ЧЕК ПОДГОТВЯ ОНЛАЙН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ФИРМИТЕ СИ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ

By / / Новини / Off


#GreeINN Предстоящо обучение

ЧЕК ПОДГОТВЯ ОНЛАЙН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ФИРМИТЕ СИ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЕКО-ИНОВАЦИИТЕ


Черноморски енергиен клъстер организира специализирано обучение за мениджърските екипи и експерти, работещи в компаниите – членки на клъстера. Най-малко 32 представители на фирмите ще бъдат включени във вътрешно онлайн обучение по проект GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“. Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и устойчивото развитие на фирмите-членки на ЧЕК чрез фокусиране върху потенциала на зелените иновации и бизнес сътрудничество с норвежки иновативни предприятия.

В началото на месец Август 2023г. обучителните материали ще са налични във виртуалната обучителна платформа за споделено управление на човешките ресурси на Клъстера и участниците ще могат да преминат курса в удобно за тях време. Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. При внедряването им в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли за по-доброто бизнес развитие. За целта фирмите-членки на ЧЕК трябва да разполагат с добре подготвен и обучен персонал. С цел повишаване информираността и компетенциите му относно възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и внедряването на зелени иновации са предвидени два модула в обучението: „Зелени иновации“ и „Кръгова икономика“.

В модул „Зелени иновации“ са застъпени теми като електрическа мобилност и инфраструктура за зареждане, системи за съхранение на електричество, енергиен мениджмънт, микромрежи и управление, политики и регулации, както и бъдещи възможности в еко-иновациите. Модул „Кръговата икономика“ включва теми като иновации в управлението на отпадъците, производството и използването на екологични продукти, зелени финансови продукти, разширено отговорно производство, политически и социални фактори, които могат да повлияят на бъдещето на кръговата икономика.

Към момента обучението за еко-иновации ще е достъпно само за фирми-членове на клъстера!

#GreeINN кратко видео

By / / Новини / Off

Кратко видео, представящо основните цели и задачи на

Проект „GreeINN – Повишаване конкурентоспособността на членовете на ЧЕК за използване на потенциала на зелените иновации”

 

Възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на фирми-членове на ЧЕК: краен срок за кандидатстване 30.06.2023г.

By / / Новини / Off

Възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на МСП в строителния сектор


Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо бихме искали да ви информираме за възможност за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ на фирми-членове на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК).

В рамките на текущ проект #AECEUROCLUSTER на нашия клъстер, изпълняван в партньорство с други клъстери от ЕС страни предоставяме тази финансова помощ (ваучери) на заинтересовани МСП за внедряване на иновации, интернационализация и зелен/дигитален преход.

Ще финансираме дейности, имащи пряко въздействие върху целия строителен сектор!

Фирмите могат да кандидатстват  по 4 компонента:

Обучение за иновации

 • Максимум 5000 евро на МСП
 • Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

Интернационализация

 • Максимум 2000 евро на МСП
 • Поне 20 МСП ще бъдат подкрепени за  участие в международни панаири

Иновация

 • Максимум 60 000 евро на МСП
 • Поне 5 проекта

Приемане на нови технологии

 • Максимум 60 000 евро
 • Минимум 11 МСП ще бъдат финансирани

Документите, свързани с Поканата за кандидатстване (изисквания, условия и формуляр за попълване) са публикувани на следния линк http://www.sgg.si/eng-aec-eurocluster 

За повече информация: +359 889 596 507 – инж. Тодор Тонев

Формулярът за кандидатстване е много опростен, попълва се на английски език и при нужда може да ни пишете и да ви изпратим лично документи за кандидатстване по посочен от вас компонент и  да ви съдействаме с попълването!

Краен срок за кандидатстване: 30.06.2023г.

#AECEUROCLUSTER семинар за представяне на ваучерната схема за финансиране на МСП в България

By / / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER

Семинар за представяне на ваучерна схема за финансиране на МСП от строителния сектор

Read More

#AECEUROCLUSTER ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

By / / Новини / Off

#AECEUROCLUSTER  ваучери за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор

 

На поредната ползотворна работна среща, партньорите по проекта финализираха изискванията и условията, при които ще се отпускат   безвъзмездни средства под формата на „ваучери“ за внедряване на иновации, които имат пряко въздействие върху целия строителен сектор.

Скоро ще бъде обявена поканата за кандидатстване за тези ваучери от малките и средни фирми, членове на клъстерите, включени в проекта #АECEurocluster. Фирмите ще могат да кандидатстват  по 4 компонента:

👉 Обучение за иновации

📌 максимум 5000 евро на МСП

📌 Най-малко 10 МСП ще бъдат подкрепени с обучение, фокусирано върху идентифициране на проблеми и разработване на решения в областта на цифровата и зелена трансформация.

👉 Интернационализация

📌 максимум 2000 евро на МСП

📌 Поне 20 МСП да участват в панаири през по-голям период от време.

👉 Иновация

📌 максимум 60 000 евро на МСП

📌 Поне 5 проекта

👉 Приемане на нови технологии

📌 максимум 60 000 евро

📌 минимум 11 грантове

Документите за поканата, публикувани при откриването на поканата през март 2023 г., ще съдържат целите, насоките, критериите за оценка, графика, формулярите за кандидатстване и приложенията за всеки от 4-те компонента.

Две от фирми членки на ЧЕК участваха в международна конференция за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

By / / Новини / Off

Фирми членки на ЧЕК участваха в международна конференция за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

Международният проект CSSC Lab представи основните си резултати на заключителна конференция в Хърватия

По покана на Асоциация на черноморските общини, официален партньор на международният проект CSSC Lab, представители на две от фирмите членки на ЧЕК – „3К“ АД и „Рейтекс Инжинеринг” ООД взеха участие в заключителната конференция на 10-11 ноември 2022г. в Брачак, Хърватия. В краят на този месец официално приключва съвместна инициатива на 17 партньори от 11 европейски страни, наречена „CSSC Lab – Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“, целяща да ускори внедряването на CSSC решения в градовете от Дунавския регион. Благодарение на почти три години интензивно сътрудничество бяха разработени редица полезни техники и инструменти в подкрепа на разработването на технологични решения за общини и градове в областта на свързването на сектори и съхранението на енергия. Тези теми са и текущи приоритети за смекчаване на последиците от енергийната криза в Европа. Заключителната конференция се проведе в реставрираните помещения на историческия замък в Брачак, известен като Енергиен център Брачак, където е базиран и водещият партньор на CSSC Lab, хърватската компания REGEA. Събитието беше едновременно предавано онлайн за тези, които не можаха да присъстват. В рамките на двудневното международно събитие участниците имаха възможността да посетят на място фотоволтаична система в Общинска болница Брачак, както и когенерационна инсталация (TE-TO Zagreb) + съхранение на топлина в град Загреб.

Идеята на нашия проект датира от пет години, когато свързването на секторите и съхранението на енергия на общинско ниво не беше гореща тема. Моментът на нашата инициатива, която беше подкрепена от безвъзмездната помощ по Транснационалната програма Дунав, съответства точно на началото на енергийната криза след скандалните събития от по-рано тази година. Няколко месеца след това видяхме огромно увеличение на интереса към резултатите на нашия проект във всички партньорски региони и безспорно ни беше по-лесно да запълним капацитета си за обучение, например. В същото време успяхме да насочим по-добре мерките, които бяха разработени в рамките на т.нар. регионални планове за действие, т.е. някакви насоки за координирани действия на регионално ниво. Представихме ключови резултати от проекта, като набор от предложени мерки във всеки регион, електронен инструмент за избор на подходяща технология, набор от обучения за общинския сектор, нашата онлайн платформа за знания и дейности за разпространение. Но най-много се гордеем от успешното реализиране на четири специфични технологични инвестиции, които служат като референция за добри практики за обществеността. Това са демо-центровете използващи секторно свързване и принципи за съхранение на енергия, изградени в Австрия, България, Хърватия и Словения“, сподели по време на конференцията Марко Чавар, ръководител на CSSC Lab.

Именно първия такъв демонстрационен център е енергийно позитивна офис сграда, която задоволява енергийни си нужди от ВЕИ, разположена на територия собственост на фирма „3К“ АД – Център за Енергийни Решения в град Варна.

Повече информация за проекта и постигнатите резултати: www.cssclab.eu

EIF 15-ти Световен енергиен конгрес се проведе в Истанбул Експо център (IFM), 12-14.10.2022г.

By / / Новини / Off

EIF 15-ти Световен енергиен конгрес се проведе в Истанбул Експо център (IFM)

В периода 12-12.10.2022г., представители на ЧЕК и фирми членки на клъстера взеха участие на 15.ЕIF WORD ENERGY CONGRESS & EXPO в Истанбул. По покана на Global Energy Agency, българската делегация се включи в енергийния форум, посети експо щандовете на производители и доставчици на световни и местни енергийни компании  и участва във B2B срещи с фирми и институции от енергийния сектор.

Energy Is Future! бе мотото на тазгодишното издание на енергийния конгрес, на който се обсъдиха актуални въпроси, свързани с производството на енергия в света и в частност в Турция. Организиран с подкрепата на Министерството на енергетиката и природните ресурси на съседната ни държава, форумът даде възможност на много местни и чуждестранни компании, инвеститори и секторни делегати да изложат и обсъдят развитието в сектора (публичен и частен).

Основните теми на конгреса бяха: производство и доставка на енергия от възобновяеми източници и инвестиции в енергия от възобновяеми източници; слънчева, вятърна и геотермална енергия; производство на енергия от биомаса; хидроенергия; финансиране на енергийни проекти; оценка на енергийното законодателство на Турция; експлоатация, поддръжка и модернизация в електроцентрали; интелигентни градове; съхранение на електричество; дигитализация в енергетиката; енергийни кооперации и много др.

AEC EUROCLUSTER: Стартира нов проект с участието на ЧЕК в партньорство с още пет Европейки клъстера

By / / Новини / Off

AEC EUROCLUSTER

Стартира нов проект с участието на ЧЕК в партньорство с още пет Европейки клъстера

На 01.09.2022г. е официалният старт на 30 месечният проект „АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО: Съвместна клъстерна инициатива за иновативни решения в строителния сектор (AEC EUROCLUSTER)“, финансиран от ЕК по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER. Водещ партньор на проекта е Строителен клъстер от Словения, а в консорциума са включени клъстерни организации от Aвстрия, Италия, Испания, Румъния и България. На база опита на партньорските организации, проектът е насочен към подпомагане на преходът към по-дигитална, зелена и кръгова икономика. Европейските строителни компании играят водеща роля в разработването и внедряването на енергийно ефективни, екоиновативни и интелигентни решения, а Клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни са съществен фактор за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа. Целеви групи на проекта са съществуващи клъстери и малки и средни предприятие (МСП) в Европа, работещи в сферата на строителството и свързаните с тях сектори. Основните дейности са свързани със създаване на мрежи между участниците в проекта, подкрепа на иновативни решения, обучения и интернационализация.

За целта AEC EUROCLUSTER ще предостави безвъзмездни средства (финансови ваучери) на най-малко 16 МСП за разработване и пускане на пазара на нови продукти или услуги, които значително се различават от наличните в момента решения и са с висока стойност за зелената и цифрова трансформация в строителните индустрии. Проектът е с фокус строителната сфера  и  следните подсектори:

 • BIM
 • Строителна роботика
 • Управление на строителни проекти
 • Усъвършенствани строителни материали
 • Строителство извън обекта
 • Безопасност на строителните работници
 • Мониторинг на строителството
 • Зелена сграда
 • 3D принтиране

#AECeurocluster     #euroclusters   #JointCusterInitiatives   #SingleMarket  #GreenTransition #NextGenEU #NextGenerationEU  #greenconstruction

Втори CSSC Lab WEBINAR за използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване

By / / Новини / Off

Втори CSSC Lab WEBINAR за използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) има удоволствието да ви покани на втори CSSC Lab WEBINAR. По време на онлайн събитието ще бъдат представени резултатите от програмата за изграждане на капацитет и моделните решения, разработени в рамките на проекта.

Проект CSSC Lab цели повишаване на енергийна сигурност и енергийна ефективност на средните и по-малките градове в Дунавския регион чрез ускоряване използването на решения за съхранение на енергия в градска среда и секторно свързване.

Онлайн събитието за изграждане на капацитет ще се проведе на английски език и е насочено към енергийни експерти от областните и общинските администрации, енергийни агенции, компании и заинтересовани младежи, предприемачи и академични лица в сферата на енергийната ефективност.

Програма: >>>>>

Дата: 28.09.2022 г

Час: 13:00 – 14:00

При интерес, моля да се регистрирате предварително тук: https://forms.office.com/r/7rVkWCrkWm

Очакваме с нетърпение да ви видим на нашия CSSC Lab уебинар на 28 септември 2022г.!

ЧЕК участва в заседание на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка, 05.07.2022г.

By / / Новини / Off

ЧЕК участва в заседание на КEП към КСЕЗС

На 5 юли 2022г. инж. Тодор Тонев, в качеството си на официален представител на Черноморски енергиен клъстер и експерт енергийна ефективност към АБЧО, участва в заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС).

Създаването на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, заедно със 7 ресорни Комисии към него, е съгласно реформа 9 към стълб Зелена България „Развитие на нисковъглеродна икономика и създаване на Комисия за енергиен преход и изработване на Пътна карта към климатична неутралност“ от Плана ни за възстановяване и устойчивост. Консултативният съвет е органът, от който се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции за декарбонизация и модернизация на българската икономика.

Целта на КСЕЗС и на ресорните комисии е да консултират и подпомагат Министерския съвет в контекста на съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и разработването на планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт и целите на ЕС за декарбонизация за 2030 и 2050 г.

Председател на Комисията за енергиен преход (КЕП) е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател е министърът на енергетиката. Членове на Съвета са и заместник-министър председателите и министрите, представители на: президента, парламентарно представените политически партии и/или коалиции; национално представителните организации на работодателите и работниците, БАН, НСИ, НСОРБ, академичната общност и организации, свързани с възобновяемата енергия, природозащитни организации, и др. Съгласно Заповед № Р-128 от 05 юли 2022 г., в състава на Комисията за енергиен преход влизат 40 члена, измежду които е одобрен и инж. Тонев, като Председател на ЧЕК, юридическо дружество с доказана експертиза и фокус върху регионалното развитие в черноморския басейн подпомагащ енергийна трансформация на регионите и бизнеса.

Комисията за енергиен преход (КЕП) ще следва да изготви пътна карта (анализ) за климатична неутралност на икономиката на България и 2 сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенно спиране изгарянето на въглища до 2030 г. и отвъд, но не по-късно от 2038 г. Предвижда се одобрение на пътната карта от правителството и от Парламента до края на м. септември т.г.

Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да инвестира в решения, допринасящи за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. Процесът ще е сложен и за да е успешен е необходимо да се управлява прозрачно, с участието на всички заинтересовани страни. В този процес България трябва да развие капацитет и механизъм за активен диалог в рамките на реформите по Плана за възстановяване, политиките за декарбонизация и целите в рамките на Европейската зелена сделка.

Повече информация за КСЕЗС: http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1

 

Комисията за енергиен преход ще проведе първото си редовно заседание на 14 юли 2022, четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа в зала 4 на Министерски съвет. Предвиден е следният дневен ред:

15:00 – 15:15 часа: Кратък отчет на процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КЕП, представяне на предстоящия работния процес на Комисията в рамките на двуседмичните присъствени заседания в предстоящия период: (28.07.22 г.; 11.08.22 г.; 25.08.22 г.; 08.09.22 г. от 15:00 до 17:00ч. в МС);

15:15 – 16:30 часа: Представяне на текущите сценарии за енергиен преход и декарбонизация, изготвени през последната година от представителите на заинтересованите страни: (ЦИД; AmCham; Визия 2030; АИКБ; Енергиен модел на СУ и ТУ; Алтернативен енергиен сценарий 2030 – ИЕВИ и др.);

16:30 – 16:50 часа: Обсъждане на формата на заданието за доклада, който КЕП ще разработи на база изготвените сценарии и модели, и който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 г.

16:50 – 17:00 часа: Разни

Срещата на 14.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КЕП, без възможност за пряко участие, на следния линк:

Webex: https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m1c7a13faea37972a4b50c0084d88d244

ЧЕК участва в международно събитие „Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

By / / Новини / Off

ЧЕК участва в международна конференция

„Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

На 10 и 11 май 2022 г. в Атина се проведе международно събитие, организирано от „Иновация Норвегия“. Целта на събитието бе да се засили сътрудничеството между бизнес и изследователски организации, клъстери от 12-те страни в ЕИП и Норвегия. Това са:  България, Хърватия, Естония, Гърция, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия.

Сътрудничеството се подкрепя чрез безвъзмездните средства предоставени от ЕИП и Норвегия. За 2014г.-2021г. са предоставени 320 милиона евро в подкрепа на 10 програми за бизнес развитие, иновации и МСП в 10 държави в Европа. В раздела „Син растеж“ програмата подкрепя проекти за бизнес иновации, създаване на стойност и конкурентоспособност в морския и морския сектор. Проектите разработват нови технологии, процеси или решения, допринасящи за укрепване на устойчива синя икономика в страните бенефициенти и тяхното сътрудничество с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Международното събитие в Атина беше открита от Mr Magnar Ødelien, Директор на „Иновация Норвегия“, Mr Kostas Fragkogiannis – заместник министър на Външните работи на Гърция и Mr Frode Overland Andersen – посланик на Норвегия в Гърция.

От Българска страна, на събитието присъства инж. Тодор Тонев, председател на УС на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК). Целта на посещението бе запознаване  с най- новите тенденции в областта на „Син растеж“ на „умни“ пристанища, брегови зони, офшорни ветрови централи, синя икономика и оползотворяване на морски продукти, логистика и морски градове. Бяха представени добри примери от Иновация Норвегия, пристанище Sines – Португалия, Корабостроителница „Искра“ – Хърватска, „Corvus Energy“ – Норвегия, Пристанище Гдиня – Полша, Морски клъстер Литва, Пристанище Берген – Норвегия, Офшорен вятърен клъстер Норвегия и др.

Инж. Тонев успя да реализира следните индивидуални срещи (B2B) с други участници в конференцията:

 • С Paul Thomassen от Simis AS, Норвегия – фирма разработила специализиран софтуер за аероеластична симулация за офшорни вятърни турбини
 • С Kristoffer Moldekleiv, представител на Клъстер Норвежки енергийни решения: Клъстерът предлага решения за прехода на компаниите към нови вериги за създаване на стойност. Сътрудничеството с клъстера насърчава среда за иновации и технологични разработки и иницииране на иновативни индустриални енергийни проекти
 • С Paal Hylin, представител на Open Ocean Farming AS Норвегия, фирмата се занимава с отглеждане на риба в офшорни зони и доставчик на технологии за отглеждане под вода на морски продукти
 • С г-н Стойко Стойков, представител на Hydrolift Smart City Ferries AS Норвегия, която разработва електрически автономни фериботи за градска употреба.

Формалните и неформални срещи бяха изключително ценни относно формулирането на нови проектни идеи и създаването на нови сътрудничества.

ЧЕК изказва своята благодарност на „Иновация Норвегия“ за предоставената възможност за създаване на контакти и бъдещи бизнес сътрудничества!

Международна конференция за иновации в строителната индустрия, 12-13.05.2022г., Букурещ

By / / Новини / Off

https://www.innoconstruct.ro/

Международна конференция за иновации в строителната индустрия

Второ издание: Пътят към цифровата трансформация

12-13 МАЙ 2022г

Световен търговски център – Букурещ

Обединени и мотивирани румънски компании от строителния бранш проведоха международна конференция INNOCONSTRUCT с приоритет дигитална трансформация и подкрепа за иновациите в бизнеса в град Букурещ в периода 12-13.05.2022г. Второто  издание на конференцията бе съсредоточено върху дефинирането на стъпките, рамката и инструментите, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация в сектора, като продължение на дебата, генериран миналата година.

Първият ден на конференцията бе посветен на представяне на действителни данни, свързани с дигиталната зрялост на сектора, силни казуси за внедряване на BIM в компании в различни подсектори на индустрията, интелигентни технологии и решения, тенденции в сектора. Вторият ден бе посветен на дебати под формата на кръгли маси, относно специфични аспекти на дигиталната трансформация, вариращи от развиване на дигитални умения, методи за внедряване на BIM, повишаване на енергийната ефективност, до финансови възможности за компании, които планират да станат по-дигитални.

С много практичен подход към темата, INNOCONSTRUCT успя да събере над 100 участника, представители на големи и малки компании от различни подсектори в строителната индустрия, а също и технологични компании, университети от различни страни, представители на Европейската комисия, местни власти, социални партньори, строителни клъстери от различни държави-членки. Представители на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) бяха официално поканени и участваха активно в двудневното международно събитие.

Конференцията бе организирана от румънския клъстер TEC Cluster, създаден през 2019 г. с цел повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор чрез иновации и дигитална трансформация. Румънският клъстер, като официален партньор по одобреният за финансиране проект AEC EUROCLUSTER по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER, използва възможността да покани на международната конференция всички партньорски клъстери, които да се запознаят и проведат първа работна среща преди официалния старт на проекта. AEC EUROCLUSTER обединява усилията и работата на 6 европейски клъстери от Словения (Construction Cluster), Австрия (BUSINESS UPPER AUSTRIA), България (Черноморски енергиен клъстер), Румъния (TEC Cluster),  Италия (DISTRETTO INTERNI E DESIGN DID) и Испания (SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS ASSOCIACION) с цел да се развие междуклъстерно сътрудничество и насърчаване на екоиновативни и интелигентни продукти за МСП в строителството и свързаните индустрии. По време на продължителност на проекта от 2,5 години общо 66 компании и бизнес подкрепящи организациите ще се възползват от обединените сили на 6 клъстера, разположени в средата на Европа.

 

 

Иновация Норвегия планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“ в Атина на 10-11 Май 2022 г

By / / Новини / Off

Иновация Норвегия

организира конференция на тема

„Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“

Иновация Норвегия, в сътрудничество с екипа на ФМ на ЕИП и НФМ планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“, което ще се проведе в Атина, Гърция, както и онлайн на 10-11 Май 2022 г. На събитието ще присъстват предствители на бизнеса, клъстери, изследователи и други заинтересовени страни от 12 държави в Европа.

Целта на събитието е информиране за специфични възможности за финансиране на партньорски проекти и би послужило като основа за свързване на потенциални партньори за съвместни проекти по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“ в страни, където Иновация Норвегия е или програмен оператор, или донор – програмен партньор в областта на приоритетната област „Син растеж“. Въпреки, че споменатата приоритетна област не е подкрепена за финансиране в България, български компании и организации, работещи в сектора също биха могли да присъстват на събитието.

Участието в събитието следва да бъде официално одобрено от Иновация Норвегия. Избраните компании биха могли да бъдат подкрепени, чрез Схемата за подкрепа на пътувания.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк:

https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/?section=description.

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

By / / Новини / Off

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

В рамките на заключително събитие на 22 декември 2021г. бе представена реновирана офис сграда на ул.“Преслав“ 4 в района на гаровия площад в историческата част на гр. Варна. С това бе отбелязан и финалът на успешно изпълнения проект „GreeTHiS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския басейн“ и финансиран в рамките на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява в партньорство от шест държави – България, Румъния, Гърция, Република Молдова, Украйна и Грузия, а водеща е Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Присъстваха местни граждани и представители местната общност, туристическия браш, маркетингови, строителни и ICT фирми, както и представители на фирмата изпълнител на обекта. На гостите бяха официално представени и основните продукти и дигитални приложения, разработени в рамките на GreeTHiS и достъпни в онлайн пространството:

 • Черноморски Технически Онлайн Каталог на предприемачи, производители и доставчици на продукти и услуги в сферата на строителстово, инженеринга, информационните и комуникационните технологии
 • Виртуален гид на културно-исторически обекти, зелении и защитени територии в 6-те Черноморски държави – България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния и Украйна
 • Предпроектни проучвания и енергийни одити на културно-исторически сгради с предписание на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на последните 2 години бяха приложени инвестиционни мерки, съгласувани със съответните институции, а именно: подмяна на прозорци, ремонт на покрива, инсталиране на хибридна термо помпа и система за отопление, подмяна на вътрешното осветление, изготвена пълна графична текстова и фото-документация, която да гарантира акуратната реставрация на фасадата, в съответствие с нормативните изисквания за реновиране на сгради – паметници на културата. По този начин сградата се превърна в модел на енергоефективна сграда, като резултатите могат да бъдат прилагани и в други културно-исторически сради. Офисът ще предоставя туристическа информация и услуги за гостите и жителите на град Варна.

Проект GreeTHiS се изпълни в периода октомври 2018 – декември 2021г. Общата стойност е 1 105,080.96 Евро, като 92% е приноса по Европейския инструмент за съседство, а 8% е национално съфинансиране от участващите държави.

Видео интервюта с екипа участвал в проектните дейности, свързани с обновяването на сграда – паметник на културата по проект GreeTHiS:

 • Арх. Евтимова, част от екипа участвал в реставрационните дейности на сградата, намираща се в историческия център на град Варна, пилотна сграда на АБЧО по проект GreeTHiS

 • Г-жа Елена Симеонова, координатор на проекта на GreeThis, споделя за постигнатите резултати в развитието на културното наследство и зеления туризъм в шестте черноморски държави, включени в проекта

 • Инж.Тодор Тонев, енергиен експерт на GreeThis – за приложените иновативни мерки за реновиране на сградата, разположена в историческия център на гр. Варна

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

By / / Новини / Off

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

 

На 14 декември 2021г. се проведе последната от серията бизнес закуски на АБЧО, организирани по проект „GreeTHIS”, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-202“.

В хибриден формат събитието събра представители на местните власти, културни и научни институции и бизнеса. Акцент в дискусиите бе дефинирането на нови дестинации през предстоящия туристически сезон, в унисон с поставената тема: „Дестинации с потенциал и бъдеще“, обединявайки и постигнатите резултати по проекта.

По време на първата част бяха представени вирртуални платформи и апликации, виртуални турове и филми, разработени по проекта, които да бъдат изполвани от бизнес копманиите, тур оператори, агенти и др. при предлагането на туристически продукти и услуги.

Втората част бе насочена към споделянето на добри практики и научени уроци след изминалия туристически сезон. Представители на малките общини, които в известана степен остават отдалечени и изолирани от основните туристически потоци, също споделиха опит и нуждите си в рекламирането на туристически продукти. Като положителна бе посочена тенденцията, насочването на българските туристи към къщи за гости и малки семейни хотели и по този начин допринасят за развитието на селския туризъм.

Последната част бе посветена на представяне на възможности за използване на финансовите инструменти през следващия програмен период 2021-2017г. чрез участие в съвместни проекти основно в Черноморския регион. Бе осъществена онлайн връзка с Българо-Молдовски бизнес клуб, с който бяха обсъдени взаимното сътрудничество, както и включването на молдовски дружества в проектни предложения. Участниците обсъдиха и специфични идеи и дейности, които да бъдат реализирани на местно ниво чрез участието и на други организации от Черноморските държави.

За повече информация, молим посетете: www.ubbsla.org; www.greethis.net

Предприемач в науката

By / / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК, инж. Тонев, е участник в Предприемач в науката

„Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради“

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам успешен модел за енергийно разпределение, който да бъде приложен във всички многофамилни жилищни сгради.

Моите клиенти са собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, фирми за управление на етажна собственост, ЕСКО фирми, енергийни търговци и др.

В науката мечтая всички български семейства да използват местна и възобновяема енергия и да бъде постигната пълна енергийна независимост на България.

 

‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

By / / Новини / Off

28 септември 2021г.

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

Зеленият туризъм и историческото наследство бяха темите на дискусионните панели посветени на Световния Ден на Туризма на 27 септември 2021г. Конференцията, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ събра заинтересовани лица и активисти от туристическия бранш да споделят резултатите от изминалия туристически сезон под въздействието на COVID-19 и да обсъдят възможностите за бъдещи инициативи и партньорства.

За първи път форумът придоби международен характер във Варна като особена заслуга за това даде активното включване на партньорите по проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

В дискусионните панели, проведени в хибриден формат се включиха представители на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Министърът на туризма – г-жа  Стела Балтова, Дирекция Туризъм към община Варна. Международен опит споделиха експерти от Център за екологична подкрепа в Галац, Румъния, Агенция за Устойчиво Развитие и Европейска Интеграция „Долен Дунав“ в гр. Измаил, Украйна, гр. Поти, Грузия, община Орестиада, Националната Асоциация на Туристическите Агенции в Румъния, Агенция за икономическо развитие в Трабзон, Турция, Национална Асоциация по туризъм в Молдова, както и експерти от Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Събитието бе част от ежегодното туристическо изложение: Туризъм Експо-  Дестинация Варна, което тази година се проведе под мотото: Туристически дестинации с история и бъдеще и 100 години от обявяването на Варна за курортен град.

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net

Дни на климата и енергията в Габрово, 24-25.06.2021

By / / Новини / Off

 

Дни на климата и енергията 2021 в Габрово

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово проведе Дни на климата и енергията на 24 и 25 юни 2021 г. в град Габрово, зала „Възраждане“. Представител на ЧЕК участва присъствено в двудневната хибридна конференция „Климат и енергия: Механизми и международни инициативи в подкрепа на местните власти и гражданите“. На събитието взеха участие над 200 души, присъстващи в залата и онлайн, представители на ЕК, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, АБЧО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище.

Кметът на Габрово г-жа Таня Христова даде старт на дискусията, посветена на климата и енергията. Събитието бе съвместна инициатива на Община Габрово, ОМ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и Конвентa на кметовете. В обръщението си към участниците кметът на Габрово подчерта, че заедно с декарбонизацията на транспортния сектор и позеленяване на градовете в Европа, процесът на обновяване на европейския сграден фонд, ставащ все повече популярен като Вълна за обновяване, е един от ключовите приоритети на Европа в стратегията за растеж и постигане на климатична неутралност. По тази причина форумът в Габрово в голяма степен концентрира експертно и политическо внимание именно върху възможностите и предизвикателствата за реализиране на Вълната за обновяване. Таня Христова акцентира върху ключовата роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората.

Сред презентаторите бяха Марку Маркула – заместник-председател на Комитета на регионите, Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Хелмут Щрасер – заместник-председател на Европейската енергийна награда, Фредерик Бойе, оглавяващ секретариата на Споразумението на кметовете, Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Юлиан Попов – старши политически съветник на Европейската климатична фондация, Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, инж. Тодор Тонев от АБЧО, кметове на европейски градове и др.

Двудневното събитие бе изпълнено с много споделени добри практики, нови идеи, бъдещи планове и успешни инициативи. Термините като нов европейски Баухаус, вълна на саниране, енергийна бедност, енергийни кооперативи, зелена сделка, декарбонизация, план за възстановяване и устойчивост присъстваха в почти всички презентации.

Конференцията завърши с дискусия с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен Пенчев, Йордан Николов, Здравко Генчев и Юлиан Попов, който говориха за нулевоенергийните градове.

Повече информация, както презентациите може да намерите на сайта на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg/news-article/10428

 ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

By / / Новини / Off

ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

На 18.06.2021г. се проведе Юбилейната научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.  Конференцията, по повод 30 години от основаването на катедра „Аграрна икономика“,  събра над 70 представители на академичните среди от България и чужбини с над 50 представители на бизнеса и администрацията, ангажирани с аграрния бизнес.

Конференцията се излъчваше на живо в YouTube, както и предостави възможност за присъствено и дистанционно участие. Предизвикателствата пред съвременното земеделие и устойчивото развитие на селските райони бяха основните тема, застъпени по време на събитието и общо 46 научни и практически доклада бяха представени. Основните акценти в дискусиите бяха насочени към предизвикателствата стоящи пред съвременното земеделие и селските райони породени от променящата се интензивно бизнес среда, пандемията свързана с COVID-19, новите проекции на Общата селскостопанска политика на ЕС, повишаващите се изисквания към качеството и безопасността на храните, нарастващата нестабилност на селскостопанските пазари и др. Изведе се необходимостта от внедряване на нови ресурсно спестяващи и щадящи климата и околната среда технологии, повишаване на степента на дигитализация в сектора, развитие на кооперирането и сътрудничеството, разширяване на иновациите, подобряване на достъпа на земеделските производители до пазарите, повишаване на производителността и ефективността и т.н.

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев,  взе участие в събитието с Доклад „Енергиен потенциал в аграрната икономика“ и представи възможностите за енергийна ефективност в секторите лозарство и овощарство, животновъдство. Инж. Тонев сподели, че през последните години все повече се изучават и прилагат възможности за производство на енергия от продукти от аграрната икономика. Има възможност да се произвежда електроенергия, топлоенергия, газ биоетанол, дизел и др. от земеделски продукти. Забелязва се и опасност от конкуренция между хранителните продукти и енергийните продукти в земеделието. Поради това, ЕК не подкрепя производството на дизел от първични земеделски продукти. Представеният доклад  на инж. Тонев разгледа потенциала на Бургас за производство на енергия с цел да се демонстрират новите бизнес възможности и добавянето на стойност в аграрната икономика.