Tранснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП

By / / Новини / Off

Kомпилацията от транснационални стратегически препоръки за подобряване на достъпа до краудфандинг за иновативни МСП, стартиращи предприятия и социални предприятия се основава на анализите, извършени от партньорите по проекта CrowdStream по време на изпълнението на проекта в редица стратегически резултати от проекти, като например регионални профили, регионални пазарни анализи, пилотни действия и регионални планове за действие за всеки от регионите партньори. Споменатите документи са достъпни на уебсайта на проекта CrowdStream на адрес http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream.
За да се разработи обща картина на търсенето на стратегическото развитие, което е общо за всички страни от Дунавското пространство, предизвикателствата, целите и плановете, разработени по време на жизнения цикъл на проекта на ниво партньорски регион, бяха преразгледани и допълнително обобщени в допълнителен аналитичен етап. Допълнителни данни бяха предоставени от представители на платформи за краудфандинг и доставчици на услуги, както и от други външни експерти, които бяха включени от партньорите по проекта на различни етапи от изпълнението на проектните дейности.

Промяна в енергийното законодателството предложиха АБЧО и ОЦОСУР с подкрепата на ЧЕК по време на пресконференция на легендарния ветроходен кораб на „Грийнпийс“

By / / Новини / Off

В БЪДЕЩЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ САМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА СИ, НАСТОЯВАТ АБЧО И ОЦОСУР

„Грийнпийс“ започна общоевропейски си тур под надслов „Заедно за климата“.

В него се включва легендарният ветроход Rainbow Warrior, който ще обиколи много европейски държави, а България е втората му спирка. Целта на тура е освен да информира, да предизвика и реални промени в политиките за справяне с климатичната криза.

Програмата на Rainbow Warrior във Варна включи пресконференция на 04.06.2019г. с информация за европейския тур и събитията в България, обучение, подходящо за широк кръг от хора за същността на енергията от слънцето и нейното значение за енергетиката, кръгла маса за ролята на гражданите в енергийната система на България.

По време на пресконференцията, инж. Тодор Тонев от Асоциацията на българските черноморските общини (АБЧО) и Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер сподели, че е крайно време в законодателството да се въведе понятието “потребител-производител”, което да регламентира статута на хората, които са инсталирали или биха желали да инсталират системи за производство на енергия от възобновяеми източници в имотите си”. Той допълни, че общини като Варна имат голям потенциал да използват възобновяема енергия, например с фотоволтаици на покривите на повече от 100 общински сгради и така да спестят огромни разходи. За близо 240 млн. лв. е консумацията на електроенергия на Община Варна годишно. Около 10% от консумацията може да се задоволи от геотермални източници. Едва 30% от 27-те геотермални сондажа се използват в момента, съобщи Тонев.

Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦСУР) сподели, че съвместно с АБЧО, Черноморски енергиен клъстер и Център за енергийни решения са сформирала комисия от експерти, която е подготвила конкретни предложения за промени в енергийното законодателство, целящи намаляване на регулациите и засилване на частното договаряне при производството и продажбата на електроенергия. Ще се настоява и за въвеждане на понятията “нетно отчитане” и “виртуално нетно отчитане”, което да освободи дребните производители от вменената бюрократична тежест лично да се отчитат всеки месец, всяко тримесечие и да плащат по-високи данъци и такси, заключи Илиян Илиев.

Промяната в енергийното законодателството, предложена от АБЧО и ОЦОСУР е свързана с въвеждане на ясна и стабилна законова рамка, която да регламентира правата на хората сами да произвеждат, консумират и продават енергия от възобновяеми източници. Предложената промяна не изисква преференциални цени и няма да натовари крайната цена на електроенергията, а напротив ще даде възможност на хората за предвидима и постоянна стойност на консумираната от тях електроенерги.

Така, например в съседна Гърция това вече е факт. През 2017 г. там се въвежда т. нар. виртуално нетно отчитане. Така вече не е необходимо да притежаваш собствен покрив, за да инсталираш фотоволтаик и да произвеждаш и продаваш електроенергия за собствени нужди. Инсталацията може да бъде на съвсем различно от мястото на живеене и потребяване на електроенергия. Виртуалното нетно отчитане е изключително ефективно за обитатели на жилищни блокове, съобщи Игнасио Наваро от гръцкия офис на „Грийнпийс”. След тези промени инсталираната мощност в слънчеви панели от домакинствата се увеличава с 60 мегавата. Гражданите започват да създават кооперативи за производство на електроенергия, които имат правото на приоритетно включване в енергийната система. Само през 2018 г. в Гърция са създадени 60 такива кооператива, а до края на тази се очакват още около 100.

800 евро/ kWh е инвестицията за домакинство в Гърция за закупуване и инсталиране на слънчеви панели, разрешителни режими и присъединяване към енергийната система. За сравнение у нас сумата е 5-6 хиляди лева, а процедурата трае около година. Проблемите в България обаче започват след това и те са чисто административни, смята Илиян Илиев от ОЦОСУР. Условията, при които се изкупува електроенергията от дребните производители се променят със задна дата и това действа демотивиращо.

 

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

By / / Новини / Off

II НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ“

 

Между 30 май и 1 юни 2019 г. в Експозиционен център „Флора“ в Бургас ще се проведе II-танационална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“.

Конференцията се организира от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на Община Бургас, като ще акцентира върху ползите и предизвикателствата за навлизането на сградите с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) с проектантската и строителната практика, готвените промени в законодателство в областта на строителството, необходимостта от промени в нормативната база, касаещи енергийната ефективност в сградния сектор, кактои отраженията им в работата на местните власти.

Събитието ще предложи и поглед върху успешните практики от България, Австрия, Чехия и Словакия и технологичните иновации, способстващи строителството на СБНПЕ. Ще гостува делегация от представители на научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг, наброяваща повече от 20 души. В програмата са включени още различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати като ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрацияна пасивна и непасивна конструкция), които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Специален акцент е планираното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори на подходящи материали, компоненти и изделия, които ще представят най-новите технологични и проектантски решения за почти нулево-енергийни и пасивни сгради. Планирано е и специализирано обучение за общински експерти и строителни специалисти, както и специални игри за децата по повод Международния ден на детето -1-ви юни.

Повече информация: www.nationalnzebconference.com

За да потвърдите Вашето участие до 23.05.2019г. чрез регистрационната форма за събитието на адрес: www.nationalnzebconference.com/register.html

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ: „International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

By / / Новини / Off

СЪБИТИЕ ЗА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
„International Clean Energy Challenge: 33 under 33“

Как да се направи преход към чиста енергия е едно от ключовите предизвикателства пред света. За да намерим нови решения и нови идеи за устойчива енергия в сградите, промишлеността и транспорта, каним 33 млади професионалисти и изследователи под 33 годишна възраст!

 • Кога

22 – 26 юли 2019 г., Горна Австрия

 • Защо да участвате
 1. Ще се запознаете с други млади новатори от цял свят!
 2. Ще създадете мрежа с иновативни компании и ще се възползвате от професионалното наставничество и обучение на ръководния персонал!
 3. Ще имате възможността да спечелите награда за най-добър проект!
 4. Ще прекарате една незабравима седмица със съмишленици в красивите австрийски Алпи!
 • Критерии за допустимост:
  минимален трудов стаж от 3 години или бакалавърска степен
  силен интерес към темата „преход към чиста енергия“
  добро владеене на английски език
  родени след 1985 г.
 • Кандидатствайте сега и се присъединете към нас в Австрия през юли за това веднъж в живота си!
  Крайният срок за кандидатстване е 10 април 2019 г.

https://www.wsed.at/en/programme/international-clean-energy-challenge/call-international-clean-energy-challenge.html

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

By / / Новини / Off

Електронна обучителна платформа за „Групово финансиране“

Партньорите по проект CrowdStream завършиха създаването и тестването на платформата за електронно обучение за краудфандинг (групово финансиране)


Moodle базираната платформа можете да намерите тук: https://pbn-elearning.hu/?lang=en


Обучението включва 6 модула, от които може да научите всичко за груповото финанисиране
Модули 1-2-3 ще ви представят детайлно груповото финансиране (процес, правна рамка, платформи и др.).
Модул 4 и 5 ще ви помогнат да създадете своя собствена кампания, докато Модул 6 е в подкрепа на бизнес организациите, така че те да да подобрят своите услуги.

Заключителните конференции, организирани в градовете Варна, Добрич и Бургас по проект № BG05M9OP001-4.001-0046-C01 се радваха на голяма посещаемост

By / / Новини / Off

Проведоха се регионални конференции на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси” в градовете Варна, Добрич и Бургас

 

Регионалните конференции, проведени в градовете Варна (12.11.2018 г. в хотел „Черно море“), Бургас (16.11.2018г. в сградата на Бизнес инкубатор – Бургас) и в Добрич (22.11.2018г. в бизнес-парк Езида”) бяха заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На трите конференции участваха над 90 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, браншови организации и клъстери в региона, медии и т.н.

На регионалните конференции се представиха  иновативните практики на проектните партньори в областта на управлението на човешките ресурси, разработената Е-обучителна платформа и „Банка от експерти“ в областта на енергийната ефективност.

По време на конференцията в град Варна бяха споделени и добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

В град Бургас, за допълнителен принос на регионалната конференция бяха поканени ИКТ Клъстер – Бургас и ИНСИС ООД, които представиха и две други инициативи, свързани с предприемачеството и човешкия потенциал.

Добавена стойност на конференцията в Добрич бе презентацията на Ксела България ЕООД за иновационни решения в проектирането и изпълнението на нискоетажни конструкции, в огнезащитата и в енергийната ефективност на сградите.

По време на събитията членовете на Черноморски енергиен клъстер и присъстващите участници се обединиха  около тезата на словенския и полския партньор, че ако всички членове си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти.

Благодарение на почерпения опит по проекта, Черноморски енергиен клъстер разработи мултифункционална електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява споделено обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

 

Проведе се конференция на тема “Потенциал за развитие на човешките ресурси във Варненския регион”

By / / Новини / Off

Заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

На 12.11.2018г., в хотел „Черно море“ се проведе регионална конференция с участието на над 50 представители на местния бизнес, общините от областта, научните среди и неправителствения сектор, с цел да се идентифицира потенциала за развитие на човешките ресурси във Варненския регион чрез прилагане на иновативни методи за управление на персонала.

Събитието бе официално открито от г-н Стоян Пасев, Областният управител на област с административен център – Варна и инж. Тодор Тонев, Председате на УС на Черноморски енергиен клъстер.

Регионалната конференция бе заключително събитие на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) и реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На конференцията се представиха постигнатите резултати по проекта, насочени към обмяната на иновативни практики в областта на управлението на човешките ресурси с проектните партньори от Словения – „Строителен клъстер на Словения“ и Полша – Фондация „Оландия“.

Присъстващите на събитието фирми-членовете на ЧЕК се обединиха  около тезата, че ако всички си сътрудничат в един клъстер в името на тяхната бизнес конкурентоспособност, то те могат да подобрят и развият уменията и компетенциите на техните служители, чрез споделено обучение и временни екипи от специалисти. Благодарение на почерпения опит, Черноморски енергиен клъстер разработи електронна обучителна платформа за своите членове. Чрез нея се осигурява необходимото обучение за служителите на  фирмите-членки на ЧЕК – както на тези, които са в началото на своята трудова кариера, така и на тези, които имат желание да повишат професионалните си умения.

По време на конференцията се споделиха добри практики за управление на персонала на други европейски клъстери, както и инициативи и проекти на Асоциация на Българските Черноморски общини (АБЧО), Варненска Търговско индустриална камара, „Асоциация да съхраним жената“ и ОИЦ-Варна за иновативни методи за управление на човешките ресурси.

Вижте кратко видео от събитието: >>>>>>>>>>

ПОКАНА за участие в регионална конференция в гр. Варна, 12.11.2018г.

By / / Новини / Off

 

Програма на Събитието: >>>>>>>>>>

Регистрационен формуляр: >>>>>>>>>

Моля изпратете попълнения регистрационен формуляр на bsec@abv.bg

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове на ЧЕК

By / / Новини / Off

Работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове

 

Работната дискусия се проведе на 02.11.2018г. (петък) от 10:30 ч в офиса на клъстера в рамките на текущия проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, в рамките на който се проведоха обучителните визити за клъстерните фирми до Полша и Словения с цел идентифициране на добри практики за управление на човешките ресурси.

На срещата тип „бизнес закуска“ бяха поканени ръководствата на фирмите-членки на ЧЕК с цел да се представи разработена по проекта виртуална платформа за споделено обучение на кадри, съдържаща материали по актуални теми в сферата на енергийната ефективност, както и да се наберат служителите от различните фирми, които ще поставят началото на Банка от „временни екипи от специалисти“, която да е в помощ на клъстерни членове.

В рамките на събитието се проведе анкетно проучване сред работодателите от ЧЕК за готовността им за пилотно прилагане на иновативния модел за споделено управление на човешки ресурси в техните фирми. Определиха се трите фирми от ЧЕК, които ще участват в пилотното прилагане на иновативния модел, като за тях ще бъдат разработени фирмени Стратегии за управление на човешките ресурси, в които е заложено прилагането на принципа на „споделено управление на персонала“ в рамките на клъстера.

 

13.08.2018, к.к. Албена: Международна конференция по проект INVADE

By / / Новини / Off

ЧЕК се презентира по време на INVADE Black Sea workshop 2018

Инж. Тодор Тонев, Председател на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) презентира енергийната ситуация, предизвикателствата и интелигентни решения в България, по време на международната конференция в рамките на проект INVADE, която се проведе в к.к. Албена на 13.09.2018г.

С Бюджет от 16 млн. евро, INVADE е един от най-големите европейски проекти за научни изследвания и иновации в областта на SmartGrid & Storage (Хоризонт 2020). Проектът се занимава с ефективното използване на складовите наличности в полза на потребителите на електроенергия, собствениците на електрически превозни средства, собствениците и операторите на частни и обществени съоръжения за паркиране и таксуване.

INVADE има за цел да покаже как стационарните батерии и „батериите на колела“ могат да се използват за оптимизиране на дейностите, свързани с енергопотреблението и електричеството, в полза на собственици на мрежи, частни домакинства и сгради, както и на пазара.

По време на конференцията INVADE Black Sea 2018 в к.к. Албена бе представен напредъка по проекта, както и бяха презентирани редица научни изследвания и иновациинни проекта пред аудитория от над 50 експерта в сферата на енергийната ефективност. В допълнение, семинарът имаше за цел да даде възможности за научноизследователско и бизнес сътрудничество между Норвежки и национални бизнес компании, подкрепени от  Програма „Иновация Норвегия“, която бе представена от г-жа Венцеслава Янчовска, мениджър на програмата за България.

Държавната агенция към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството „Иновация Норвегия“ изпълнява проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants).  Целта на програмата е да подобри конкурентоспособността на българските предприятия, да засили търговските връзки между България и Норвегия, като предостави бизнес контакти и възможности за споделяне на опит и добри практики между фирми и институции. През новия финансов период ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса, като по програмата са отпуснати около 29 млн. евро за проекти в България.

 

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

By / / Новини / Off

Последната обучителна визита за мениджъри на фирми-членки на ЧЕК се проведе в Полша

В периода 24-28 Юни 2018г. се проведе обучително пътуване до Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар бе насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и включи теоретично представяне на добри практики за управление на човешките ресурси и работни посещения на място на интересни обекти и пилотни проекти, организирани от проектния партньор – Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org).

През 2013г., Фондацията инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона. Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера.

Семинарът се проведе в близост до град Квилч, в реновиран еко комплекс от VXIII век, наречен „Оландия“, разположен в средата на голям природен парк и заобиколен от 100 ледникови езера.

Събитието бе официално открито с приветсвие от г-н Maciej Sytka, маршал на регион Великополско войводство и oт г-н  Jacek Tomczak, член на полския парламент. Темите на обучителният семинар бяха свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н. В семинара бяха широко застъпени дебати и дискусии за същността на клъстерния подход при управление на човешките ресурси на фирмите членки.

Присъстващите 15 представителя на фирми-членки на ЧЕК успяха да представят както своя бизнес и постижения в областта си на работа, така и да се запознаят на място с управителното тяло на полския клъстер и неговите фирми-членки.

Впечатляващи бяха презентациите на фирма „Hanplast“, която е основен производител на пластмасови изделия за IKEA и чиято основна мисия се основава на „Хора, Идеи и Страст“ за създаване на естествена енергия за сътрудничество. Представена бе иновативна система за биогаз от проф. Мирослав Мичалак, собственик на фирма „Динамик биогаз“. Инсталацията (тип “cow”) захранва три населени места в региона, които генерерат нулеви емисии.

Клъстер „Земя на 100 езера“ е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, НПО и местни предприемачи, в т.ч. промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция. През 2016 г. стартира голям проект за намаляване на отрицателното въздействие на дейностите на еко комплекс „Оландия“ върху околната среда чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

В тридневната обучителна програма бе включен панел „Работна платформа за споделяне на опит“ – симулация на дебат и семинари с практическа насоченост, организирани от фондация „Оландия“ с цел да демонстрират нагледно добрата си практика за управление на човешките ресурси. Стана ясно, че клъстерът има разработена стратегия за управление на човешките ресурси основана на три основни стъпки:

 • Достъпност на човешкия фактор в региона
 • Създадена обща база данни с компетенции на експертите, която представлява електронна платформа описваща съответния експерт и неговите компетенции и познания – базата данни е достъпна само за членове на клъстера
 • План за управление на човешките ресурси

Клъстер „Земя на 100 езера“ е пример за целесъобразно използване на човешкия капитал в региона, основан на сътрудничетсво между фирмите-членки и обмяна на експерти в сферата на еко туризма. В еко-комплекс „Оландия“ работят над 50 човека персонал (в пиков туристически период), които обслужват над 40 000 посетители годишно. Всички допълнителни услуги, които предлага еко-комплекс „Оландия“ се управляват от персонала на фирмите-членки на клъстера.

Една от фирмите осигурява най-добрия шеф-готвач в региона за услугата „Обработване на пушено месо – практически семинар“, която се предоставя в комплекса с цел развлечение на посетителите:

Друга фирма, занимаваща се с вино производство в региона предоставя своя сомелиер на комплекс „Оландия“ за услугата „Дегустация на вино“:

По време на трудневното обучение бяха посетени и пилотни проекти, управлявани от клъстера или негови фирми-членки. Посетена бе фотоволтаична ферма, използваща възобновяеми източници в селското стопанство за производство на фотоволтаична продукция.

Българската делегация бе официален гост в седалището на Великополски фонд за регионално развитие в град Познан. Фондът оперира отскоро и представителите на ЧЕК бяха първата българска делегация посетила лично офиса на фонда и посрещната лично от Председателя на УС – г-н Ширшуски. Той представи публичната организация (Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. zo.o), която управлява револвиращ фонд, функциониращ като банка за местния бизнес и част от средствата му се предоставят за финансиране на международни парньорства. Фондът бе посетен като добра практика и възможност за стартиране на бългоро-полски партньорства между МСП.

Обучителното пътуване до Полша бе в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

By / / Новини / Off

Делегация от 15 представители на ЧЕК на обучително пътуване в Полша

 

В периода 24-28 Юни 2018г. ще се проведе обучително пътуване до гр. Квилч, Полша за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси с Фондация „Оландия“. Обучителният семинар е насочен към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включва теоретично представяне на добри практики, както и работни посещения на място във фирми, членове на Фондация „Оландия“ (www.fundacjaolandia.org), интересни обекти и пилотни проекти. През 2013г., Фондация „Оландия“ инициира създаването на  Клъстер „Kraina 100 jezior“ („Земя на 100 езера“) с цел повишаване на конкурентоспособността на регион Великополско войводство, чрез насърчаване на „зелени“ бизнес решения за предприемачи и организации в региона.

Клъстерът се управлява и представлява от УС на Фондация „Оландия“, както и административният екип на фондацията реализира дейностите на клъстера. Клъстерът е платформа за сътрудничество на организации, институции и предприятия в подкрепа на техните екологични решения и дейности чрез насърчаване на иновациите, икономическия потенциал и еко туризма в региона, а оттам и за повишаване на екологичното съзнание на местните общности. Клъстерното обединение има богат опит в изпълнението на дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано с новите изисквания за енергийна ефективност; промотиране на зеления еко туризъм в региона в партньорство с пет общински администрации, неправителствени организации и местни предприемачи, в това число промотиране на местните еко продукти. Kлъстерът има изграден „Местен център за екологично образование и екологичен начин на живот“, както и пилотно съоръжение за възобновяеми енергийни източници, демонстриращо комбинираното използване на енергийната ефектиност в местност с историческо значение. Дейността на клъстера е свързана и с еко обучения за деца и младежи, както и с такива за възрастни. Клъстерът има проект за туристически електро автомобил със зарядна станция.

Темите на обучителният семинар ще са свързани основно със съвместно развиване и управление на иновации, икономически потенциал и еко туризъм, местни еко продукти, дейности по реставрация на исторически сгради, съобрaзано  новите изисквания за енергийна ефективност, т.н

Предстоящото обучителното пътуване до Полша е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Фондация „Оландия“ е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

 

 

 

 

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: База данни с образци на документация

By / / Новини / Off

ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

База данни с образци на документация

В рамките на проект „GreenS – Подкрепящи структури за зелени обществени поръчки за иновативна и устойчива институционална промяна“ са разработени база данни с образци на технически термини и оценка на офертите при изготвяне на тръжните процедури по ЗеОП за покупка на зелени продукти и услуги.

Всяка продуктова група е представена от два документа – Технически спецификации и Критерии за оценка. Документите съдържат технически термини, технически описания и условия за да бъде изпълнена зелена покупка, като всяка стъпка е съпроведена от обяснителна бележка. Документите са на Български език в текстови файлове, готови за използване и редакция, когато е необходимо.

 

Образците за тръжните процедури са подготвени така, че да улеснят процеса на провеждане на зелените поръчки във всички публични власти и особено в тези, които са подписали „Споразумението на Кметовете“ и се ангажират да постигнат по-високи цели от средните заложени в техните ПДУЕР

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

By / / Новини / Off

ДОКЛАД с добри практики за управление на човешките ресурси в клъстерните организации в ЕС

Настоящият ДОКЛАД е изготвен в края на месец Февруари 2018г. от експерти по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на  енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на вропейския съюз.

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

By / / Новини / Off

Представители на фирми-членки на Черноморски енергиен клъстер се завърнаха от работно посещение в Словения

В периода 27 март – 31 март 2018 г., делегация от 15 представители на фирмите-членки на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) взеха участие в работно посещение в гр. Любляна, Словения, в рамките на което се проведе тридневен обучителен семинар по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“.

Домакин на събитието бе Словенски строителен клъстер, официален партньор на ЧЕК по проекта. Създадена през 2004г., партньорската организация от Словения има изключително богат опит в изпълнението на проекти и дейности, свързани с консултантски и други услуги за определяне на възможностите за иновации, тенденции и перспективи за развитие, бизнес сътрудничество, обучения за разработване на системи за иновации, иновационен потенциал и дейности, свързани с развитието на човешките ресурси към комерсиализация, достъп до чужди пазари и интернационализация, бизнес модели за иновации.

Целта на обучителния семинар бе да се насърчи обмяната на опит и иновативни практики между партньорите по проекта, както и представителите на ЧЕК да се запознаят „на място“ с  иновативната практика на словенския клъстер  „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения”. Търсейки алтернативни и иновативни решения за подобряване на развитието на човешките ресурси и организацията на труд, словенския клъстер е стартирал прилагането на споделеното управление и организация на персонала сред клъстерните фирми.

По време на първия ден от семинара, Директора на клъстера – г-н Владимир Гумилар представи дейноста на клъстера, какво го прави иновативен, как фирмите-членки търсят добавена стойност и как извършват съвместна изследователска и развойна дейност. Запозна аудиторията с прилаганата от тях практика за провеждане на споделени обучения за служителите на членовете на клъстера, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Той представи реализирания от Клъстера проект по програма Еразъм+, насочен към разрешаване на проблема с адаптацията и реализацията на новите служители. За целта в рамките на проекта са модернизирани бакалаварски програми, с акцент върху зеленото строителство. По този начин завършилите млади специалисти, които са и потенциални кадри на фирмите-членки на клъстера са с много добра подготовка в областта на зелените технологии в строителството.

Г-н Андро Гоблон – мениджър проекти в Строителния клъстер,  запозна представителите на ЧЕК с възможностите за развитието и използването на нови бизнес модели като предпоставка за успешно развитие на фирмите, предимството на Клъстера като организационна форма, предлагащ съвместна работа в споделена бизнес среда.

Теоретичните занятия бяха съпроводени с посещения на място във фирми-членки на Строителния клъстер.

Изключителен интерес предизвика посещението във фирма Robotina – дългогодишен член на клъстера. От създаването си през 1990 г. Robotina доставя изключителни продукти и услуги в областта на енергийния мениджмънт. Фокусирайки се върху качеството и производителността, те са разработили хардуер и софтуер за енергиен мениджмънт, главно в критичната индустриална автоматизация, използвайки контролери от производители от световна класа. Сходната дейност на фирма Robotina с тази на фирми-членки на ЧЕК – „Рейтекс инженеринг“ ООД, „Сектрон“ ООД,  „Каси Аутомейшън“ и „Индустриални интегрирани системи“ ООД, даде възможност да се дискутират бъдещи съвместни проекти.

На 29 март, след теоретичните занимания, участниците в обучителния семинар посетиха друг член на партньорския клъстер – Словенски национален институт по строителство – международно призната научноизследователска организация в областта на строителството. Тяхната изследователска дейност е насочена към разработването на нови материали и технологии.

Г-жа Ана Младенович представи дейността на Института и възможностите за изпълнението на съвместни проекти с Черноморския енергиен клъстер, а директора на Лабораторията за термозащита, термоизолация и звукоизолация – г-жа Сабина Йордан  и директора на Лабораторията за бетон, камък и рециклирани материали впечатлиха представителите на ЧЕК с високите постижения на техните структури. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество с клъстерния член –  „Инхом“ ООД.

На третия ден от обучителния семинар, участниците посетиха Търговско-индустриалната палата на Словения и още един член на Строителния клъстер – фирма JUB Group.

Търговско-индустриалната камара на Словения (CCIS) предоставя основни услуги на предприятията в Словения и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. CCIS е основана преди повече от 160 години и към настоящия момент в нея членуват 7000 компании от всякакъв мащаб и от всички региони – включително и фирмите-членки на Словенския строителен клъстер. Палатата участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси, както и обучение и образование. За чуждестранните инвеститори в Словения CCIS предлага бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. Палатата работи за привличане на преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност, което направи фирмите от Черноморския енергиен клъстер особено атрактивни за Камарата, като бъдещи партньори и потенциални инвеститори.

На срещата присъства г-жа Валентина Кузма, която представи Проект SKILLCO „Умения за трансфер на знания и умения на работната сила в областта на електронното обучение в строителството“, който в момента се изпълнява от Търговско-индустриалната палата. В рамките на проекта са идентифицирани области на липсващи умения в строителството, като: Социални умения, техническа грамотност, изчисляване на разходи, Зелени умения, Безопасност и здраве при работа; използване на ИКТ за строителни работи. Резултатите  от изследването показват, че уменията са много важни за растежа, заетостта и конкурентоспособността на фирмите. За преодоляване на констатираните пропуски в познанията на служителите до края на проекта ще бъдат  разработени: учебни материали за интегриране в националните/регионалните учебни програми за професионално обучение, мобилно приложение с модули за обучение, което ще позволява достъп до различни видеоклипове, снимки, аудиоклипове, документи и текстове за обучаемите (както ученици, така и служители).

Направените анализи на резултатите в конкретни клъстери, в т.ч. и в Строителния клъстер са показали, че стратегическите инвестиции в умения могат да имат потенциала да създадат динамична система, която да подкрепя икономическото развитие и иновациите на фирмите.

На срещата в Търговско-индустриалната камара на Словения присъства Директора на Национални дървообработващ клъстер на Словения. Клъстерът има център за квалификация, където членовете на Клъстера участват в обучения за повишаване на квалификацията. Обсъдиха се възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Представителката на Института за строителни дейности представи съвместния им проект със Строителния клъстер, в рамките на който са разработили обучителни курсове за инженери  от строителния сектор относно новите изисквания в строителството – енергийно ефективно строителство, сградно регулиране и т.н.

Не по-малък интерес предизвика и произвежданата  Био къща от фирмата-членка на словенския партньор – COGREEN.

Практическата част от обучителния семинар завърши с посещение в JUB Group. Фирмата впечатли представителите на ЧЕК със своята 140-годишна традиция в производството на бои. Създават иновативни, енергоспестяващи, екологични и лесни за ползване продукти и технологии за защита, ремонт и поддръжка на сгради. JUB Group е успешна международна корпорация я, която се състои от дванадесет дъщерни дружества и работи на повече от двадесет пазара. Днес JUB Group наброява 569 служители, от които 343 са в Словения и 226 в дъщерни дружества в чужбина. Фирмата организира безплатни обучения за строители от фирмите-членки на Строителния клъстер за работа с техните материали. На успешно преминалите обучението се издава сертификат, който гарантира, че услугата е извършена качествено и JUB Group дава 25 години гаранция. Посещението във фирмата завърши с идеи за съвместно сътрудничество и бизнес проекти между JUB Group и фирми-членки на ЧЕК.

Делегация от 15 представители на ЧЕК на работно посещение в Словения

By / / Новини / Off

 Делегация от 15 представители на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) на работно посещение в Словения

 

 

В периода 27-31.03.2018г. ще се проведат обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи в сферата на управление на човешките ресурси със Строителен клъстер на Словения (CCS).

Обучителните семинари са насочени към мениджърите на фирмите-членки на ЧЕК и ще включват, както теоретично представяне на добрите практики, свързани със споделено развиване и управление на иновации, иновативни стратегии за управление на човешките ресурси в рамките на клъстера, кръгова икономика, междусекторно сътрудничество и т.н., така и работни посещения на място във фирми, членове на чуждестранната клъстерна организация, интересни обекти и пилотни проекти.

Двустранните срещи и обучения между представителите на двете клъстерни организации ще се проведат в конферентната зала на  „City Hotel“ – град Любляна, а работните посещение на място на фирми-членки на клъстера са предвидени да бъдат в гр. Марибор (Marles Houses d.o.o.) и гр. Kозина (Robotina d.o.o), регион Средна Словения.

На третия ден от обучителната програма е предвидено посещение на Търговско-промишлената палата на Словения и среща с други фирми-членки на Словенския клъстер.

Като иновационен клъстер, CCS е отворена организация за всички заинтересовани страни в строителния сектор и свързаните с него технологични области. Клъстерът е създаден през 2004 г. и цели да подобри вътрешната и международната конкурентоспособност на своите членове чрез търговско сътрудничество и работа в мрежа, научноизследователска и развойна дейност, иновации, обучение и политически действия. Екипът на „Строителен клъстер на Словения“ се занимава предимно с научно изследователска и развойна дейност за целите на разработването на иновациионни проекти и идентифициране на подходящи програми за финансиране на тези проекти.

По време на визитата, висококвалифицираният екип на CCS  ще представи практиката си за провеждане на споделени обучения  в областта на енергийната ефективност за служителите на своите членове, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки.

Предстоящото обучителното пътуване до Словения е в рамките на проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. CCS е официален партньор на Черноморски енергиен клъстер в проекта.

Предстоящи уебинари за хармонизирано планиране на енергията и мобилността!

By / / Новини / Off

Предстоящи уебинари

Научете повече за хармонизираното планиране на енергията и мобилността, електрическите велосипеди, интелигентната мобилност и преминаване от ПДУЕ към ПДУЕК

Уебинарите са безплатни и ще се водят на английски език.

Разгледайте графика на провеждането им, регистрирайте се и се присъединете!

Зас повече информация и регистрация, моля посетете:

 www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/

 Очакваме да получим Вашата регистрация!

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, февруари – март 2018

By / / Новини / Off

ПРЕДСТОЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
февруари – март 2018

27-29 март 2018 година:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

14-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа ще се проведе в периода 27-29.03.2018 в гр. София, Интер Експо Център

„Иновации и решения за един по-добър свят“

„Екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом“

Предварителна Програма:

В рамките на Конференцията ще се проведе тематичният панел на проекта CryoHub под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество.

Във вторият панел е предвиден уъркшоп:  „Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“, по време на който ще се представят два проекта насочени към иновативно он-лайн обучение за внедряване на възобновяеми енергийни източници в сградния сектор и за повишаване на енергийната ефективност в работните офиси.

Третият панел е също уъркшоп на Euroheat & Power – Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия. Централизирано отопление и охлаждане през енергийния преход – уроци от европейските проекти

Повече информация: https://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

28 февруари – 2 март 2018г.:

КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЕТОВНИ ДНИ НА  УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2018“

Вече повече от 20 години експерти и ключови фигури от цял свят се събират във Велс (Австрия) на международната конференция „Световни дни на устойчивата енергия”.

През 2018 г. събитието ще се проведе от 28 февруари до 2 март 2018 г. като ще предложи 7 конференции и 3 интерактивни събития, обхващащи технологии, политики и пазари.

Енергийната ефективност и възобновяемата енергия са от ключово значение за повишаване на икономическата конкурентоспособност на ЕС, неговите държави-членки, регионите и отделните предприятия. Резултатният икономически растеж осигурява работни места и възможност за инвестиране в по-нататъшния напредък на прехода към чиста енергия в полза на всички граждани. Чистата енергия за икономическа конкурентоспособност и начините за превръщане на чистата енергия в преход към бизнеса, планетите и хората следователно ще бъдат основни теми на Световните дни на устойчивата енергия 2018 г.

Събитието ще включва политика, технологични иновации и развитие на пазара и обединява повече от 700 делегати от над 50 държави от бизнеса, публичния сектор и изследователската общност.

Чиста енергия за всички европейци!

Подробна информация за програмата, начина на регистрация, резервация на стаи и др. ще намерите на сайта на конференцията: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

2122 февруари 2018 година:

ЦЕРЕМОНИЯ НА КОНВЕНТА НА КМЕТОВЕТЕ

„От Париж до Катовице: Ускоряване на прехода към декарбонизирани и устойчиви градове“

2018г. ще отбележи 10-та годишнина от инициативата „Конвента на кметовете“, стартирана от Европейската комисия. Всички ангажирани градове и членовете на Конвента на кметовете са поканени да се съберат за Инвестиционния форум и церемонията на Конвента на кметовете на 21-22 февруари 2018 г., за да направят преглед на постигнатите резултати, да обсъдят съвместни предизвикателства като инвестиции, сътрудничество на много нива и мобилност, да се срещнат с новосъздадения Политически съвет на ЕС и да начертаят за следващите стъпки.

Предварителна Програма:

Инвестиционният форум на Конвента (21 февруари)

е събитие, посветено на създаването на срещи между градовете, бизнеса и финансовите институции относно финансовия инженеринг за проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и интелигентната енергия, както и адаптирането към изменението на климата. Форумът ще обедини градове, бизнес и финансови институции за обмен на добри практики и успешни решения на общите предизвикателства.

Церемонията по Конвента (22 февруари)

е политическо събитие, което от 2008 г. събира всички членове на Конвента на кметовете. Церемонията ще демонстрира как  местните власти разработват интегрирани стратегии за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях, за да подобрят енергийната ефективност на сградите, транспорта или осветлението, да използват по-широко възобновяемите енергийни източници и да опазят климата. На тази церемония кметовете ще проучат как тези постижения могат да бъдат увеличени, за да се постигнат или надхвърлят целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Те ще имат възможността да общуват с лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и съответните заинтересовани страни, участващи в най-голямата по рода си инициатива за енергия и климат в света.

Регистрация за събитието: https://www.eventbrite.co.uk/e/2018-eu-covenant-of-mayors-ceremony-registration-41139742076

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

By / / Новини / Off

Инж. Тонев споделя своята идея за иновативна батерия за дома Smart Home Battery в ноемврийския брой на Списание „Икономика“

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев е и ръководител на екипа, работещ върху концепцията за иновативна батерия за дома Smart Home Battery. Батерията се зарежда с по-евтината  нощна  енергия,  а  домакинствата  я  ползват  през  деня  и дневните разходи за електричество намаляват. Екипът търси подкрепа, за да валидира тази си идея, като участва в състезанието PowerUp!

Регионалният финал в България на състезанието PowerUp! – най-големият конкурс на InnoEnergy за устойчиви енергии в Европа, премина и събра за втора поредна година стартиращи енергийни компании,  които  предлагат  интересни  решения.  На  локално ниво състезанието се координира от неправителствената  организация Cleantech Bulgaria, която чрез различни свои инициативи оказва силна подкрепа за развитието на иновациите.

Повече в раздел иновации „Зелени, но  все по-зрели технологии“ на Списание „Икономика“ (стр. 111), http://static.economic.bg/magazine/files/136/br_79.compressed.pdf.