявания и по-рационалното използване на енергията.

За повече информация: http://www.ecoenergy-bg.net

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Министерството на енергетиката публикува проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата

Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите членки са в основата на системата за управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения –декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Съгласно изискванията на Регламента всяка държава членка трябва да представи в Европейската комисия проект на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. ЕК ще извърши оценка на проекта и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г.

Министерството приема коментари, мнения и препоръки на заинтересованите страни до 30.04.2019 г. на следния имейл адрес m.kitova@me.government.bg

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

By / 10th април, 2020 / Новини / Off

Сграда с архитектурна стойност ще бъде превърната в енерго-ефективна със средства по СОП „Черноморски Басейн 2014-2020“

Архитектурна сграда, построена през 1905 г. в историческата част на гр. Варна ще бъде обновена и превърната в енергийно–ефективна  със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на международна среща на 13 декември 2018г. в областна администрация Варна.

Със срещата бе даден старт на европейския проект „GreeTHIS: Зеленият туризъм и културното наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, в който Асоциация на Българските Черноморски Общини е водещ партньор заедно с още 5 организации, агенции и общини от Гърция, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия

По проекта са отпуснати средства за прилагане на специфични мерки за енергийна ефективност, вкл. използване на ВЕИ, като водещо е запазването на архитектурната визия на сградата и превръщането й в демонстрационен обект за предоставяне на туристическа информация, свързана с културно-историческото наследство и развитие на гр. Варна. Сградата се намира в непосредствена близост до основните комуникационни артерии – жп гара, морска гара, откъдето преминава голяма част основния туристически поток към и от града.

Заедно с това в рамките на трансграничния проект ще бъдат разработени високотехнологични дигитални продукти с туристическа насоченост и свързани с културното наследство, като: Пътна карта за културен туризъм и зелени възможности, която ще включва онлайн каталог на продукти, доставчици, иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата; Виртуален гид със списък на обекти на културното наследство в защитени зелени територии на Черноморския регион; Интерактивна игра, насочена към младите хора за опознаване на исторически факти, обекти и забележителности. Ще бъдат направени енергийни одити на три пилотни сгради във всяка от държавите-партньори по проекта, за които ще се търси финансиране.

За повече информация: www.ubbsla.org

Tранснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП

By / 13th юни, 2019 / Новини / Off

Kомпилацията от транснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП, стартиращи предприятия и социални предприятия се основава на анализите, извършени от партньорите по проекта CrowdStream по време на изпълнението на проекта в редица стратегически резултати от проекти, като например регионални профили, регионални пазарни анализи, пилотни действия и регионални планове за действие за всеки от регионите партньори. Споменатите документи са достъпни на уебсайта на проекта CrowdStream на адрес http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream.
За да се разработи обща картина на търсенето на стратегическото развитие, което е общо за всички страни от Дунавското пространство, предизвикателствата, целите и плановете, разработени по време на жизнения цикъл на проекта на ниво партньорски регион, бяха преразгледани и допълнително обобщени в допълнителен аналитичен етап. Допълнителни данни бяха предоставени от представители на платформи за краудфандинг и доставчици на услуги, както и от други външни експерти, които бяха включени от партньорите по проекта на различни етапи от изпълнението на проектните дейности.

Промяна в енергийното законодателството предложиха АБЧО и ОЦОСУР с подкрепата на ЧЕК по време на пресконференция на легендарния ветроходен кораб на „Грийнпийс“

By / 6th юни, 2019 / Новини / Off

В БЪДЕЩЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА СИ, НАСТОЯВАТ АБЧО И ОЦОСУР

„Грийнпийс“ започна общоевропейски си тур под надслов „Заедно за климата“.

В него се включва легендарният ветроход Rainbow Warrior, който ще обиколи много европейски държави, а България е втората му спирка. Целта на тура е освен да информира, да предизвика и реални промени в политиките за справяне с климатичната криза.

Програмата на Rainbow Warrior във Варна включи пресконференция на 04.06.2019г. с информация за европейския тур и събитията в България, обучение, подходящо за широк кръг от хора за същността на енергията от слънцето и нейното значение за енергетиката, кръгла маса за ролята на гражданите в енергийната система на България.

По време на пресконференцията, инж. Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини (АБЧО) и Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер сподели, че е крайно време в законодателството да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев.

Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦСУР) сподели, че съвместно с АБЧО, Черноморски енергиен клъстер и Център за енергийни решения са сформирала комисия от експерти, която е подготвила конкретни предложения за промени в енергийното законодателство, целящи намаляване на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия. Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси, заключи Илиян Илиев.

Промяната в енергийното законодателството, предложена от АБЧО и ОЦОСУР е свързана с въвеждане на ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници. Предложената промяна не изисква преференциални цени и няма да натовари крайната цена на електроенергията, а напротив ще даде възможност на хората за предвидима и постоянна стойност на консумираната от тях електроенерги.

Така, например в съседна Гърция това вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на живеене и потребяване на електроенергия. Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100.

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто административни, смята Илиян Илиев от ОЦОСУР. Условията, при които се изкупува електроенергията от дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо.

 

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

By / 14th май, 2019 / Новини / Off

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

 

Между 30 май и 1 юни 2019 г. в Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще се проведе II-танационална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“.

Конференцията се организира от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на Община Бургас, като ще акцентира върху ползите и предизвикателствата за навлизането на сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) с проектантската и строителната практика, готвените промени в законодателство в областта на строителството, необходимостта от промени в нормативната база, касаещи енергийната ефективност в сградния сектор, кактои отраженията им в работата на местните власти.

Събитието ще предложи и поглед върху успешните практики от България, Австрия, Чехия и Словакия и технологичните иновации, способстващи строителството на СБНПЕ. Ще гостува делегация от представители на научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг, наброяваща повече от 20 души. В програмата са включени още различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати като ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрацияна пасивна и непасивна конструкция), които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на подходящи материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите технологични и проектантски решения за почти нулево-енергийни и пасивни сгради. Планирано е и специализирано обучение за общински експерти и строителни специалисти, както и специални игри за децата по повод Международния ден на детето -1-ви юни.

Повече информация: www.nationalnzebconference.com

За да потвърдите Вашето участие до 23.05.2019г. чрез регистрационната форма за събитието на адрес: www.nationalnzebconference.com/register.html

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: „International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

By / 10th април, 2019 / Новини / Off

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
„International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

Как да се направи преход към чиста енергия е едно от ключовите предизвикателства пред света. За да намерим нови решения и нови идеи за устойчива енергия в сградите, промишлеността и транспорта, каним 33 млади професионалисти и изследователи под 33 годишна възраст!

 • Кога

22 – 26 юли 2019 г., Горна Австрия

 • Защо да участвате
 1. Ще се запознаете с други млади новатори от цял свят!
 2. Ще създадете мрежа с иновативни компании и ще се възползвате от професионалното наставничество и обучение на ръководния персонал!
 3. Ще имате възможността да спечелите награда за най-добър проект!
 4. Ще прекарате една незабравима седмица със съмишленици в красивите австрийски Алпи!
 • Критерии за допустимост:
  минимален трудов стаж от 3 години или бакалавърска степен
  силен интерес към темата „преход към чиста енергия“
  добро владеене на английски език
  родени след 1985 г.
 • Кандидатствайте сега и се присъединете към нас в Австрия през юли за това веднъж в живота си!
  Крайният срок за кандидатстване е 10 април 2019 г.

https://www.wsed.at/en/programme/international-clean-energy-challenge/call-international-clean-energy-challenge.html

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

By / 9th април, 2019 / Новини / Off

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

Партньорите по проект CrowdStream завършиха създаването и тестването на платформата за електронно обучение за краудфандинг (групово финансиране)


Moodle базираната платформа можете да намерите тук: https://pbn-elearning.hu/?lang=en


Обучението включва 6 модула, от които може да научите всичко за груповото финанисиране
Модули 1-2-3 ще ви представят детайлно груповото финансиране (процес, правна рамка, платформи и др.).
Модул 4 и 5 ще ви помогнат да създадете своя собствена кампания, докато Модул 6 е в подкрепа на бизнес организациите, така че те да да подобрят своите услуги.

Заключителните конференции, организирани в градовете Варна, Добрич и Бургас по проект № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 се радваха на голяма посещаемост

By / 3rd декември, 2018 / Новини / Off

Проведоха се регионални конференции на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси” в градовете Варна, Добрич и Бургас

 

Регионалните конференции, проведени в градовете Варна (12.11.2018 г. в хотел „Черно море“), Бургас (16.11.2018г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас) и в Добрич (22.11.2018г. в бизнес-парк Езида”) бяха заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На трите конференции участваха над 90 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, браншови организации и клъстери в региона, медии и т.н.

На регионалните конференции се представиха  иновативните практики на проектните партньори в областта на управлението на човешките ресурси, разработената Е-обучителна платформа и „Банка от експерти“ в областта на енергийната ефективност.

По време на конференцията в град Варна бяха споделени и добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

В град Бургас, за допълнителен принос на регионалната конференция бяха поканени ИКТ Клъстер – Бургас и ИНСИС ООД, които представиха и две други инициативи, свързани с предприемачеството и човешкия потенциал.

Добавена стойност на конференцията в Добрич бе презентацията на Ксела България ЕООД за иновационни решения в проектирането и изпълнението на нискоетажни конструкции, в огнезащитата и в енергийната ефективност на сградите.

По време на събитията членовете на Черноморски енергиен клъстер и присъстващите участници се обединиха  около тезата на словенския и полския партньор, че ако всички членове си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти.

Благодарение на почерпения опит по проекта, Черноморски енергиен клъстер разработи мултифункционална електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява споделено обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

 

Проведе се конференция на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси във Варненския регион”

By / 14th ноември, 2018 / Новини / Off

Заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

На 12.11.2018г., в хотел „Черно море“ се проведе регионална конференция с участието на над 50 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, с цел да се идентифицира потенциала за развитие на човешките ресурси във Варненския регион чрез прилагане на иновативни методи за управление на персонала.

Събитието бе официално открито от г-н Стоян Пасев, Областният управител на област с административен център – Варна и инж. Тодор Тонев, Председате на УС на Черноморски енергиен клъстер.

Регионалната конференция бе заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На конференцията се представиха постигнатите резултати по проекта, насочени към обмяната на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси с проектните партньори от Словения – „Строителен клъстер на Словения“ и Полша – Фондация „Оландия“.

Присъстващите на събитието фирми-членовете на ЧЕК се обединиха  около тезата, че ако всички си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти. Благодарение на почерпения опит, Черноморски енергиен клъстер разработи електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява необходимото обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

По време на конференцията се споделиха добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

Вижте кратко видео от събитието: >>>>>>>>>>

ПОКАНА за участие в регионална конференция в гр. Варна, 12.11.2018г.

By / 5th ноември, 2018 / Новини / Off

 

Програма на Събитието: >>>>>>>>>>

Регистрационен формуляр: >>>>>>>>>

Моля изпратете попълнения регистрационен формуляр на bsec@abv.bg

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове на ЧЕК

By / 2nd ноември, 2018 / Новини / Off

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове

 

Работната дискусия се проведе на 02.11.2018г. (петък) от 10:30 ч в офиса на клъстера в рамките на текущия проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, в рамките на който се проведоха обучителните визити за клъстерните фирми до Полша и Словения с цел идентифициране на добри практики за управление на човешките ресурси.

На срещата тип „бизнес закуска“ бяха поканени ръководствата на фирмите-членки на ЧЕК с цел да се представи разработена по проекта виртуална платформа за споделено обучение на кадри, съдържаща материали по актуални теми в сферата на енергийната ефективност, както и да се наберат служителите от различните фирми, които ще поставят началото на Банка от „временни екипи от специалисти“, която да е в помощ на клъстерни членове.

В рамките на събитието се проведе анкетно проучване сред работодателите от ЧЕК за готовността им за пилотно прилагане на иновативния модел за споделено управление на човешки ресурси в техните фирми. Определиха се трите фирми от ЧЕК, които ще участват в пилотното прилагане на иновативния модел, като за тях ще бъдат разработени фирмени Стратегии за управление на човешките ресурси, в които е заложено прилагането на принципа на „споделено управление на персонала“ в рамките на клъстера.

 

13.08.2018, к.к. Албена: Международна конференция по проект INVADE

By / 14th септември, 2018 / Новини / Off

ЧЕК се презентира по време на INVADE Black Sea workshop 2018

Инж. Тодор Тонев, Председател на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) презентира енергийната ситуация, предизвикателствата и интелигентни решения в България, по време на международната конференция в рамките на проект INVADE, която се проведе в к.к. Албена на 13.09.2018г.

С Бюджет от 16 млн. евро, INVADE е един от най-големите европейски проекти за научни изследвания и иновации в областта на SmartGrid & Storage (Хоризонт 2020). Проектът се занимава с ефективното използване на складовите наличности в полза на потребителите на електроенергия, собствениците на електрически превозни средства, собствениците и операторите на частни и обществени съоръжения за паркиране и таксуване.

INVADE има за цел да покаже как стационарните батерии и „батериите на колела“ могат да се използват за оптимизиране на дейностите, свързани с енергопотреблението и електричеството, в полза на собственици на мрежи, частни домакинства и сгради, както и на пазара.

По време на конференцията INVADE Black Sea 2018 в к.к. Албена бе представен напредъка по проекта, както и бяха презентирани редица научни изследвания и иновациинни проекта пред аудитория от над 50 експерта в сферата на енергийната ефективност. В допълнение, семинарът имаше за цел да даде възможности за научноизследователско и бизнес сътрудничество между Норвежки и национални бизнес компании, подкрепени от  Програма „Иновация Норвегия“, която бе представена от г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър на програмата за България.

Държавната агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството „Иновация Норвегия“ изпълнява проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants).  Целта на програмата е да подобри конкурентоспособността на българските предприятия, да засили търговските връзки между България и Норвегия, като предостави бизнес контакти и възможности за споделяне на опит и добри практики между фирми и институции. През новия финансов период ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса, като по програмата са отпуснати около 29 млн. евро за проекти в България.

 

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

By / 3rd юли, 2018 / Новини / Off

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

В периода 24-28 Юни 2018г. се проведе обучително пътуване до Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар бе насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и включи теоретично представяне на добри практики за управление на човешките ресурси и работни посещения на място на интересни обекти и пилотни проекти, организирани от проектния партньор – Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org).

През 2013г., Фондацията инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона. Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера.

Семинарът се проведе в близост до град Квилч, в реновиран еко комплекс от VXIII век, наречен „Оландия“, разположен в средата на голям природен парк и заобиколен от 100 ледникови езера.

Събитието бе официално открито с приветсвие от г-н Maciej Sytka, маршал на регион Великополско войводство и oт г-н  Jacek Tomczak, член на полския парламент. Темите на обучителният семинар бяха свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н. В семинара бяха широко застъпени дебати и дискусии за същността на клъстерния подход при управление на човешките ресурси на фирмите членки.

Присъстващите 15 представителя на фирми-членки на ЧЕК успяха да представят както своя бизнес и постижения в областта си на работа, така и да се запознаят на място с управителното тяло на полския клъстер и неговите фирми-членки.

Впечатляващи бяха презентациите на фирма „Hanplast“, която е основен производител на пластмасови изделия за IKEA и чиято основна мисия се основава на „Хора, Идеи и Страст“ за създаване на естествена енергия за сътрудничество. Представена бе иновативна система за биогаз от проф. Мирослав Мичалак, собственик на фирма „Динамик биогаз“. Инсталацията (тип “cow”) захранва три населени места в региона, които генерерат нулеви емисии.

Клъстер „Земя на 100 езера“ е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, НПО и местни предприемачи, в т.ч. промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция. През 2016 г. стартира голям проект за намаляване на отрицателното въздействие на дейностите на еко комплекс „Оландия“ върху околната среда чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

В тридневната обучителна програма бе включен панел „Работна платформа за споделяне на опит“ – симулация на дебат и семинари с практическа насоченост, организирани от фондация „Оландия“ с цел да демонстрират нагледно добрата си практика за управление на човешките ресурси. Стана ясно, че клъстерът има разработена стратегия за управление на човешките ресурси основана на три основни стъпки:

 • Достъпност на човешкия фактор в региона
 • Създадена обща база данни с компетенции на експертите, която представлява електронна платформа описваща съответния експерт и неговите компетенции и познания – базата данни е достъпна само за членове на клъстера
 • План за управление на човешките ресурси

Клъстер „Земя на 100 езера“ е пример за целесъобразно използване на човешкия капитал в региона, основан на сътрудничетсво между фирмите-членки и обмяна на експерти в сферата на еко туризма. В еко-комплекс „Оландия“ работят над 50 човека персонал (в пиков туристически период), които обслужват над 40 000 посетители годишно. Всички допълнителни услуги, които предлага еко-комплекс „Оландия“ се управляват от персонала на фирмите-членки на клъстера.

Една от фирмите осигурява най-добрия шеф-готвач в региона за услугата „Обработване на пушено месо – практически семинар“, която се предоставя в комплекса с цел развлечение на посетителите:

Друга фирма, занимаваща се с вино производство в региона предоставя своя сомелиер на комплекс „Оландия“ за услугата „Дегустация на вино“:

По време на трудневното обучение бяха посетени и пилотни проекти, управлявани от клъстера или негови фирми-членки. Посетена бе фотоволтаична ферма, използваща възобновяеми източници в селското стопанство за производство на фотоволтаична продукция.

Българската делегация бе официален гост в седалището на Великополски фонд за регионално развитие в град Познан. Фондът оперира отскоро и представителите на ЧЕК бяха първата българска делегация посетила лично офиса на фонда и посрещната лично от Председателя на УС – г-н Ширшуски. Той представи публичната организация (Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o), която управлява револвиращ фонд, функциониращ като банка за местния бизнес и част от средствата му се предоставят за финансиране на международни парньорства. Фондът бе посетен като добра практика и възможност за стартиране на бългоро-полски партньорства между МСП.

Обучителното пътуване до Полша бе в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

By / 12th юни, 2018 / Новини / Off

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

 

В периода 24-28 Юни 2018г. ще се проведе обучително пътуване до гр. Квилч, Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар е насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включва теоретично представяне на добри практики, както и работни посещения на място във фирми, членове на Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org), интересни обекти и пилотни проекти. През 2013г., Фондация „Оландия“ инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона.

Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера. Клъстерът е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, неправителствени организации и местни предприемачи, в това число промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция.

Темите на обучителният семинар ще са свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н

Предстоящото обучителното пътуване до Полша е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

 

 

 

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: База данни с образци на документация

By / 18th май, 2018 / Новини / Off

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

База данни с образци на документация

В рамките на проект „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“ са разработени база данни с образци на технически термини и оценка на офертите при изготвяне на тръжните процедури по ЗеОП за покупка на зелени продукти и услуги.

Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като всяка стъпка е съпроведена от обяснителна бележка. Документите са на Български език в текстови файлове, готови за използване и редакция, когато е необходимо.

 

Образците за тръжните процедури са подготвени така, че да улеснят процеса на провеждане на зелените поръчки във всички публични власти и особено в тези, които са подписали „Споразумението на Кметовете“ и се ангажират да постигнат по-високи цели от средните заложени в техните ПДУЕР

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

By / 11th април, 2018 / Новини / Off

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

Настоящият ДОКЛАД е изготвен в края на месец Февруари 2018г. от експерти по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на  енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на вропейския съюз.

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

By / 4th април, 2018 / Новини / Off

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

В периода 27 март – 31 март 2018 г., делегация от 15 представители на фирмите-членки на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) взеха участие в работно посещение в гр. Любляна, Словения, в рамките на което се проведе тридневен обучителен семинар по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“.

Домакин на събитието бе Словенски строителен клъстер, официален партньор на ЧЕК по проекта. Създадена през 2004г., партньорската организация от Словения има изключително богат опит в изпълнението на проекти и дейности, свързани с консултантски и други услуги за определяне на възможностите за иновации, тенденции и перспективи за развитие, бизнес сътрудничество, обучения за разработване на системи за иновации, иновационен потенциал и дейности, свързани с развитието на човешките ресурси към комерсиализация, достъп до чужди пазари и интернационализация, бизнес модели за иновации.

Целта на обучителния семинар бе да се насърчи обмяната на опит и иновативни практики между партньорите по проекта, както и представителите на ЧЕК да се запознаят „на място“ с  иновативната практика на словенския клъстер  „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения”. Търсейки алтернативни и иновативни решения за подобряване на развитието на човешките ресурси и организацията на труд, словенския клъстер е стартирал прилагането на споделеното управление и организация на персонала сред клъстерните фирми.

По време на първия ден от семинара, Директора на клъстера – г-н Владимир Гумилар представи дейноста на клъстера, какво го прави иновативен, как фирмите-членки търсят добавена стойност и как извършват съвместна изследователска и развойна дейност. Запозна аудиторията с прилаганата от тях практика за провеждане на споделени обучения за служителите на членовете на клъстера, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Той представи реализирания от Клъстера проект по програма Еразъм+, насочен към разрешаване на проблема с адаптацията и реализацията на новите служители. За целта в рамките на проекта са модернизирани бакалаварски програми, с акцент върху зеленото строителство. По този начин завършилите млади специалисти, които са и потенциални кадри на фирмите-членки на клъстера са с много добра подготовка в областта на зелените технологии в строителството.

Г-н Андро Гоблон – мениджър проекти в Строителния клъстер,  запозна представителите на ЧЕК с възможностите за развитието и използването на нови бизнес модели като предпоставка за успешно развитие на фирмите, предимството на Клъстера като организационна форма, предлагащ съвместна работа в споделена бизнес среда.

Теоретичните занятия бяха съпроводени с посещения на място във фирми-членки на Строителния клъстер.

Изключителен интерес предизвика посещението във фирма Robotina – дългогодишен член на клъстера. От създаването си през 1990 г. Robotina доставя изключителни продукти и услуги в областта на енергийния мениджмънт. Фокусирайки се върху качеството и производителността, те са разработили хардуер и софтуер за енергиен мениджмънт, главно в критичната индустриална автоматизация, използвайки контролери от производители от световна класа. Сходната дейност на фирма Robotina с тази на фирми-членки на ЧЕК – „Рейтекс инженеринг“ ООД, „Сектрон“ ООД,  „Каси Аутомейшън“ и „Индустриални интегрирани системи“ ООД, даде възможност да се дискутират бъдещи съвместни проекти.

На 29 март, след теоретичните занимания, участниците в обучителния семинар посетиха друг член на партньорския клъстер – Словенски национален институт по строителство – международно призната научноизследователска организация в областта на строителството. Тяхната изследователска дейност е насочена към разработването на нови материали и технологии.

Г-жа Ана Младенович представи дейността на Института и възможностите за изпълнението на съвместни проекти с Черноморския енергиен клъстер, а директора на Лабораторията за термозащита, термоизолация и звукоизолация – г-жа Сабина Йордан  и директора на Лабораторията за бетон, камък и рециклирани материали впечатлиха представителите на ЧЕК с високите постижения на техните структури. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество с клъстерния член –  „Инхом“ ООД.

На третия ден от обучителния семинар, участниците посетиха Търговско-индустриалната палата на Словения и още един член на Строителния клъстер – фирма JUB Group.

Търговско-индустриалната камара на Словения (CCIS) предоставя основни услуги на предприятията в Словения и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. CCIS е основана преди повече от 160 години и към настоящия момент в нея членуват 7000 компании от всякакъв мащаб и от всички региони – включително и фирмите-членки на Словенския строителен клъстер. Палатата участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси, както и обучение и образование. За чуждестранните инвеститори в Словения CCIS предлага бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. Палатата работи за привличане на преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност, което направи фирмите от Черноморския енергиен клъстер особено атрактивни за Камарата, като бъдещи партньори и потенциални инвеститори.

На срещата присъства г-жа Валентина Кузма, която представи Проект SKILLCO „Умения за трансфер на знания и умения на работната сила в областта на електронното обучение в строителството“, който в момента се изпълнява от Търговско-индустриалната палата. В рамките на проекта са идентифицирани области на липсващи умения в строителството, като: Социални умения, техническа грамотност, изчисляване на разходи, Зелени умения, Безопасност и здраве при работа; използване на ИКТ за строителни работи. Резултатите  от изследването показват, че уменията са много важни за растежа, заетостта и конкурентоспособността на фирмите. За преодоляване на констатираните пропуски в познанията на служителите до края на проекта ще бъдат  разработени: учебни материали за интегриране в националните/регионалните учебни програми за професионално обучение, мобилно приложение с модули за обучение, което ще позволява достъп до различни видеоклипове, снимки, аудиоклипове, документи и текстове за обучаемите (както ученици, така и служители).

Направените анализи на резултатите в конкретни клъстери, в т.ч. и в Строителния клъстер са показали, че стратегическите инвестиции в умения могат да имат потенциала да създадат динамична система, която да подкрепя икономическото развитие и иновациите на фирмите.

На срещата в Търговско-индустриалната камара на Словения присъства Директора на Национални дървообработващ клъстер на Словения. Клъстерът има център за квалификация, където членовете на Клъстера участват в обучения за повишаване на квалификацията. Обсъдиха се възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Представителката на Института за строителни дейности представи съвместния им проект със Строителния клъстер, в рамките на който са разработили обучителни курсове за инженери  от строителния сектор относно новите изисквания в строителството – енергийно ефективно строителство, сградно регулиране и т.н.

Не по-малък интерес предизвика и произвежданата  Био къща от фирмата-членка на словенския партньор – COGREEN.

Практическата част от обучителния семинар завърши с посещение в JUB Group. Фирмата впечатли представителите на ЧЕК със своята 140-годишна традиция в производството на бои. Създават иновативни, енергоспестяващи, екологични и лесни за ползване продукти и технологии за защита, ремонт и поддръжка на сгради. JUB Group е успешна международна корпорация я, която се състои от дванадесет дъщерни дружества и работи на повече от двадесет пазара. Днес JUB Group наброява 569 служители, от които 343 са в Словения и 226 в дъщерни дружества в чужбина. Фирмата организира безплатни обучения за строители от фирмите-членки на Строителния клъстер за работа с техните материали. На успешно преминалите обучението се издава сертификат, който гарантира, че услугата е извършена качествено и JUB Group дава 25 години гаранция. Посещението във фирмата завърши с идеи за съвместно сътрудничество и бизнес проекти между JUB Group и фирми-членки на ЧЕК.

Делегация от 15 представители на ЧЕК на работно посещение в Словения

By / 26th март, 2018 / Новини / Off

 Делегация от 15 представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) на работно посещение в Словения

 

 

В периода 27-31.03.2018г. ще се проведат обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси със Строителен клъстер на Словения (CCS).

Обучителните семинари са насочени към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включват, както теоретично представяне на добрите практики, свързани със споделено развиване и управление на иновации, иновативни стратегии за управление на човешките ресурси в рамките на клъстера, кръгова икономика, междусекторно сътрудничество и т.н., така и работни посещения на място във фирми, членове на чуждестранната клъстерна организация, интересни обекти и пилотни проекти.

Двустранните срещи и обучения между представителите на двете клъстерни организации ще се проведат в конферентната зала на  „City Hotel“ – град Любляна, а работните посещение на място на фирми-членки на клъстера са предвидени да бъдат в гр. Марибор (Marles Houses d.o.o.) и гр. Kозина (Robotina d.o.o), регион Средна Словения.

На третия ден от обучителната програма е предвидено посещение на Търговско-промишлената палата на Словения и среща с други фирми-членки на Словенския клъстер.

Като иновационен клъстер, CCS е отворена организация за всички заинтересовани страни в строителния сектор и свързаните с него технологични области. Клъстерът е създаден през 2004 г. и цели да подобри вътрешната и международната конкурентоспособност на своите членове чрез търговско сътрудничество и работа в мрежа, научноизследователска и развойна дейност, иновации, обучение и политически действия. Екипът на „Строителен клъстер на Словения“ се занимава предимно с научно изследователска и развойна дейност за целите на разработването на иновациионни проекти и идентифициране на подходящи програми за финансиране на тези проекти.

По време на визитата, висококвалифицираният екип на CCS  ще представи практиката си за провеждане на споделени обучения  в областта на енергийната ефективност за служителите на своите членове, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Предстоящото обучителното пътуване до Словения е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. CCS е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

Предстоящи уебинари за хармонизирано планиране на енергията и мобилността!

By / 21st март, 2018 / Новини / Off

Предстоящи уебинари

Научете повече за хармонизираното планиране на енергията и мобилността, електрическите велосипеди, интелигентната мобилност и преминаване от ПДУЕ към ПДУЕК

Уебинарите са безплатни и ще се водят на английски език.

Разгледайте графика на провеждането им, регистрирайте се и се присъединете!

Зас повече информация и регистрация, моля посетете:

 www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/

 Очакваме да получим Вашата регистрация!

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, февруари – март 2018

By / 24th януари, 2018 / Новини / Off

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
февруари – март 2018

27-29 март 2018 година:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

14-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа ще се проведе в периода 27-29.03.2018 в гр. София, Интер Експо Център

„Иновации и решения за един по-добър свят“

„Екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом“

Предварителна Програма:

В рамките на Конференцията ще се проведе тематичният панел на проекта CryoHub под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество.

Във вторият панел е предвиден уъркшоп:  „Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“, по време на който ще се представят два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси.

Третият панел е също уъркшоп на Euroheat & Power – Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия. Централизирано отопление и охлаждане през енергийния преход – уроци от европейските проекти

Повече информация: https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

28 февруари – 2 март 2018г.:

КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЕТОВНИ ДНИ НА  УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2018“

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс (Австрия) на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия”.

През 2018 г. събитието ще се проведе от 28 февруари до 2 март 2018 г. като ще предложи 7 конференции и 3 интерактивни събития, обхващащи технологии, политики и пазари.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия са от ключово значение за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, неговите държави-членки, регионите и отделните предприятия. Резултатният икономически растеж осигурява работни места и възможност за инвестиране в по-нататъшния напредък на прехода към чиста енергия в полза на всички граждани. Чистата енергия за икономическа конкурентоспособност и начините за превръщане на чистата енергия в преход към бизнеса, планетите и хората следователно ще бъдат основни теми на Световните дни на устойчивата енергия 2018 г.

Събитието ще включва политика, технологични иновации и развитие на пазара и обединява повече от 700 делегати от над 50 държави от бизнеса, публичния сектор и изследователската общност.

Чиста енергия за всички европейци!

Подробна информация за програмата, начина на регистрация, резервация на стаи и др. ще намерите на сайта на конференцията: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

2122 февруари 2018 година:

ЦЕРЕМОНИЯ НА КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ

„От Париж до Катовице: Ускоряване на прехода към декарбонизирани и устойчиви градове“

2018г. ще отбележи 10-та годишнина от инициативата „Конвента на кметовете“, стартирана от Европейската комисия. Всички ангажирани градове и членовете на Конвента на кметовете са поканени да се съберат за Инвестиционния форум и церемонията на Конвента на кметовете на 21-22 февруари 2018 г., за да направят преглед на постигнатите резултати, да обсъдят съвместни предизвикателства като инвестиции, сътрудничество на много нива и мобилност, да се срещнат с новосъздадения Политически съвет на ЕС и да начертаят за следващите стъпки.

Предварителна Програма:

Инвестиционният форум на Конвента (21 февруари)

е събитие, посветено на създаването на срещи между градовете, бизнеса и финансовите институции относно финансовия инженеринг за проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и интелигентната енергия, както и адаптирането към изменението на климата. Форумът ще обедини градове, бизнес и финансови институции за обмен на добри практики и успешни решения на общите предизвикателства.

Церемонията по Конвента (22 февруари)

е политическо събитие, което от 2008 г. събира всички членове на Конвента на кметовете. Церемонията ще демонстрира как  местните власти разработват интегрирани стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, за да подобрят енергийната ефективност на сградите, транспорта или осветлението, да използват по-широко възобновяемите енергийни източници и да опазят климата. На тази церемония кметовете ще проучат как тези постижения могат да бъдат увеличени, за да се постигнат или надхвърлят целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Те ще имат възможността да общуват с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и съответните заинтересовани страни, участващи в най-голямата по рода си инициатива за енергия и климат в света.

Регистрация за събитието: https://www.eventbrite.co.uk/e/2018-eu-covenant-of-mayors-ceremony-registration-41139742076

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

By / 10th януари, 2018 / Новини / Off

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев е и ръководител на екипа, работещ върху концепцията за иновативна батерия за дома Smart Home Battery. Батерията се зарежда с по-евтината  нощна  енергия,  а  домакинствата  я  ползват  през  деня  и дневните разходи за електричество намаляват. Екипът търси подкрепа, за да валидира тази си идея, като участва в състезанието PowerUp!

Регионалният финал в България на състезанието PowerUp! – най-големият конкурс на InnoEnergy за устойчиви енергии в Европа, премина и събра за втора поредна година стартиращи енергийни компании,  които  предлагат  интересни  решения.  На  локално ниво състезанието се координира от неправителствената  организация Cleantech Bulgaria, която чрез различни свои инициативи оказва силна подкрепа за развитието на иновациите.

Повече в раздел иновации „Зелени, но  все по-зрели технологии“ на Списание „Икономика“ (стр. 111), http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf.

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

By / 15th декември, 2017 / Новини / Off

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

Повече от 150 участници от 17 страни, представители на Европейската комисия, национални и регионални власти, политици и действащи клъстери, присъстваха на IV-та конференция „Клъстерите в Европа: Как можем да извлечем поуки от миналото за постигане на бъдещ успех?“, организирана в Будапеща от Унгарското Министерство на Икономика за четвърти пореден път.

Целта на конференцията беше да се даде цялостна картина за европейската схема на клъстерите от самото начало до сега, като се съсредоточи върху стимулите и движещите сили в различните страни, регионите, които инициираха нов подход, базиран на мрежи в Европа. От друга страна, събитието имаше за цел да идентифицира „бъдещите съкровища на мрежите“ въз основа на предишен опит и да се намери ролята на човешкия фактор зад успешните мрежи.

Конференцията беше открита с приветствените думи на г-н Balázs Rákossy, държавен секретар на унгарското Министерство на Иикономика и г-жа Eszter Vitalyos, държавен секретар на кабинета на премиера на Унгария, г-н Thomas Bender, началник отдел, Европейска комисия, ГД Регионална политика. Те подчертаха значението на сътрудничеството и ролята на клъстерите в икономическата система, обобщиха историята на развитие на клъстерите през последните 20 години и настоящото състояние на тези обединения, основните цели и факторите за успех в бъдеще както на национално, така и на европейско ниво.

Първият ден от конференцията беше разделен на 4 сесии. В първите две сесии участниците дадоха общ преглед на развитието на първата национална и европейска политика за клъстери – първите стъпки от началото на 90-те до 2017 г.

Един от главните презентатори, г-н Кристиан Кетелс, председател на мрежата на TCI, направи преглед на развитието на европейските клъстери. След него г-н Reinhard Büscher, бивш началник на отдел, Европейска комисия, ГД „Развитие“, представи изчерпателно и информативно представяне на действащото европейско законодателство. Във втората сесия  презентатори от различни страни като Испания, Франция, Дания и Австрия, които са пионери в политиките по отношение на клъстерите, представиха последните десетилетия на нарастващи клъстерни мрежи и основните задачи за разработване на политики, които да направят водещите клъстери все по-добри и да развият политически и правен контекст за започване на нови. В последната сесия презентаторите подчертаха значението на човешкия фактор като един от най-важните елементи за успеха на клъстера. Като завършването на първия ден, след дълбокото познаване на началото, имаше вдъхновяващи презентации и дискусии за развитието на политиките за клъстерите.

На втория ден от конференцията публиката се раздели на четири паралелни дискусии.

 • В панела „Перспективата на клъстера и МСП след 2020г.“, обсъждащите групи дискутираха основните задачи за следващия програмен период и формулираха нуждите в подкрепа на Европейската комисия;
 • В панела „Клъстерирането – от клъстър за клъстер към бизнес за бизнес / от човек за човек към пари за пари“ бяха споделени трикове как да запазим производителността на членовете на клъстера жив и някои успешни и не толкова успешни практики;
 • Клъстерите могат да спомогнат за поддържането на предлагането на професионални служители за МСП, което е важен проблем в страните от Източна и Централна Европа и е по-спешно в настоящата среда, бе споделено в панела Industry 4.0 и Smart Strategying.
 • В четвъртия панел разнообразието, основано на специфичните характеристики на регионите, се очертава като основна област за по-ефективно подобряване на клъстерите.

В края на конференцията бяха обсъдени широк спектър от горещи теми и много интересни въпроси, свързани с бъдещето!

Всички презентации и снимки са достъпни на уебсайта на събитието: https://www.clustercollaboration.eu/news/highlights-clusters-europe-iv-conference-budapest

Източник: European Cluster Collaboration Platform

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

By / 17th ноември, 2017 / Новини / Off

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕРА

На 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58 се проведе редовно Общо събрание на клъстера. На събранието присъстваха всички членовете на Управителния съвет, както и 13 представители на фирмите членки на клъстера.

Заседанието бе открито от Председателя на УС на ЧЕК – инж. Тодор Тонев. Той направи обхватна презентация на ЧЕК, включваща целите за създаване на клъстера; организациите членовете на клъстера към момента (12 търговски дружества, 8 сдружения с нестопанска цел и Технически Университет – Варна); членството на ЧЕК в други организации и европейски мрежи (ЧЕК членува в Асоциацията на Бизнес Клъстерите; ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество); услугите, които клъстера предоставя на членовете си; реализираните дейности, инициативи и проекти в периода 2016/2017г.

ЧЕК е категоризиран като «РАЗВИВАЩ СЕ КЛЪСТЕР» от ИАНМСМ (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) с цел да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. През април 2017г., екипът на клъстера разработва проект  «Създаване на изпитателна лаборатория за иновативни технологии “Black Sea INNO Lab” за общите клъстерни дейности на Черноморски Енергиен Клъстер» и кандидатства по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, BG16RFOP002-2.009 – Развитие на клъстери в България. Бюджетът на проекта е 1 192 348.00  лв (80% грант), резултатите от Оценителната комисия: Отхвърлен на етап административна оценка       !

Г-н Тонев представи общата позиция на клъстера по въпроса с отхвърлянето на проекта на етап административна оценка, както и писменото становище и възражение на ЧЕК във връзка с причините за отхвърляне на проектното предложение.

След това, г-жа Антонова – ръководител на новостартиралия проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, представи проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Той ще се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения и Фондация „Оландия“ от Полша. В рамките на проекта са предвидени дейности по обмяна на опит в сферата на УЧР с проектните партньори, като по 15 представителя на организациите членове на ЧЕК ще направят 5-дневна визита на партньорите в Словения и Полша, ще бъде разработена обучителна платформа на сайта на клъстера в полза на служителите на организациите членки, ще бъдат обучени служители, ще бъдат разработени стратегии за УЧР на членките, др.

Кратка презентация на възможностите за финансиране на бизнеса през 2018г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бе направена от г-жа Зангова, експерт от Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Присъстващите обсъдиха потенциални идеи за сътрудничество и възможността за участие в проекти, индивидуално и чрез клъстера.

Г-жа Марияна Иванова, член на УС, даде думата на присъстващите представители на организациите членове на ЧЕК да споделят техните идеи за бъдещо сътрудничество и как клъстера може да бъде от полза за членовете си, извън рамките на писане на проекти по оперативни и европейски програми.

Думата бе взета от г-н Колю Орешков, член на УС на ЧЕК и предствител на фирма „3К-Консулт” ЕООД. Той сподели, че организацията която представлява се занимава към момента с „Net metering“ (мрежово измерване на електроенергията) – технологична система, която позволява на малките потребители да използват собствени източници на електроенергия за задоволяване на енергийните си нужди без да е необходимо да инсталират акумулаторен блок или инсталирането на голяма мощност. Г-н Орешков продължи, че „когато става дума за електроенергия, обществото мисли, че става въпрос само за производството като атомна, топло, водна или фотоволтаични и вятърни централи.  Само в професионални кръгове се обсъжда възможността за оптимизация на електропреносната мрежа. Към настоящият момент технологията нет метеринг звучи екзотично, но неглижирането на развитието на технологиите в тази област може да доведе до много големи проблеми в бъдеще. Например ако собственик на апартамент инсталира 1 kWp фотоволтаична мощност на своята тераса, произведената през лятото електроенергия ще се отчита като кредит от нет метеринг, а през зимните месеци същият собственик ще ползва даденият към системата кредит във вид на електроенергия, като изравнителният период може да от 6 до 12 месеца. По този начин се оптимизират разходите за генериращи мощности, подобрява се ефективността на електропреносната мрежа, избягва се държавното финансиране на енергията от ВЕИ, повишава се енергийната сигурност и независимост,  създава се среда за иновации. Подобни системи има инсталирани в САЩ, Гърция, Холандия и др. Прилагането на тази технология в България засяга редица нормативни актове като Закон за енергетиката, Закон за счетоводството, Закон за устройство на територията и др.“.

Според г-н Орешков, клъстера може да укаже подходящата институционална подкрепа за прилагането на тази технология в България.

Г-жа Марияна Иванова сподели, че това е и една от важните роли на ЧЕК и през началото на 2018г. ще инициира редица работни срещи с управляващите, със съдействието и подкрепата на Асоциацията на Бизнес Клъстерите и  Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Състоя се третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия

By / 16th ноември, 2017 / Новини / Off

Председателят на Черноморски енергиен клъстер се включи в клъстерното обучение

На 07-08.11.2017 г. се състоя третото от поредицата клъстерни обучения „Cluster Excellence Training Bulgaria“, организирано съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Лектори бяха добре познатите ни норвежки експерти Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen от Innovation Performance AS, Olav Bardalen от Innovation Norway. Към тях с много интересна тема „Business Model Canvas – and service development“ се включи Victoria Utheim, Cobra AS. Обучението беше с изключително практическа насоченост.

Повече информация и снимки: http://abclusters.org/sastoya-se-treto/

Чeрноморски енергиен клъстер стартира изпълнението на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

By / 10th ноември, 2017 / Новини / Off

„Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения”

На 03.11.2017 г., по време на редовното Общо събрание на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) бе официално представен шестнадесет месечният проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. На събитието присъстваха управителите, както и служителите на фирмите-членки на клъстера, представител на Технически Университет – Варна, както и административното тяло на ЧЕК.

Като бенифициент по проекта, Черноморски енергиен клъстер ще си партнира със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша с цел обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.

Динамично променящата се икономическа обстановка налага необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси – основа на преуспяващите организации. Особената роля на клъстерите в икономиката и техните предимства, правят тези обединения подходяща среда за прилагане на иновативни форми за използване на човешките ресурси. Дейностите на проекта са насочени имено към обмяната на опит и добри практики с проектните партньори от Словения и Полша за използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

В по-голямата си част фирмите-членки на ЧЕК, са малки и микро предприятия и финансовия ресурс отделян за повишаване квалификацията на заетите е твърде ограничен. За това и в рамките на настоящия проект ще се проведат обучителни визити до Любляна и до регион Великополско войводство с цел взаимстване от опита на чуждестранните клъстерни организации по отношение на управление на човешките ресурси и организацията на труд. Основавайки се на тезата за „споделено управление на човешките ресурси” в клъстерната организация ще бъде разработена електронна обучителна платформа на сайта на ЧЕК с цел споделено обучение на кадри на фирмите-членки, предвижда се сформиране на „временни екипи от специалисти“ с цел обмен на експерти между фирмените членове и др. Над 140 заети лица на трудови правоотношения във фирмите-членки на клъстера ще могат да се възползват от резултатите по проекта. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 с МТСП за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Проектът ще приключи в края на месец Декември 2018г.

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

By / 10th ноември, 2017 / Новини / Off

Семинар за обмяна на опит и добри практики в гр. Осло на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия“

Read More

Начална пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01

By / 27th октомври, 2017 / Новини / Off

Редовно Общо събрание на клъстера ще се проведе на 03.11.2017г.

By / 27th октомври, 2017 / Новини / Off

ДО
УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА                        
ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР

Относно: Провеждане на Общо събрание на клъстера

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С удоволствие Ви информираме, че в съответствие с разпоредбите на Чл.20./1/ от Устава на Черноморски енергиен клъстер на 03.11.2017г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на фирма „Сектрон Варна“ ООД,  гр. Варна, бул. “Васил Левски” 58, ще се проведе редовно Общо събрание на клъстера.

С настоящото писмо отправяме покана за участие лично към Вас. При невъзможност за лично присъствие, молим да изпратите представител на Вашата организация.

Предварителен Дневен ред за провеждане на Общото събрание на ЧЕК:

 1. Откриване на заседанието на Общото събрание на ЧЕК. Приемане на Дн. ред

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

 1. Избор на председателстващ и протоколчик на Общото събрание

                                                                                     Инж Тодор ТОНЕВ – Председател на УС

 1. Отчет за дейността на ЧЕК през 2016г. – 2017г. и представяне на приоритети за 2018г.

                                                                                                  Марияна КЪНЧЕВА – Член на УС

 1. Представяне на цели, дейности и предвидени резултати на новостартиралия проект на клъстера: BG05M9OP001-4.001-0046-C01 „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                                                                                  Полина АНТОНОВА – ръководител на проекта

 

С оглед по–добрата организация за провеждането на Събранието, най-учтиво Ви молим да потвърдите участието си на тел.: 052/600 266  или на е-мейл: bsec@abv.bg до 1ви Ноември 2017г.

Благодарим Ви предварително и очакваме да Ви поздравим с “Добре Дошли”! 

С уважение:
Инж. Тодор ТОНЕВ
Председател на УС на ЧЕК            

ЧЕК стартира изпълнението на проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

By / 12th октомври, 2017 / Новини / Off

  ЧЕК стартира  изпълнението на проект по ОП  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

В началото на м. Октомври 2017г., Председателят на клъстера – инж. Тодор Тонев подписа Договор № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, компонент 1 на процедура ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

16 месечният проект  „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ се изпълнява в партньорство със Строителен клъстер от Словения (www.sgg.si)  и Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org)  от Полша.

С цел насърчаване на транснационалното сътрудничество между ЧЕК и проектните партньори чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд, проектът предвижда  да бъдат реализирани дейности, свързани с използването на „клъстерния подход“ като ефективна форма за управление на човешките ресурси.

Въз основа на опита на други клъстери от ЕС ще бъде направен анализ доколко клъстерната форма на обединение на фирми може да бъде в полза на ефективното управление на човешките им ресурси. В следствие на обменения опит с партньорите по проекта ще бъдат проучени и адаптирани две практики в областта на развитието на човешките ресурси, като едната от тях ще бъде пилотно приложена в три фирми-членки на ЧЕК.

С реализирането на проектните дейности ще се въведе иновативен инструмент за развитие на човешките ресурси, базиран на клъстерния подход. Това ще доведе до подобряване на конкурентността на членовете на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и способността им да се адаптират към непрекъснатите законодателни, икономически и социални промени на пазара.

Повече информация за проекта: http://www.bsecluster.org/799-2/

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

By / 28th септември, 2017 / Новини / Off

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

На 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) даде пресконференция, във връзка с резултатите и публикувания списък от страна УО на ОПИК на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

Темата беше: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – КАК ПОДПОМАГАМЕ  РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и защо ВСИЧКИ РАЗВИТИ КЛЪСТЕРИ ОТПАДНАХА НА АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА?/ Отзвук след първите официално обявени резултати по програмата за развитие на клъстерите в България/”.

Основни акценти на пресконференцията на АБК бяха:

1. Публикуваните резултати от акредитацията на клъстерите и оценките на административното съответствие на клъстерите след подаване на проектните предложения по ОПИК.

2. Позиция на АБК, относно получените резултати.

Повече за събитието и СТАНОВИЩЕТО на АБК може да намерите тук: http://abclusters.org/v-natsionalniya-presklub-na-bta-ot-abk-dade-preskonferentsiya-na-tema-klasteri-i-op-inovatsii-i-konkurentospospobnost-kak-podpomagame-razvitieto-na-klasterite-v-balgariya-i-zashto-vsichki-razviti-klas/

ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ – поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун, 13-14.09.2017

By / 19th юли, 2017 / Новини / Off

 ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛЪСТЕРИ

Поредната среща за насърчаване на клъстерното сътрудничество ще се проведе в Солун

Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform) организира своята десета „мисия“ за насърчаване сътрудничеството между европейските клъстери. Събитието ще се състой в Солун, Гърция в периода 13-14.09.2017г. и целенасочено съвпада с провеждането на Международния технически панаир (TIF Thessaloniki) в града.

Общата цел на събитието е да се даде възможност за срещи и създаване на сътрудничества между активните клъстери в Европа в сферата на културните и творческите индустрии, циркулярната икономика, мобилността, интелигентния град, агротехническите и автомобилните сфери.

Повече информация за събитието и заявка за участие на https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/eccp-matchmaking-mission-thessaloniki-greece-call-applications

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

By / 3rd юли, 2017 / Новини / Off

СЕМИНАР „АКТИВЕН БИЗНЕС“ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА

На 29-30 юни 2017г. в Интерхотел „Черно море“, административния екип на ЧЕК участва в семинар „Активен бизнес“, организиран от Областен информацонен център – Варна и Агенция за икономическо развитие – Варна. След поднесените приветствия от кмета на район „Одесос“ бяха представени актуалните възможности по Оперативна преграма Иновации и конкурентоспособност.

 

Г-н Владимир Бобев – началник на Регионален сектор Варна при УО на ОПИК постави акцентите през 2017 година и направи подробни разяснения относно използването на финансови инструменти по ОП Инициатива за МСП. Възможности за кредитиране при облекчени условия (по-ниски лихви и по малък процент обезпеченост на кредита) се предоставят чрез 10 финансови посредника, като средствата по програмата са предоставени изцяло от Европейския фонд за регионална развитие. Целта е бързо увеличение на кредитирането на МСП за постигане на значително въздействие върху икономическия растеж и създаването на на работни места.

Г-жа Тодорка Димитрова – директор на Агенция за икономическо развитие – Варна представи инструментите за подобряване на работата на бизнеса, разработени по проект, финансиран по програма Еразъм+: „Fit4Bussinessrowth“, както и условията за кандидатстване по програма Еразъм+. Тя даде и ценни съвети на присъстващите представители на бизнеса и Областните информационни центрове, свързани с успешното партниране, разработване и изпълнение на проекти по различни транснационални европейски програми.

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

By / 26th юни, 2017 / Новини / Off

ВТОРО КЛЪСТЕРНО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО ОТ ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ И АСОЦИАЦИЯТА НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ

Екипът на Черноморски енергиен клъстер взе участие и на 2рото обучение за клъстерни мениджъри

Двудневното събитие се проведе на 21-22.06.2017 г. в хотел Хилтън, гр. София. То бе насочено изцяло към обучение за клъстерни мениджъри на развиващи се и развити клъстери, акредитирани от ИАНМСП, както и за всички членове на Асоциация на Бизнес Клъстерите. Обучението стартира с кратко представяне на присъстващите клъстерни организации, техния мениджърски екип, опит, конкурентни предимства и т.н. След, което г-жа Hege Økland, Изп. Директор на NCE Maritime Cleantech презентира успешното развитие на норвежкия морски клъстер, постижения и предизвикателства.

Теми, свързани с привличане активността на членовете в клъстерните процеси, управление на клъстера в различните фази от неговото развитие, интернационализация на клъстерите, търсене на партньорства, сътрудничество между България и Норвегия в сферата на устойчивия зелен бизнес, и т.н. бяха сред основните в обучителната програма и работа по групи.

Процесът на сертифициране на европейските клъстери и Европейския секретариат за клъстерен анализ (ESCA), бяха представени в детайли от присъстващите старши експерти по отлични постижения в управлението на клъстерите Tor-Arne Bellika и Eivind Petershagen.

Освен запознаване с добрия мениджерски подход на норвежките клъстери, събитието даде възможност за стартирате на по-активно сътрудничеството между присъстващите клъстерни организации, запознаване с добрите практики на местно ниво и активността на Българските клъстерни мениджъри. Отчетена бе и решаващата роля на Асоциацията на бизнес клъстерите, за популяризиране на клъстерите на национално и международно ниво, както и за влияние на политиката за развитие на клъстерите в България.

Програмата от обучението може да откриете тук: http://www.i-perform.no/cluster-training-bulgaria/#1496829507013-cffc9e78-a232

 

ЕС – Тайван събитие „Индустрия на бъдещето“, 26-27 Юни 2017г.

By / 19th юни, 2017 / Новини / Off

ЕС – Тайван събитие „Индустрия на бъдещето“

Черноморски Енергиен Клъстер е вече регистриран за участие в събитието!

Събитието е  бизнес-ориентирано и е  съвместна инициатива на Европейската комисия, Бюрото за външна търговия (BOFT), Департамента по индустриални технологии (DOIT) и Института за индустриални технологии за научни изследвания (ITRI) на Тайван, подпомогнати от Enterprise Europe Network (EEN) , Европейската платформа за сътрудничество в клъстерите, Бюрото за индустриално развитие (IDB), Администрацията за защита на околната среда (СИП) и Silicon Europe Worldwide по повод на третия промишлен диалог между ЕС и Тайван.

Целта на събитието „Индустрия на бъдещето“ е да се насърчи сътрудничеството между европейските и тайванските компании, клъстерите и бизнес асоциациите чрез проучване на евентуални общи области на интерес за сътрудничество и взаимно допълване по отношение на бизнес сектори, допълнителна стойност и пазарен фокус.

Събитието ще включва семинари относно бъдещето на производството, кръгова икономика, 5G и сътрудничеството между клъстерите. В допълнение, на 26 юни ще се проведе конкретно събитие за развитие на бизнес идеи между клъстери и бизнес асоциации, а на 27 юни ще бъдат организирани бизнес срещи с бизнеса (B2B) и бизнес към клъстери (B2C).

Събитието се основава на успеха на Седмицата на иновациите в ЕС, организирана в Тайпе, обратно към индустриалния диалог през юни 2016 г. по време на панаира COMPUTEX в Тайпе. По това време срещите на B2B, C2C и B2C бяха организирани от TAITRA за 250 европейски и тайвански клъстери и компании.

Повече информация на: https://www.b2match.eu/eu-taiwan-2017

ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP))

By / 19th юни, 2017 / Новини / Off

European Cluster Collaboration Platform (ECCP)

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list

ЧЕК е част от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform), която осигурява онлайн качествена информация и подпомагане на клъстерите (организации и членове), с цел да подобри тяхното функциониране и конкурентоспособност чрез стимулиране на транснационално и международно сътрудничество www.cluster-collaboration.eu

ЧЕРНОМОРСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ във Варна! 21-22.06.2017г.

By / 15th юни, 2017 / Новини / Off

ПОКАНА

Черноморските дни на интелигентната енергия ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна

Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) и Черноморската регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ), в качеството им на подкрепящи структури на Споразумението на Кметовете имат удоволствието да Ви поканят на Черноморски дни на интелигентната Енергия, организирани по инициатива на областна администрация – Варна и като част от Европейската седмица на устойчивата енергия 2017 г. (EUSEW).

„Черноморските дни на интелигентната енергия“ ще се проведат на 21 и 22 юни 2017 г. в град Варна.

Съ-организатори на събитието са Националното сдружение на общините в Република България, Софийска енергийна Агенция, Черноморски изследователски енергиен център, Технически университет – Варна и Институт за нулево енергийни сгради.

Основната цел на Европейската седмица е да повиши информираността за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. В този контекст, под формата на бизнес закуска, семинари, дискусии и работни срещи, Черноморските Дни ще дадат среща на бизнеса, местните власти и централни институции, улеснявайки взаимния диалог и сътрудничество в полза на прилагането на новаторски начини за повишаване на енергийната ефективност и опазване на
климата и околната среда; ще популяризират постиженията на местните общности в постигането на целите за по-добър и енергийно независим живот; ще позволят представянето на устойчиви енергийни технологии и образци; и не на последно място – ще дадат поле за обмен на идеи и информация за финансови и технологични инструменти, които са в помощ на бизнеса и местните власти в прилагането на мерки за приспособяване към климатичните промени.

С подробната програма на събитието, както и местата на провеждане можете да се запознаете от прикачения файл.

Поканата е придружена и от регистрационна форма, която моля да ни изпратите попълнена на електронен адрес: energy@ubbsla.org до 19.06.2017 г.

Участието е безплатно.

Поканата (оригинал) може да бъде изтеглена от тук

Дневният ред може да бъде изтеглен от тук

Формата да заявка за участие може да бъде изтеглен от тук

TECHNOLOGY4BUSINESS ВЪВ ВАРНА

By / 22nd май, 2017 / Новини / Off

TECHNOLOGY4BUSINESS ВЪВ ВАРНА

На 18.05.2017г. инж. Тодор Тонев, председателят на УС на Черноморски Енергиен Клъстер взе участие в семинар относно новите технологии при правенето на бизнес. На семинара бяха представени новите възможности на виртуалната среда за управление на бизнеса, като  тенденции в мобилният CRM, ползи от внедряването на нова ERP система, дистанционно управление  и облачни бизнес решения.

Презентациите бяха с изключителна практическа насоченост. Повече за събитието, програма и презентации – http://innovationcenter.tech/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-technology4business-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/

 

„РОЛЯ И ВЛИЯНИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ – БЪЛГАРСКИЯ И НОРВЕЖКИЯ ОПИТ“, Гранд хотел София – 19.05.2017г.

By / 22nd май, 2017 / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК взе участие в проведеното обучение

На 19.05.2017 г. се порведе целодневно обучение за клъстери на темата: „Роля и влияние на клъстерите – българския и норвежкия опит“. Събитието се организира  съвместно от Асоциация на Бизнес Клъстерите и Иновации Норвегия с подкрепата на Министерство на Икономиката, в рамките на Програма BG 10 „Иновация в зелената индустрия“ (www.norwaygrants-greeninnovation.no), Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Председателят на УС на ЧЕК инж. Тодор Тонев взе участие в проведеното обучение в „Гранд хотел София“, на което присъствахa представители на почти всички работещи клъстери в България, водещи експерти от Норвегия и български специалисти, с богат практически опит в клъстерно дело. На вниманието на аудиторията бяха засегнати теми, свързани с ролята на клъстерите за регионалното развитие и нови възможности за бизнес развитие.

Норвежките експерти представиха ключови фактори за развитието на клъстерите. Освен, че споделиха своя опит, те изразиха и личните си впечатления за добрата работа и сътрудничество между ЧЕК и Норвежкият център за експертиза в областта на „умни“ енергийни решения.

Списък на клъстерите, категоризирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

By / 10th май, 2017 / Новини / Off

Списък на клъстерите, категоризирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“:

BusinessBooster – 18.05.2017г. в гр. Варна

By / 9th май, 2017 / Новини / Off

Станете част от събитието Business Booster в град Варна!

Станете част от събитието Business Booster, което събира на едно място предприемачи или хора, които желаят да стартират бизнес с най-добрите и най-опитните специалисти в бранша. Те ще представят иновативни решения на най-често срещаните проблеми при стартирането и развитието на един бизнес. Ще имате възможност да придобиете опит от тези, които вече са изминали началния път на един предприемач. Събитието предлага всички нужни знания, за да представите бизнеса си по най-добрия начин и в най-добрата светлина.

Теми на лекциите:
– Как да преценим дали идеята ни е успешна?
– Кои са ключовите моменти, за да стане презентацията ни впечатляваща?
– Как да представим печеливш бизнес модел?
– Какво търсят инвеститорите?
– Как да спечелим сигурно интереса на инвеститорите?
– Какъв тип финансиране да изберем за бизнеса си?
– Потенциални източници на финансиране.
– Как да разширим бизнеса си глобално? (САЩ)

В края на всяка лекция ще имате възможност да получите отговор на всички въпроси, които някога са Ви интересували в сферата на бизнеса, финансирането и технологиите.Събитието е напълно безплатно и могат да се включат абсолютно всички с интерес, свързан с технологиите и бизнеса.  Ако имаш предприемачески дух и желаеш да сбъднеш мечтите си, заповядай на Business Booster!

Могат да заповядат на събитието:
– хора, които желаят да стартират бизнес скоро
– предприемачи с малко опит, които вече са стартирали
– предприемачи, които вече имат опит в управлението на бизнеса
– експерти в областта на бизнеса и технологиите
– мениджъри
– журналисти и блогъри

КОГА: 18.05.2017
ЧАС: 15:30ч
МЯСТО: Варна, ресторант “Marche
ВХОД: СВОБОДЕН

Необходимо е единствено да се регистрирате във формата, която се намира в интернет страницата на събитието или да се свържете  на e-mail: stefani@innovationcenter.tech или телефон:+359 896 88 09 37.

Събитието се организира от Innovation Center, създател на международния форум Global Tech Summit. Част от него е събитието Business Booster, както и останалите ни проекти Technology4Business, Java2Days, CodeMonsters, Tech4Kids.

Станете част от събитието Technology4Business, 18.05.2017г. в град Варна

By / 9th май, 2017 / Новини / Off

Дата: 18.05.2017г. (четвъртък) от 9:30 ч.
Място: ресторант Marche, Морска Градина, Варна
Организатор: Innovation Center, създател на международния форум Global Tech Summit, а Черноморски Енергиен Клъстер e официален партньор на събитието за  гр. Варна

Станете част от Technology4Business, събитие представящо най-новите технологии и тяхното приложение в различните сфери на бизнеса!

Technology4Business e конференция, която събира на едно място хората интересуващи се от тенденциите в бизнеса. Успешните фирми се нуждаят от лесен начин за управление на данните си, за да не губят излишно време, което могат да използват за успешното си развитие. По време на събитието ще бъдат представени ползите за една компания от внедряването на нова ERP система, начините по които най-лесно и ефективно да бъдат управлявани документи, облачни бизнес решения, както и други успешни практики в областта.

Добре дошли са ИТ мениджъри, управители, финансови директори, търговски директори, маркетинг директори и ръководители на отдели. Очакваме да се включат и всички мотивирани хора, които се интересуват от бизнес решенията необходими за една компания.

Събитието се осъществява с подкрепата на световния лидер за облачни услуги Oracle, Konika Minolta предлагаща автоматизация на всички офис задачи и Sis Technology, лидер сред производителите на ритейл и бизнес софтуер в България. Съвместно ще осъществим новото издание на Technology4Busines, на което очакваме много добри резултати. Бизнесът се нуждае от най-добрите предложения ако иска да се развива в правилната посока.

Участието в конференцията не изисква заплащане.

Необходимо е да се регистрирате в on-line платформата, която се намира в интернет страницата на събитието или на телефон: +359 896 88 09 37.

Снимки от изминалото издание на събитието можете да разгледате във фейсбук страницата на Technology4Business.

Интегрираното местно планиране на устойчиви политики като възможност пред Черноморските общини

By / 2nd май, 2017 / Новини / Off

Експерти на ЧЕК участваха в обучение „Хармонизирано планиране на енергийните и транспортните планове в общините“

Устойчивото и интегрирано планиране на местни политики бе основен акцент в провелото се двудневно обучение, организирано от Асоциацията на Българските Черноморски Общини съвместно с енергийна агенция Добрич на 25-26 април 2017г. във Варна.

Обучението бе организирано в рамките на европейския проект „SIMPLA – Устойчива интегрирано планиране на местни енергийни политики“, който дава възможност на общините да се възползват и да актуализират своите планове за енергийна ефективност и транспорт. Обучението е част от предложения интегриран курс, който обхваща присъствени обучения и уебинари, както и специализирана подкрепа в разработването и актуализирането на местните планове и програми. Присъстващите експерти и специалисти от Черноморски общини се запознаха в детайли с новите моменти в разработването на енергийните и транспортните планове в съответствие с Европейската Инициатива Споразумение на Кметовете, която задължава присъединените общини да постигнат високи нива на енергийни спестявания и използване на възобновяемата енергия с цел постигане на устойчивост в борбата с глобалното затопляне. Част от програмата на обучението бе свързана и с успешното създаване на екипи за ефективно планиране и управление на поликити, като фокусът бе насочен към използваните подходи за водене на преговори и разрешаване на конфликти. Лектори на обучението бяха част от екипа на проекта от българска страна, както и експерти от Черноморската регионална енергийна агенция и Института по медиация и извънсъдебно производство.

През месеците май и юни предстоят вторите сесии от обучителния курс, когато участващите експерти ще обсъждат конкретни мерки и дейности в изпълнение и актуализиране на местните планове за енергийна ефективност и транспорт.

Повече информация е налична на интернет страницата на проекта: www.simpla-project.eu

WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017 – София Тех Парк, 25-26 Maрт

By / 10th април, 2017 / Новини / Off

WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017 – София Тех Парк, 25-26 Maрт

От името на Черноморски Енергиен клъстер Ви каним за участие в бизнес форум и контактна борса, които Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира в рамките на  WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017 на 25-26 април 2017г.

WEBIT.FESTIVAL Europe се утвърди като едно от водещите европейски събития за технологии, инвестиции в компании, дигитален маркетинг и иновации за последните осем години. Тази година WEBIT.FESTIVALEUROPE 2017 ще е фокусиран върху Европа и по-специално върху пазарите от Централна и Източна Европа. Събитието ще включва редица специализирани паралелни конференции (технологични, маркетинг, конференции в областта на иновациите и софтуера), практически семинари, дискусионен панел на различни теми, както и технологично изложение за сектор ИКТ. Повече от 2500 лектори и  представители на бизнеса от над 80 държави ще посетят и ще участват в отделните секции и панели.

Проявата ще бъде проведена под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев и с любезното домакинство на Кмета на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова.

Като ексклузивен партньор на WEBIT.FESTIVAL EUROPE 2017, за поредна година ИАНМСП се включва с няколко паралелни събития. ИКТ секторът в България е стратегически важен и е с най-висока добавена стойност. През 2016 г. в аутсорсинг индустрията работят над 40 000 българи, а годишният оборот е от над 1 млрд. евро, като очакванията са до 2020 г. оборотът и заетите в сектора места да се удвоят. ИКТ секторът има потенциал да промени трайно облика на икономиката на страната ни, като иновациите, икономическото развитие, малките и средни предприятия и научноизследователската дейност са сред приоритетите на ЕС.

По време на двете прояви, български и чуждестранни фирми, организации от фирми, бизнес обединения, браншови организации, работодателски организации, и др. от дигиталния и технологичния сектор, както и български институции ще имат възможност да установят преки контакти и ще имат възможността да обсъдят възможности за делово сътрудничество. Форумът ще бъде открит от г-н Теодор Седларски, министър на икономиката на Република България. Гости на събитието ще бъдат световноизвестни лектори в областта на дигиталната революция и дигитализацията на обществото и икономиката, както и чуждестранни бизнес делегаци

Желаещите за участие в бизнес форума на 25.04.2017 г. и в двудневната контактна борса на 25 и 26.04.2017 г. следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 13.04.2017 г. на е-mail адрес: e.ivanova@sme.government.bg или m.gerganska@sme.government.bg.  Двете прояви ще се проведат в Палатата на България, на територията на София Тех Парк.

Заключително събитие на програма „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

By / 5th април, 2017 / Новини / Off

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

27 Март 2017г., гр. София

Инвестирането в иновации и зелени малки и средни предприятия поставя нов акцент върху технологиите, околната среда и корпоративната отговорност“, заяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова на заключително събитие на програма „Иновации за зелена индустрия“ в България. Тя отбеляза, че с подкрепените 32 проекта на малки и средни предприятия с обща стойност 11,5 милиона евро помагат за по-добрата жизнеспособност и конкурентност в сферата на устойчивите индустрии.

От норвежка страна Н.Пр. г-жа Тове Вестберг, посланик на Норвегия за България отбеляза изключително доброто сътрудничество между координаторите на програмата „Иновация Норвегия“ и Националното координационно звено. Г-жа Вестберг изрази увереност, че така създадената основа ще гарантира успеха на бъдещите общи инициативи.

От 2007 г. насам, с подкрепата на Норвегия, в България се реализират проекти с иновативни идеи. В този смисъл програмата допринася за постигане на стратегическата цел на българското правителство, България да се превърне в конкурентоспособна държава-членка на ЕС с високи доходи, жизнен стандарт и социална чувствителност. Програмата „Иновации за зелена индустрия“ в България се изпълнява от предприятия, публични организации и неправителствени организации от България, работещи в тясно сътрудничество с партньори от Норвегия, като по този начин се изградиха устойчиви партньорства и беше предаден норвежките опит, технологии и инвестиции.

Единият от 32-та финансирани проекта по програма „Иновации за зелена индустрия“ в България е проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”.

Проектът бе съвместна инициатива на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК), норвежкия клъстер NCE Smart Energy Markets и консултантска компания NEPAS. Oсновната идея на проекта бе продиктувана от необходимостта да се насърчат добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на „енергията, околната среда, климата и зелената икономика“.

BANCAGE е добър пример и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез двустранен обмен на експертиза, знания и иновационно развитие. Черноморски Енергиен Клъстер, като водеща организация по проекта, имаше възможността да си партнира и черпи от опита на норвежкия енергиен клъстер  NCE Smart, който се развива и като  научен център за разработване на интелигентни и устойчиви енергийни решения чрез иновации и развитие на бизнеса. Редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании са членове на Норвежкия клъстер, който е локализиран в гр. Халден в близост до местният енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите. Консултантска компания NEPAS от гр. Осло, предлагаща услуги като проучване на енергийния потенциал на общински и промишлени сгради, стандартизация, бенчмаркетинг, устойчиво енергийно планиране, допълни напълно успешното партньорство в рамките на проект BANCAGE.

Нови 28,50 милиона евро са заделени за програмна област „Бизнес развитие, иновации и МСП“ за програмен период 2014-2021 г. Подкрепата ще бъде насочена към проекти, които въвеждат иновативни технологии, процеси и услуги, подпомагат устойчивото развитие на бизнеса, правят съществуващите бизнеси и процеси „зелени“, развиват знания, основани на иновации и оказват подкрепа за иновации, провокирани от потребителите.

Бизнес организации от седем държави се събраха в Осло

By / 5th април, 2017 / Новини / Off

Бизнес организации от седем държави се събраха в Осло

Представители на ЧЕК взеха участие в конференцията и съпътстващите събития в Норвегия

В периода 14-16.03.2017г., Иновация Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм организира мащабен форум за обмен на информация и създаване на мрежови възможности между бизнес организациите  от Европа и Норвегия.

Над 75 представители на компании от седем държави взеха участие на събитието в Осло с основната цел да получат ясна представа по стратегически теми: като норвежката модерна промишленост и иновационна политика, интелигентни общества, програма за подкрепа на клъстерите, норвежките очаквания към клиентите, успешни бизнес дела, т.н.

Професионално организираното от Enterprise Europe Network събитие „Brokerage Event“ (среща лице в лице с потенциални бизнес партньори) даде уникална възможност на компаниите от различни страни да се срещнат с  бъдещи партньори и да търсят възможности за сътрудничество. Целта на „Brokerage Event“ е хората да се срещнат и поздравяват на  висока скорост.

Двустранните срещи са обикновено за около 20 – 30 минути, което е достатъчно време, за да се изградят бизнес връзки. Всеки участник предварително можеше да изберете онлайн срещи с други участници, с които би искал да разговаря лично.

Събитието  се оказа успешен начин за намиране на международни бизнес партньори. Над  65 срещи се проведоха между норвежките компании и фирми от Европейското Икономическо Пространство и 55 срещи се проведоха между компании от шестте сътруднически страни партньори на ЕИП.

На вторият ден от конференцията, повечето от участниците, разделени в три групи се включиха в организираните екскурзии:

 • до Gjøvik с цел да се видят добри практики от норвежките промишлени среди;
 • до Trondheim, градът известен като Норвежката столица на модерните технологии и иновации;
 • до Stavanger, смятан от мнозина за най-напредналия норвежки „умен град“.

Представителите на ЧЕК взеха участие в ексурзията до Gjøvik, като посетиха Норвежкия университет за наука и технологии и индустриален клъстер NCE Raufoss.

Ръководството на университета представи научната си лаборатория и  3D принтери , които работят с пластмаса и  метал.

NCE Raufoss има ролята на националния център за използване на олекотени материали и автоматизирано производство в Норвегия. Клъстерът има 17 фирмени партньори  с над 5000 служители и около 700 милиона евро оборот. Основният пазар на клъстерните компании е световната автомобилна индустрия, областта на отбраната и В -В електрониката, разпространение на вода и газ, газови резервоари, алуминиеви профили, средства за придвижване, и т.н. Съвместната R & D компанията „SINTEF Raufoss Manufacturing AS“ е ръководител на проекта за Национален Експертен Център и действа като технологичен хъб за  развитие на индустрията.

Моля вижте презентациите от Осло:

Eli Bleie Munkelien – Good business practice

Per Koch Dream Commitment – Innovation Policy

Olav Bardalen Smart Communities

Bjørn Arne Skogstad Industrial Strategies

Espen Warland Norwegian Innovation Clusters

Eva Camerer Horizon 2020

Ingvild von Krogh Strand Strategic Business Development

Stavanger екскурзия:

Nordic Edge Expo 2016

Nordic Edge ppt

Gjøvik екскурзия:

Jon Sandvik Raufoss

Trondheim екскурзия:

Remi Johansen IWMAC

Torkel Ystgaard International Development Norway 

По време на конференцията и съпътсващите събития в Норвегия, участниците имаха възможността да подобрят професионални си знания чрез вникване в норвежката техническа експертиза, технология и опит, да повишат информираността за значението на доброто управление, да засилят сътрудничеството си с Норвегия и ,местния бизнес, както и да се запознаят с потенциални норвежки партньорски фирми за участие в предстоящата покана за проектни предложения по линия на Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2020г.

Представители на ЧЕК участваха на българо-руски бизнес форум във Варна на 14.02.2017г.

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Представители на ЧЕК участваха на българо-руски бизнес форум във Варна на 14.02.2017г. 

Целта на бизнес форума, който е част от икономическите инициативи на община Варна, е увеличаване на международните контакти с потенциални инвеститори в различни сфери от икономиката. Официални гости на форума бяха Кмета на община Варна – г-н Иван Портних, областния управител на Варна – г-н Тодор Йотов, Игор Илингин, търговски представител на Руската федерация в България, и Сергей Лукьянчук, генерален консул на Руската федерация във Варна. След официалното откриване на срещата, зам. кмета на община Варна – г-н Пейчев направи презентация на Варна, а Игор Ковалев – на Централната Сибирско-търговско промишлена палата на Руската федерация.

“Варна е на второ място в страната по преки чуждестранни инвестиции след София. 85% от преките чуждестранни инвестиции в Североизточна България се формират от общините Варна и Девня. Нашият регион е атрактивен за инвестиции, строителният сектор и продажбата на имоти се развиват много добре. Двойно повече полети от Русия до летището във Варна се очаква да бъдат реализирани през предстоящия летен туристически сезон“, сподели домакина на форума г-н Портних.

Кметът обясни също така, че предизвикателството за общинската администрация в момента е създаването на „Зона за иновации и развитие – Варна“, която ще включва 4 общини – Варна, Аксаково, Белослав и Девня, с опции за присъединяване на нови общини. Амбиция е да се развият заедно възможностите за инвестиции, като се съчетаят различните преимущества на общините – свободни терени, логистика, включително използване на пристанищните мощности около езерото, работна ръка.

„Варна се преобрази през последните години. Освен за отдих градът предлага много добри условия и за различни конгресни прояви. Регионът е привлекателен за нашите инвеститори“, каза Игор Илингин. „През 2015-та година в Консулството на Руската федерация във Варна са били издадени двойно повече бизнес визи“, коментира неговият генерален представител – Сергей Лукьянчук.

Според дипломата, интересът на руските инвеститори към морската ни столица се е събудил и тепърва предстои реализацията на редица примамливи предложения. Той отрече слуховете за продажба на Санитарно-оздравителния комплекс в Камчия, но увери, че през лятото там се очаква да пристигнат много деца от различни части на Русия.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ 

Дата: 12/12/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 по Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера“ и Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“ и регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 по Компонент 3 „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау“.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

 • Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера;
 • Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

 • Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:
  • организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;
  • организиране и участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация.
 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:
  • разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
  • консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари;
  • популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
  • участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
  • установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
  • осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация;
  • придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).
 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Одит на проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: clusters@mi.government.bg.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 28.04.2017 г.

ТУ – Варна стана пълноправен член на ЧЕК

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Teхнически Университет – Варна стана пълноправен член на Черноморски енергиен клъстер

Октомври 2016г

С решение на УС, Технически Университет – Варна стана 18-я пълноправен член на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК). Университетът е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да бъде фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомага процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедрява европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност. В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета (машинно-технологичен, корабостроителен, електротехнически и факултет по изчислителна техника и автоматизация), 2 колежа и един департамент.

От създаването си през 2011г. до сега, ЧЕК е реализирал редица международни и европейски проекти и инициативи за насърчаване на добрите бизнес взаимоотношения в страната и чужбина в полза на „Енергията, околната среда, климата и зелената икономика“.

ЧЕК залага в своята основна мисия обединяване усилията на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в България за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията. С включването на ТУ – Варна в състава на клъстера, ЧЕК напълно покрива нуждите си и от академичен потециал и капацитет в областта на енергийната ефективност.

ЧЕК стана член на Асоциацията на бизнес клъстеритe

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК стана член на Асоциацията на бизнес клъстеритe 

Април 2016г.

С решение на УС, Черноморски енергиен клъстер стана 17-я пълноправен член на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК), която се стреми да обединява и защитава интересите на клъстерите в България www.abclusters.org. 

Организацията е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 17 клъстера от различни сектори: ИКТ, автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт, вече и ВЕИ и енергийна ефективност.

АБК залага в своята основна мисия обединяването на усилията на клъстерите в България за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за създаването и утвърждаването на български национални стандарти и традиции в политиката на клъстеризация.

Международна конференция “Бизнес иновации за чиста природа”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Международна конференция “Бизнес иновации за чиста природа” 

21-22 Април 2016г. в гр. Варна

Черноморския Енергиен Клъстер, в партньорство с АБЧО, община Варна и Техническия университет-Варна събраха лектори и модератори от Норвегия, Италия, Великобритания и България за двудневна конференция на енергийна тематика „Бизнес иновации за чиста природа”. Събитието се проведе на 21-22 април 2016г. в галерия “Графити” във Варна и предостави възможност за среща на местните власти, бизнес и научни среди с европейски политици и експерти, за обсъждане на бъдещия растеж на сектора и бизнес стратегии.

Официални гости на конференцията бяха г-н Стоян Пасев – Областен управител на град Варна, проф. Росен Василев – Ректор на ТУ – Варна, г-н Добромир Джиков – Общински Съветник от Варна, г-жа Венцеслава Янчовска – Ръководител на Иновация Норвегия за България, както и чуждестранни експерти. Над 60 участника в конференцията успяха да чуят и дискутират последните тенденции, свързани със „зеленото” предприемачество и „зелен” бизнес за чиста околна среда.

На официалното откриване на конференцията на 21.04.2016г., областният управител на Варна г-н Пасев в приветствието си към участниците сподели, че “зелените” идеи могат да разчитат на подкрепа от държавата. „Само взаимните усилия и въвличането на всички заинтересовани лица на енергийния пазар – „зелени” производители, енергоефективен транспорт, „зелена” инфраструктура и „зелено мислещи” местни власти би била успешната формула, която да доведе до желаните резултати. Надявам се в рамките на тези два дни да успеем всички заедно да дискутираме и обсъдим бъдещия растеж на сектора и възможностите за финансиране на бизнес проекти и инициативи в полза на „Енергията, околната среда, климата и зелената икономика“, заключи г-н Пасев.

От своя страна г-н Здравко Георгиев, зам.-председател на Асоциацията на българските енергийни агенции и изп. директор на Софийската енергийна агенция (СОФЕНА) не скри, че България следва тенденциите на ЕС. “До 2020 г. в страната ни трябва да получи енергия от 16% възобновяеми източници. Това е изпълнено, но продължава развитието на сектора, особено в обществени и жилищни сгради. По отношение на енергийната ефективност целта на България до 2020г. е намаляване на потреблението на енергия с 25%. Тук тръгваме от по-лошо ниво (основно заради недоброто състояние на сградния фонд) и затова имаме амбициозни цели. Затова е и програмата за саниране. Като цяло в двете области вървим по своя път”, коментира той.

 

Инж. Тодор Тонев, председател на УС на Черноморския енергиен клъстер, също говори за възможностите на ВЕИ. “Имаме източници на геотермална вода, която сега се използва ограничено. Разполагаме с условия и покриви за фотоволтаици. Забелязва се, че все още я няма общата сила, с която да работим заедно в тези направления”, добави той.

Именно затова в програмата на конференцията бяха заложени теми, които да презентират текущата енергийната ситуация в България, съответно национални цели за ЕЕ и ВЕИ, националната програма за ЕЕ на много-фамилни жилищни сгради, либерализиране на пазара, зелени обществени поръчки за зелен бизнес, добри практики и съвременните тенденции в развитието на електро-енергийната система и научните изследвания в областта.

Конференцията и съпътстващите събития се организираха в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”. Проектът се изпълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с две норвежки организации: енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и енергийна консултантска компания (NEPAS).

 

Международна конференция “Бизнес иновации за чиста природа”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ПОКАНА
Международна конференция “Бизнес иновации за чиста природа” 

21-22 Април 2016г. в гр. Варна

Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с Община Варна и Технически Университет – Варна Ви канят за участие в двудневна конференция на енергийна тематика: зелено предприемачество и зелен бизнес за чиста околна среда.

Събитието ще се проведе на 21-22 Април 2016г. в конферентна зала „Галерия” на Галерия Графити хотел – гр. Варна, с участието на лектори и модератори от Норвегия, Италия и Великобритания.

Целта на международното събитие е да се предостави възможност за среща на местните власти, бизнес и научни среди с европейски политици и експерти, да се обсъди бъдещия растеж на сектора и бъдещи бизнес стратегии. В програмата на конференцията са заложени теми, които да презентират текущата енергийната ситуация в България, съответно национални цели за ЕЕ и ВЕИ, националната програма за ЕЕ на много-фамилни жилищни сгради, либерализиране на пазара, зелени обществени поръчки за зелен бизнес, добри практики и съвременните тенденции в развитието на електро-енергийната система и научните изследвания в областта. Двудневната конференция ще продължи със Start–up weekend (23-24 април).

Вярваме, че тези теми са важни за Вас. Убедени сме, че имате какво да споделите – при това така, че да бъдете чути! За да се случи това обаче, на 21-ви 9 22-ри април трябва да бъдем заедно!

Пълна програма на събитието може да изтеглите оттук: (Изтегли от тук (*.pdf))

Регистрационна форма: (Изтегли от тук Registration form (*.docx))

Заинтересованите лица за участие в международното събития, моля да изпратят своята заявка за участие (попълнена регистрационна форма) на адрес bsec@abv.bg до 15.04.2016 г.

Конференцията и съпътстващите събития се организират в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”. Проектът се изпълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с норвежки енергиен клъстер (NCE Smart) и консултантска компания (NEPAS).

8-та Международна Конференция по Инженерство и Бизнес Образование в Норвегия

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Черноморски енергиен клъстер бе официален гост на 8-та Международна Конференция по Инженерство и Бизнес Образование в Норвегия

Делегация от български фирми, членове на Черноморски енергиен клъстер присъсваха на 8та Международна Конференция по Инженерство и Бизнес Образование (ICEBE), която се проведе на 8 – 9 Oктомври 2015г. в град Халден, Норвегия. Енергийният форум се организира ежегодно, а домакин на таз годишното издание бяха NCE Smart energy markets в сътрудничество с Østfold University College. 

Климатичните промени, екологичните предизвикателства и развитие на устойчивостта са от решаващо значение в програмите за образование в световен мащаб. В тази връзка редица изследователи, инженери и заинтересовани страни от бизнеса от Норвегия, Канада, България, Индия, САЩ и Германия присъстваха на енергийния бизнес форум и дебатираха по въпроси, свързани с темата „Споделяне на опит в световен мащаб и образоване за интелигентен начин на живот на местно ниво – интердисциплинарно обучение в един свързан свят”. 

Основната цел на събитието бе споделяне и разпространение на резултатите от последните научни изследвания в областта на инженерното и бизнес образование, иновативни бизнес приложения, интердисциплинарен и междукултурен опит за използване, както и анализ на потенциала на пазара и тенденциите на развитие на конферентните приложения. 

Международната конференция предложи уникална възможност за академичните среди, бизнеса, както и за студенти от цял свят да споделят своя широк спектър от знания, перспективи и пресни резултатите от научните изследвания за иновации и бизнес приложения, които се използват глобално и локално.

Черноморски енергиен клъстер бе поканил за участие в конференцията и своя партньор от България в лицето на Технически Университет – Варна. Лично ректора на университета, г-н Росен Василев имаше възможността да участва в дискусиите и обмена с цел по-нататъшно разширяване на съществуащите мрежи, създаване на нови връзки и бъдещи сътрудничества с домакините от Østfold University College и представителите на Wismar University (Германия).

По време на двудневното събитие, от българска страна бе презентирана биогаз инсталацията към Албена АД. Първата въведена в експлоатация биогаз инсталация в България бе представена от изпълнителният директор г-н Славчо Гигов. Инсталацията, която работи вече трета година е с мощност 1 MW електрическа и 1 MW топлинна мощност. А системата за енергиен мениджмънт на курорта бе представена от енергийният директор г-н Димитър Станев. 

Повече информация за конференцията на: 
http://www.icebe.net/index.php?id=13 

Участието на българската делегация в енерийния форум в Норвегия бе реализирано в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”. Основната цел на проекта е да се установи сътрудничество между NCE Smart energy markets и ЧЕК и фирмите членки на двата енергийни клъстера, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Интересни енергийни практики

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК представи интересни енергийни практики пред делегация от норвежки фирми

Десет представители на норвежки фирми и институти, членове на енергиен клъстер NCE Smart, посетиха своя проектен партньор в България – Черноморски енергиен клъстер в периода 06.09 – 9.09.2015г. Работната визита се проведе в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”.
Норвежкият eнергиeн клъстер NCE Smart е с компетенции по развитието на интелигентни енергийни пазари. Негови членове са редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании. Клъстерът е локализиран в гр. Халден в близост до местния енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите. 
Целта на визитата на норвежката делегация в България бе да се установят двустранни сътрудничества между двата клъстера и техните фирми-членки, да се обмени опит и добри практики в областта на енергийния мениджмънт, прилагането на устойчиви енергийни политики, електромобили, пасивни сгради, използване на местни енергийни източници, енергийни пазари и управление на енергийни процеси.
Посещението започна с работна среща в Технически университет Варна. На срещата присъстваха зам. Ректор по иновации и развойна част, и двама доценти, отговорни за изпълнението на проекти в областта на енергийната ефективност. На срещата бе представена работата на университета в областта на устойчивото енергийно развитие и някои от изпълнените проекти. Гостите от Норвегия представиха техен проект, който се изпълнява към момента и интересите на различните фирми членове на клъстера. Бяха набелязани възможности за общи проекти и работа в областта на обучение на студенти, студентски обмен за магистри и докторанти, развитие на публично частно партньорство, и прилагане на нови пилотни модели в областта на устойчивото енергийно развитие.

Следващата визита бе на енергийно независимият офис на „3К“ АД. Фирмата е член на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) от неговото създаване. Бяха представени последните разработки на 3К в областта на използването на възобновяеми енергийни източници. Партньорите от Норвегия бяха впечатлени особено много от концепцията за независим в енергийно отношение офис и разработката на електрически градски автомобил. Отбелязано бе, че Норвегия силно стимулира употребата на електрически автомобили.

Проведена бе и работна среща в офиса на „Рейтекс инженеринг“ ООД – също член на ЧЕК. На презентацията бяха представени различните решения, които са разработени от фирмата в областта на енергийният мениджмънт и мониторинг. Бе представена и система за контрол на автомобилен парк и логистика с цел оптимизиране на разходите от транспорт. Набелязани бяха различни възможности за изпълнение на проекти в областта.

Домакините от българска страна бяха организирали и посещение на биогаз инсталацията към Албена АД. Инсталацията бе представена на норвежката делегация от изпълнителният директор Славчо Гигов. Това е първата въведена в експлоатация биогаз инсталация в България. Инсталацията е с мощност 1 MW електрическа и 1 MW топлинна мощност. Електроенергията към настоящият момент се продава на местният енергиен дистрибутор на преференциална цена определена със решение на ДКЕР. Топлинната енергия се използва за собствени нужди на инсталацията и за затопляне на оранжерии. Суровината, която се използва е силаж, тритикале и хранителни отпадъци от к.к. Албена. Инсталацията работи от три години.

Последната работна среща се проведе в к.к. Албена. На нея енергийният директор на комплекса г-н Димитър Станев представи системата за енергиен мениджмънт, която действа на територията на к.к. Албена. Комплексът е голям консуматор на енергоносители, като основно се употребява електроенергия и топлоенергия за БГВ. Системата за енергиен мениджмънт управлява различните консуматори и в реално време показва консумацията им. Генералната идея е курорта да бъде подготвен за свободен енергиен пазар. Като необходимата електроенергия да се доставя от биогаз инсталацията а необходимата топлоенергия да се доставя чрез слънчеви колектори. По този начин следващите години к.к. Албена трябва да стане енергийно независим. Това впечатли особено много партньорите от Норвегия и те отправиха специална покана към г-н Станев и г-н Гигов да присъстват на предстоящата среща в Норвегия.

”Eкологичен ден – екология, творчество и красота”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК бе съорганизатор на провелата се в гр. Варна инициатива ”Eкологичен ден – екология, творчество и красота

На 06.06.2015 г. в Морска градина – Варна се проведе ”EКОЛОГИЧЕН ДЕН – ЕКОЛОГИЯ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА”, организиран от Сдружение „Институт за Младежки Инициативи и Иновации“, в партньорство с обшина Варна, АБЧО, ЧРАУЕ, ВСУ „Черноризец Храбър” и Черноморски енергиен клъстер.
Цветна феерия заля сцена Раковина, където млади варненци заедно с флористи и художници изработиха в откритите творчески работилници накити, сувенири и аранжировки от отпадъчни материали и цветя. Студенти от ВСУ демонстрираха как с помощта на еко материали и рециклиране можем да превърнем стари дрехи в екстравагантни тоалети.
Партньорите на инициативата от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ) и Черноморски енергиен клъстер представиха интересна информации за ползите от рециклирането на отпадъците, използването на алтернативен градски транспорт и възобновяемите източници на енергия в ежедневието ни. Те провокираха младите хора да дадат своя принос към опазването на околната среда като използват широко разпространените в Европа методи за предвижване в града чрез: Споделено пътуване с кола (car sharing), Комбинирано използване на кола (car pooling), Използване на система „Паркирай и пътувай” (park&ride) и Екошофиране.

В края на инициативата с храсти се изписа надписа „Варна – Европейска младежка столица 2017“, като по този начин организаторите демонстрираха своята подкрепа на този приз, изключително важен за град Варна
Събитието бе част от програмата на „Младежки форум за партньорство с местната власт“ и се организира с финансовата подкрепа на община Варна.

 

 

Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на международния екофорум в София

Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) участва с българо-норвежки щанд на изложението „Енергийна ефективност, Възобновяема енергия, Интелигентни градове за Югоизточна Европа”, организирано от Виа Експо в Интер Експо Център, София в периода 11-13 март 2015г.

Станалият традиционен международeн екофорум в София, привлече фирми от 16 държави, които представиха екологични и икономически обосновани решения, както и 46 лектори от България и цяла Европа, които взеха участие в конферентната програма.
Българо-норвежкият щанд на ЧЕК презентира дейността и фирмите членове на партньорските клъстери: Черноморски Енергиен Клъстер и NCE Smart Energy Markets. Щандът бе един от най-атрактивните, поради представянето на ултра лекият самолет ДАР – Соло, който се произвежда от българската компания „Аероплани ДАР“ ЕООД. Фирмата е решила да възстанови производството на български самолети през 1995 г. Дизайнерският център на „ДАР“ е разработил няколко прототипа, като първият построен от инж. Илиев самолет е през 2000 г.

По време на изложението представителите на Черноморски енергиен клъстер имаха възможността да осъществят полезни контакти с фирми и организации, работещи в сферата на ВЕИ, енергийна ефективност и рационално използване на енергията като Клъстер зелена синергия, Голяма община Измир, Камара на архитектите в България, Djadadji, Arcon Bulgaria ЕООД, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Filkab Solar, Pollutec, International development Norway, C&H Maastricht, Megatherm Tsonev Ltd, Schamck, Balkanika Energy, Хайтек ЕООД, Telesoft consulting и много др. 

Българо-норвежкият щанд бе лично посетен и от председателя на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите, който изрази задоволството си от представянето на ЧЕК на изложението и покани ръководството да вземе участие в Годишното събрание на Асоциацията, както и да се присъедини към нея. Беше отправено предложение към ЧЕК в случай, че стане член да бъде представител на Асоциацията на бизнес клъстерите за Черноморският регион. Това е едно признание към отговорната работа на служителите и членовете на ЧЕК. 

Една от основните цели на ЧЕК е подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Затова и срещата с арх. Николай Гълъбов, заместник председател на Камарата на архитектите в България бе изключително ценна и ползотворна. Един от инструментите за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради е промяна на правилата при проектиране на нови или рехабилитиране на стари сгради. В тази връзка Камарата на архитектите играе важна роля като представител на правоспособните архитекти. 
В резултат на участието на ЧЕК на международното изложение в София бяха набелязани редица бъдещи проекти и партньорства, обменени бяха ценни идеи в областта на инсталациите за производство на биогаз в България, в проектирането и изграждането на системи оползотворяващи слънчева енергия и биомаса, в пречистването и усвояването на отпадни води.

Участието на ЧЕК на изложението се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014, Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия” в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”


„Световни дни на устойчивата енергия 2015”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Черноморски енергиен клъстер взе участие в ежегоднатаконференция „Световни дни на устойчивата енергия 2015”

В периода 25 – 26 февруари 2015 г. представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) посетиха гр. Велс в Австрия, където се проведе ежегодното събитие WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 2015.

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия” – една от най-мащабните годишни конференции в тази област в Европа, предлагаща уникална комбинация от прояви на тема устойчива енергетика. През 2015 г. събитието привлече над 750 участници от 64 страни. Най-новите технологични разработки, най-ярките примери и европейски стратегии бяха представени и дискутирани в 6 специализирани конференции:

– Пазар и развитие на био горива и по специално пелети;
– Сгради с енергийно потребление близо до нула 
– Нови технологии в производството на прозорци;
– Енергийна ефективност в промишлени сгради;
– Представяне на добри практики в областта на устойчивото енергийно развитие;

Тази година важен момент в програмата бе така наречената „B2B борса за контакти” по темите биомаса и енергийно-ефективно строителство.

Представителите на Черноморски енергиен клъстер, посетили тазгодишното издание „Световни дни на устойчивата енергия” имаха възможността освен да участват в специализираните конференции, изложби и обучителни визити, да представят организацията и нейните клъстерни членове по време на индивидуалните срещи с други фирми в бранша и да осъществят ценни нови контакти и бизнес партньорства, да обменят идеи и информация.

Посещението на ежегодната енергийна конференция бе релизирано в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”. Проект се изълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с NCE Smart Energy Markets и New Energy Performance AS (NEPAS). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

Повече информация за събитието и снимов материал, може да намерите на:http://www.wsed.at/en/programme/

Двустранни срещи в рамките на проект BANCAGE

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Български предприемачи проведоха ползотворни срещи с норвежки фирми, в рамките на проект BANCAGE

07 – 11 Октомври 2014г.

Делегация от български фирми, членове на Черноморски енергиен клъстер посетиха своя проектен партньор в Норвегия – NCE Smart Energy Markets.Петдневната работна визита се проведе в рамките на проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, който се реализира с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 – „Иновации в зелената индустрия”.

Енергийният клъстер NCE Smart е с компетенции по развитието на интелигентни енергийни пазари. Негови членове са редица високотехнологични норвежки и световни енергийни компании. Клъстерът е локализиран в гр. Халден в близост до местния енергиен университет. Чрез участието си в клъстера компаниите получават възможността за развитие на нови партньорства, разработване на иновации и проучвания и повишаване на компетенциите.

Целта на визитата бе да се установи двустранно сътрудничество между норвежкия и българския енергиен клъстер и техните фирми-членки, да се обмени опит и добри практики в областта на енергийния мениджмънт, прилагането на устойчиви енергийни политики, електрическа мобилност, пасивни сгради, използване на местни енергийни източници, енергийни пазари и управление на енергийни процеси.

Тенденцията за развитие на европейския енергиен пазар е постепенна дерегулация, докато цените на енергията се определят на напълно на пазарен принцип. Целта е да се създаде среда за стимулиране на чисто производство на енергия и отговорно ползване. Този процес е почти напълно завършен в Норвегия. Осъществените дейности бяха представени от един от основателите на енергийния пазар в Норвегия – г-н Ханс Арилд Бредсен. Процесът на дерегулация е стартирал 1991 година и е завършил 2013 г. Към настоящия момент тази система за енергиен пазар се използва от Скандинавските и Прибалтийските държави, Западна Европа, Централна Европа, Румъния и Турция. Опитът показва, че необходимото време за въвеждане на свободен енергиен пазар отнема около 10 години. Цената на електроенергията се формира на основание количество използвана енергия, час от денонощието на ползване, предварителна заявка на ползване.

В рамките на работното посещение българската делегация посети редица фирми-членки на Норвежкия клъстер: 
Представителят на Tiny Mesh, гр. Халден- г-н Стиг Отесен запозна участниците с възможностите за изграждане на безжична мрежова инфраструктура за енергийния сектор. Фирмата е разработила радиоустройство с микро размери, което може да предава и записва данни относно консумация на електроенергия. В допълнение е разработила облачна система за запис на базата данни. Протоколът от данни се предава безжично, което спестява значителен ресурс за изграждането й. Като краен продукт се получава богата база от данни относно енергийна консумация на изследваният обект. Базата данни е възможно да бъде обект на изследвания и създаване на модел на консумация. По този начин се повишава енергийната култура на потребителите, използва се енергията по оптимален начин и се предоставя достатъчна информация за целесъобразни инвестиции.

Г-н Тор Моен – ръководител на проект в Smart Energi Hvaler, гр. Фредрикщат представи разработена от фирмата съвременна измервателна система за управление на електрическата мрежа, коята позволява тя да става все по-интелигентна. Така наречените „интелигентните електромери“ могат да предоставят информация за домашното електропотребление дори и на мобилния Ви телефон. По този начин всеки клиент получава пълна информация за консумираната от него електроенергия, да се правят анализи на консумацията и предложения за оптимизиране на разходите.

Участниците посетиха и различни видове отоплителни централи: Fjernvarme AS – гр. Фредрикщат – отоплителна централа на биомаса, MOVAR в гр. Мос – на земен газ, Statkraft Varme Mosseporten в гр. Ас – на био газ и Електрическа компания за производство на енергия, собственост на окръг Østfold и местните общини, която управлява 8 ВЕЦ 2 ВяЕЦ и две централизирани топлофикации.

Голям интерес сред членовете на делегацията предизвика посещението във фирма Mosseporten Frysehotell в гр. Мос, където с помощта на биогаз, естествения планински масив се използва за съхранение на замразени продукти.

Представителите на Черноморския енергиен клъстер се запознаха с норвежката политика по отношение на стимулиране използването на електрически автомобили, като средство за намаляване на замърсяването на околната среда: въведени са намалени данъци за електромобилите, предоставена е възможност за безплатно зареждане, безплатно паркиране в централни зони. Направено е проучване за подходящо разположение на зарядна инфраструктура в гр. Осло. Предложените места са приети в плана за градско развитие и е предоставена възможността на частните инвеститори да изграждат зарядни колонки. Към настоящия момент три големи инвеститори са разположили около 2000 колонки в Осло.

Всички заинтересованите български фирми ще имат възможността да се срещнат с норвежките фирми през месец Март 2015г., когато Черноморски енергиен клъстер ще организира съвместен енергиен бизнес форум в гр. София.

Международна научно-техническа конференция в Санкт Петербург

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Експерт към Черноморски Енергиен Клъстер взе участие на Международна научно-техническа конференция в Санкт Петербург

18-19 юни 2014 г.

Доц. Николай Ангелов, експерт ВЕИ към ЧЕК участва с доклад в Международната научно-техническа конференция «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в регионах Российской Федерации. Энергетическая и экологическая безопасность – новый приоритет государственной политики» на 18–19 юни 2014 г.. Българският експерт бе поканен да представи пред международната аудитория в Санкт Петербург опита на Българските Черноморски Общини в сферата на енергийната ефективност и прилагане на ВЕИ.

На конференцията имаше представители на органите на изпълнителната власт, ръководители и специалисти на общините, представители на заводи, промишлени предприятия, научно-изследователски институти, проектантски организации, висши учебни заведения и др. 
В изложбените зали на Ленэкспо беше показано инновационно оборудване и технологии за енергийните отрасли от руски и европейски производители.

Енергоспестяването и повишаването на енергийната ефективност представляват нов приоритет в държавната политика на Русия. Това ще определи и финансирането на различни дейности и мерки и усъвършенстването на законодателството за публично-частно партньорство.

Основното внимание засега е насочено към проблемите на голямата енергетика, която е държавна и не е особено склонна към икономии по силата на заеманото монополно положение. Малката енергетика засега среща ред законови и регулаторни пречки. Независимо от това има предприятия и организации, които разработват и внедряват енергоспестяващи технологии за своя сметка или са готови до предоставят на някои фирми възможност за внедряване включително с рекламни цели.

Публична покана по проект 2013/104410 “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Публична покана по проект 2013/104410 “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“

Предмета на процедурата: Изготвяне на рекламни и визуализационни материали по проект 2013/104410 “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, финансиран от Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област БГ 10 „Иновации в зелената индустрия”, включително:

1. Изготвяне на двуезична брошура на проекта

2. Изготвяне на рекламна картичка с кратко описание на профила на партньорските клъстери на български език и на английски език

3. Изготвяне на постери за пет отделни събития по проекта: на български и английски език

4. Публикуване на 10 статии в електронни сайтове или ежедневници.

5. Изготвяне на каталог „Резултати и добри практики” на български език и английски език.

Документация за кандидатстване: ( свали от ТУК *.rar / 1.61 МВ /)

Дни на Интелигентната Енергия – 2014

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК бе съорганизатор на провелите се в град Варна „Дни на Интелигентната Енергия – 2014“

За втора поредна година на 16 и 17 май 2014 г. в гр. Варна се проведоха «Дни на Интелигентната Енергия», като отново организатори на събитието бяха Черноморската Регионална Агенция за Управление на Енергията, Асоциацията на Българските Черноморски Общини и Черноморски Енергиен Клъстер в рамките на техните проекти съответно “SEAP PLUS”, „Geo DH“, „Working Тogether for Development”, съфинансирани от ЕК и проект “BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, финансиран по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Любезен домакин на събитието и тази година бе Община Варна, а през втория ден – Технически Университет Варна.

Събитието се проведе под надслов „Изменението на климата – предизвикателство за обществото“ и имаше за цел постигане на по-висока обществена информираност относно „Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2020“ и Плана за действие за 20%-но намаление на емисиите на СО2 до 2020 г. както и насърчаване на активното включване на граждани и заинтересовани лица в изпълнението на заложените мерки, постигане на по-висока разбираемост от тяхна страна по отношение на личната отговорност в процеса на ограничаване негативните последствия от климатичните промени.

На 16 май събитието се проведе в зала Пленарна на община Варна, където участваха представители на енергийни дружества, общински експерти, граждани, неправителствени организации и компании, работещи в сферата на екологията, опазването на климата и възобновяемите източници на енергията. Работната среща бе открита от г-н Бисер Младенов – зам. кмет в община Варна, който пожела на участниците ползотворна дискусия и изрази надеждата си за по-активно включване на гражданското общество в борбата с климатичните промени на местно ниво. 

Лекторите представиха интересни доклади, запознаващи аудиторията с добри практики в използването на геотермални води и финансови стимули за насърчаване енергийно ефективното поведение на гражданите, добри примери от Австрия за граждански инициативи за постигане на почти 100% енергийна независимост на общини и градове и опитът на община Добрич в международното сътрудничество за постигане целите на ЕС 20-20-20.

По време на работните групи и дискусионните панели, участниците критикуваха политиката на община Варна за извършване на енергийно саниране на общински сгради без смяна на горивната база, за липса на цялостна енергийна политика и поставяне на ниски цели. В хода на дискусията се взе решение в най-скоро време да се събере Консултативния съвет по енергийна ефективност и мобилност към община Варна, в която ще бъдат поканени всички заинтересовани лица, за определяне на основни цели и мерки за изработване на конкретен план за действие на общината.

ЧЕК подписа договор за финансиране по програма „Иновации за зелена индустрия“

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

ЧЕК подписа договор за финансиране по Програма „Иновации за зелена индустрия“

В края на м. Януари 2014г., Председателят на Черноморски Енергиен Клъстер подписа договор с Иновация Норвегия за изпълнение на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество“. Проектът се финансира от Програма „Иновации за зелена индустрия“, финансирана по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Програмата „Иновации за зелена индустрия” в България има за цел да увеличи конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени” иновации, практики и технологии. Изграденото партньорство между частни компании от Норвегия и България е задължително условие, с цел засилване на сътрудничеството и обмяна на опит между български и норвежки институции и бизнес общности. Държавната агенция „Иновация Норвегия” (Innovation Norway) администрира програмата.

Черноморският Енергиен Клъстер ще изпълнява проект BANCAGE в партньорство с Норвежки енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и консултантска фирма за управление на енергията (New Energy Performance AS) от Норвегия. Проектът цели да укрепи взаимоотношенията между двата енергийни клъстера като иновативен и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, привличайки публични, частни и НПО сектори. В рамките на две години, ще се реализират редица дейности за установяване на двустранно сътрудничество между ЧЕК и NCE Smart, както и между фирми-членки на клъстерите, с конкретен акцент върху изграждането на капацитет на специфични теми, свързани с опазване на околната среда и устойчиво използване на енергийните ресурси.

Партньорите по проекта ще градят капацитет в публичния и частния сектор чрез трансфер на знания относно Системи за енергиен менджмънт (EMS), изграждане на консултативни мрежи и обмяна на опит за практическото прилагане на устойчиви енергийни политики, обмяна на добри практики между България и Норвегия относно енергийни мерки и дейности в обществени и частни сгради. Ще се организират енергийни еко-мероприятия, с цел насърчаване на енергийната ефективност и опазване на климата. Ще се проведат бизнес форуми за предоставяне на възможности за работа в мрежа и за създаване на дългосрочни бизнес партньорства между фирми от клъстерите.

Целеви групи на проекта са фирмите-членки и административният персонал на двата енергийни клъстера, политици и местни власти, неправителствени организации, енергийни агенции и образователни институции на местно ниво, местни бизнес фирми, работещи в полза на зелената икономика: монтажници, доставчици на екологични продукти и услуги, одитори, финансови институции, и т.н.

ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на устойчивото развитие на енергията и емисиите на парникови газове, както и сигурността на енергийните доставки, зависимостта от вноса и конкурентоспособността и ефективното прилагане на вътрешния енергиен пазар. Проект BANCAGE е инструмент за подкрепа и изпълнение на целите на политиката за енергетиката и изменението на климата на Европейско и национално ниво.

Участие в конкурс на Европейската Комисия

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Проект на Черноморски Енергиен Клъстер, поканен за участие в конкурс на Европейската Комисия за престижната награда „Устойчива енергия за Европа“

16.01.2014г.

Проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, който приключи в края на месец октомври 2013г. и бе изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини, е официално поканен за участие в Sustainable Energy Europe Awards 2014 (наградите „Устойчива енергия за Европа“), в категория „Енергоспестяване в бита“.

Наградата „Устойчива енергия за Европа“ на Европейската комисия утвърждава и насърчава най-стойностните проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и екологично чистия транспорт. С нея се отличават проекти, които допринасят за изпълнението на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и имат доказано въздействие върху устойчивото енергийно развитие. Конкурсът е отворен за участници от публичния и частния сектор, включително МСП, международни промишлени и търговски асоциации, академични институции и неправителствени организации до 28-ми март 2014.

Победителите получават институционалнo признаване и подкрепата на ЕК, насочена към повишаване на тяхната значимост сред основни заинтересовани страни, медиите и широката общественост. Победителите ще бъдат официално обявени от Комисаря за енергетиката – Гюнтер Йотингер в Брюксел по време на престижно събитие „Седмица на устойчива енергия на ЕС“, което ще се проведе в периода на 23-27 юни 2014. 

Номинираният проект на Черноморски Енергиен Клъстер на стойност 139 хил. лв се реализира за период от 18 месеца (април 2012 – октомври 2013) и предложи иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление в общините. Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник – улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични панели. Проектът в своята същност бе демонстрационен, беше изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Уличното осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh. Изградената система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва електроенергия от електропреносната мрежа. 

Предмет на процедурата: Разработване на стратегии на Черноморски енергиен клъстер

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Предмет на процедурата: Разработване на стратегии на Черноморски енергиен клъстер по Проект К-02-9/23.03.2012 „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, включително:

Разработване на Обща стратегия за развитие на Черноморски енергиен клъстер и Разработване на Маркетингова стратегия на Черноморски енергиен клъстер.

Документация за кандидатстване:( ТУК 1.99 MB *.rar )

Международна конференция

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Международна конференция във варна събра клъстерни организации и агенции за икономическо сътрудничество от черноморския регион

Двудневната международна конференция „Интелигентни енергийни решения и устойчиви партньорства в Черноморския регион” се проведе на 25 – 26 ноември 2013г. в Хотел-галерия Графит – град Варна. Целта на международното събитие бе да провокира обществен интерес към клъстерните организации като обедини всички заинтересовани държави от Черноморския регион и да засили сътрудничеството между тях за постигане на устойчиво развитие и икономически растеж в региона.

Организатор на събитието бе Черноморски Енергиен Клъстер, създаден преди повече от две години и обединяващ представители на бизнеса и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. По време на конференцията бяха представени перспективите за развитие на малките и средни предприятия в региона обединени чрез клъстерните организации, разкрити бяха проблемите и трудности, които срещат организациите при взаимодействието си с администрации и местни власти, споделени бяха добри практики за партньорства.

Международни гости на конференцията в морската столица бяха представители на Асоциация на Румънските Вътрешни Пристанища (Румъния), Специална провинциална администрация Самсун (Турция), Общинска агенция за транс-гранично сътрудничество «Еврорегион Долен Дунав» (Украйна), Европейска Регионална Рамка за Сътрудничество (Гърция), Община Инеболу (Турция) и Агенция за Трансгранично Сътрудничество и Европейска Интеграция (Молдова).

Черноморски енергиен клъстер, Асоциация на Българските Черноморски Общини, „Морски Клъстер България“, Търговско Промишлената Палата (ТПП) Варна, Бизнес Агенция «Варна» споделиха своя опит и добри практики за партньорства в областта на енергийната ефективност, алтернативни източници на енергия, опазване на околната среда и възможностите за развитие на бизнеса чрез управление на интелигентни устойчиви системи. Експерти от община Варна представиха приоритетите на «Стратегията за устойчиво енергийно развитие на община Варна» в контекста на предпоставка за сътрудничество на местната власт с малките и средни предприятия и неправителствения сектор в региона.

Международната конференция се организира в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” .

Крайбрежната алея на град Балчик светна с LED лампи

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Крайбрежната алея на град Балчик светна с LED лампи

Приключи реконструкцията на уличното осветление на крайбрежната алея „Дамбата“, гр. Балчик по проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини.

Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник – улично осветление със светодиодни лампи (т.н. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични панели.

Изградената система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва електроенергия от електропреносната мрежа. 
Преди прилагането на мерките за енергийна ефективност и ВЕИ, осветлението на алеята се осъществява от 51 броя осветителни тела тип «Gamma tohrn”, 12 броя фенери “Noemi” и 10 сферични осветителни тела. Всички осветителни тела са с натриеви лампи с високо налягане (НЛВН), с обща мощност 5,75 kW. Уличното осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh.

Осветителните тела на алея „Дамбата“ преди и след реконструкцията:

Новата улична осветителна уредба PV-LED включва 68 улични осветителни стълбове със светодиодни лампи. Всяка лампа е с мощност от 20 W, като общата инсталирана мощност е 1 360 W. Зарядната фотоволтаична станция се състои от 18 броя поликристални фотоволтаични панели с единична мощност от 240 Wp. Общата инсталирана мощност е 4,32 kWp. Гаранционният срок на фотоволтаичните панели е 25 години, на LED лампите – 35 000 часа.
Икономическият и екологичният ефект от новото улично осветление ще се изразяват в годишното спестяване на 23 MWh електроенергия и 47,3 t вредни емисии CO2.

Видео “Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Видео филм от проведените “Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” в градовете Варна, Добрич и Бургас

https://www.vbox7.com/play:76fe23b8a9

Обява за работа в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер”

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

Обява за работа в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер”

Дата: 1.08.2012г.

ПОЗИЦИЯ – ЕКСПЕРТ ПО ВЕИ

Описание и изисквания: 
Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) e организация, учредена през 2011г. в град Варна и обединяваща представители на бизнеса и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Организацията работи за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията в Черноморския регион.

ЧЕК търси за работа във Варна:
ЕКСПЕРТ ПО ВЕИ 
Основни задължения:

 • Провеждане на консултации на членовете на Клъстера

 • Проучване на иновациите в областта на ВЕИ в световен мащаб

 • Провеждане на обучения в областта на ВЕИ

 • Експерт ВЕИ по проект К-02-9/23.03.2012 «Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие», финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, в т.ч. актуализиране на информацията на интернет страницата на Клъстера

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – електроинженер

 • Минимум 2 г. години трудов стаж в областта на ВЕИ

 • Много добро владеене на английски език

 • Работа с компютър

Ако отговаряте на посочените изисквания и сте мотивирана и креативна личност, с отлична вербална и писмена комуникация и умения за работа в екип, моля, да представите CV на адрес 9000 Варна, ул. «Преслав» 4, ет. 3 

Дни на ЧЕК

By / 26th март, 2017 / Новини / Off

“Дни на черноморски енергиен клъстер”

През периода септември – октомври 2012 г. ще бъдат проведени „Дни на Черноморски Енергиен Клъстер” на територията на Черноморските ни общини Варна, Добрич и Бургас. Събитията се организират в рамките на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001 „ЧЕК – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”. Целта на проекта е осигуряване на устойчиво развитие на новосъздадения клъстер и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход.

На събитията ще бъдат представени целите, приоритетите и услугите на новосъздадения клъстер, както и бъдещите мащабни проекти на клъстера, а именно изграждане на “Зелен информационен център”, изграждане на мрежа „Зелен туристически обект” и изграждане на мрежа „Енергийно устойчиви общини”.

На енергийните форуми са поканени представители на местния бизнес, общински служители, енергийни агенции, медии и други заинтересовани лица. 

Пилотен модел за изграждане на слънчево улично осветление

By / 25th март, 2017 / Новини / Off

Черноморският енергиен клъстер представи пилотния си модел за изграждане на слънчево улично осветление

На 10 юли 2012 г. в Конферентната зала на община Балчик се проведе Начална пресконференция по проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, изпълняван от Сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер” в партньорство с община Балчик и Асоциация на Българските Черноморски Общини. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

На присъстващите представители на местни и регионални медии, общинска администрация Балчик и бизнеса се представиха целите и дейностите на проекта.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на: http://www.bsecluster.org/%