ЧЕК участва в заседание на Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка, 05.07.2022г.

By / / Новини / Off

ЧЕК участва в заседание на КEП към КСЕЗС

На 5 юли 2022г. инж. Тодор Тонев, в качеството си на официален представител на Черноморски енергиен клъстер и експерт енергийна ефективност към АБЧО, участва в заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС).

Създаването на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, заедно със 7 ресорни Комисии към него, е съгласно реформа 9 към стълб Зелена България „Развитие на нисковъглеродна икономика и създаване на Комисия за енергиен преход и изработване на Пътна карта към климатична неутралност“ от Плана ни за възстановяване и устойчивост. Консултативният съвет е органът, от който се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции за декарбонизация и модернизация на българската икономика.

Целта на КСЕЗС и на ресорните комисии е да консултират и подпомагат Министерския съвет в контекста на съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и разработването на планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт и целите на ЕС за декарбонизация за 2030 и 2050 г.

Председател на Комисията за енергиен преход (КЕП) е заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите. Заместник-председател е министърът на енергетиката. Членове на Съвета са и заместник-министър председателите и министрите, представители на: президента, парламентарно представените политически партии и/или коалиции; национално представителните организации на работодателите и работниците, БАН, НСИ, НСОРБ, академичната общност и организации, свързани с възобновяемата енергия, природозащитни организации, и др. Съгласно Заповед № Р-128 от 05 юли 2022 г., в състава на Комисията за енергиен преход влизат 40 члена, измежду които е одобрен и инж. Тонев, като Председател на ЧЕК, юридическо дружество с доказана експертиза и фокус върху регионалното развитие в черноморския басейн подпомагащ енергийна трансформация на регионите и бизнеса.

Комисията за енергиен преход (КЕП) ще следва да изготви пътна карта (анализ) за климатична неутралност на икономиката на България и 2 сценария за декарбонизация на енергийния сектор, които да включват стъпки за постепенно спиране изгарянето на въглища до 2030 г. и отвъд, но не по-късно от 2038 г. Предвижда се одобрение на пътната карта от правителството и от Парламента до края на м. септември т.г.

Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да инвестира в решения, допринасящи за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. Процесът ще е сложен и за да е успешен е необходимо да се управлява прозрачно, с участието на всички заинтересовани страни. В този процес България трябва да развие капацитет и механизъм за активен диалог в рамките на реформите по Плана за възстановяване, политиките за декарбонизация и целите в рамките на Европейската зелена сделка.

Повече информация за КСЕЗС: http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1

 

Комисията за енергиен преход ще проведе първото си редовно заседание на 14 юли 2022, четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа в зала 4 на Министерски съвет. Предвиден е следният дневен ред:

15:00 – 15:15 часа: Кратък отчет на процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КЕП, представяне на предстоящия работния процес на Комисията в рамките на двуседмичните присъствени заседания в предстоящия период: (28.07.22 г.; 11.08.22 г.; 25.08.22 г.; 08.09.22 г. от 15:00 до 17:00ч. в МС);

15:15 – 16:30 часа: Представяне на текущите сценарии за енергиен преход и декарбонизация, изготвени през последната година от представителите на заинтересованите страни: (ЦИД; AmCham; Визия 2030; АИКБ; Енергиен модел на СУ и ТУ; Алтернативен енергиен сценарий 2030 – ИЕВИ и др.);

16:30 – 16:50 часа: Обсъждане на формата на заданието за доклада, който КЕП ще разработи на база изготвените сценарии и модели, и който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 г.

16:50 – 17:00 часа: Разни

Срещата на 14.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КЕП, без възможност за пряко участие, на следния линк:

Webex: https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m1c7a13faea37972a4b50c0084d88d244

ЧЕК участва в международно събитие „Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

By / / Новини / Off

ЧЕК участва в международна конференция

„Бизнес сътрудничество за устойчив син растеж в Европа“

На 10 и 11 май 2022 г. в Атина се проведе международно събитие, организирано от „Иновация Норвегия“. Целта на събитието бе да се засили сътрудничеството между бизнес и изследователски организации, клъстери от 12-те страни в ЕИП и Норвегия. Това са:  България, Хърватия, Естония, Гърция, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия.

Сътрудничеството се подкрепя чрез безвъзмездните средства предоставени от ЕИП и Норвегия. За 2014г.-2021г. са предоставени 320 милиона евро в подкрепа на 10 програми за бизнес развитие, иновации и МСП в 10 държави в Европа. В раздела „Син растеж“ програмата подкрепя проекти за бизнес иновации, създаване на стойност и конкурентоспособност в морския и морския сектор. Проектите разработват нови технологии, процеси или решения, допринасящи за укрепване на устойчива синя икономика в страните бенефициенти и тяхното сътрудничество с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Международното събитие в Атина беше открита от Mr Magnar Ødelien, Директор на „Иновация Норвегия“, Mr Kostas Fragkogiannis – заместник министър на Външните работи на Гърция и Mr Frode Overland Andersen – посланик на Норвегия в Гърция.

От Българска страна, на събитието присъства инж. Тодор Тонев, председател на УС на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК). Целта на посещението бе запознаване  с най- новите тенденции в областта на „Син растеж“ на „умни“ пристанища, брегови зони, офшорни ветрови централи, синя икономика и оползотворяване на морски продукти, логистика и морски градове. Бяха представени добри примери от Иновация Норвегия, пристанище Sines – Португалия, Корабостроителница „Искра“ – Хърватска, „Corvus Energy“ – Норвегия, Пристанище Гдиня – Полша, Морски клъстер Литва, Пристанище Берген – Норвегия, Офшорен вятърен клъстер Норвегия и др.

Инж. Тонев успя да реализира следните индивидуални срещи (B2B) с други участници в конференцията:

  • С Paul Thomassen от Simis AS, Норвегия – фирма разработила специализиран софтуер за аероеластична симулация за офшорни вятърни турбини
  • С Kristoffer Moldekleiv, представител на Клъстер Норвежки енергийни решения: Клъстерът предлага решения за прехода на компаниите към нови вериги за създаване на стойност. Сътрудничеството с клъстера насърчава среда за иновации и технологични разработки и иницииране на иновативни индустриални енергийни проекти
  • С Paal Hylin, представител на Open Ocean Farming AS Норвегия, фирмата се занимава с отглеждане на риба в офшорни зони и доставчик на технологии за отглеждане под вода на морски продукти
  • С г-н Стойко Стойков, представител на Hydrolift Smart City Ferries AS Норвегия, която разработва електрически автономни фериботи за градска употреба.

Формалните и неформални срещи бяха изключително ценни относно формулирането на нови проектни идеи и създаването на нови сътрудничества.

ЧЕК изказва своята благодарност на „Иновация Норвегия“ за предоставената възможност за създаване на контакти и бъдещи бизнес сътрудничества!

Международна конференция за иновации в строителната индустрия, 12-13.05.2022г., Букурещ

By / / Новини / Off

https://www.innoconstruct.ro/

Международна конференция за иновации в строителната индустрия

Второ издание: Пътят към цифровата трансформация

12-13 МАЙ 2022г

Световен търговски център – Букурещ

Обединени и мотивирани румънски компании от строителния бранш проведоха международна конференция INNOCONSTRUCT с приоритет дигитална трансформация и подкрепа за иновациите в бизнеса в град Букурещ в периода 12-13.05.2022г. Второто  издание на конференцията бе съсредоточено върху дефинирането на стъпките, рамката и инструментите, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация в сектора, като продължение на дебата, генериран миналата година.

Първият ден на конференцията бе посветен на представяне на действителни данни, свързани с дигиталната зрялост на сектора, силни казуси за внедряване на BIM в компании в различни подсектори на индустрията, интелигентни технологии и решения, тенденции в сектора. Вторият ден бе посветен на дебати под формата на кръгли маси, относно специфични аспекти на дигиталната трансформация, вариращи от развиване на дигитални умения, методи за внедряване на BIM, повишаване на енергийната ефективност, до финансови възможности за компании, които планират да станат по-дигитални.

С много практичен подход към темата, INNOCONSTRUCT успя да събере над 100 участника, представители на големи и малки компании от различни подсектори в строителната индустрия, а също и технологични компании, университети от различни страни, представители на Европейската комисия, местни власти, социални партньори, строителни клъстери от различни държави-членки. Представители на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) бяха официално поканени и участваха активно в двудневното международно събитие.

Конференцията бе организирана от румънския клъстер TEC Cluster, създаден през 2019 г. с цел повишаване на конкурентоспособността на строителния сектор чрез иновации и дигитална трансформация. Румънският клъстер, като официален партньор по одобреният за финансиране проект AEC EUROCLUSTER по програма SMP-COSME-2021-CLUSTER, използва възможността да покани на международната конференция всички партньорски клъстери, които да се запознаят и проведат първа работна среща преди официалния старт на проекта. AEC EUROCLUSTER обединява усилията и работата на 6 европейски клъстери от Словения (Construction Cluster), Австрия (BUSINESS UPPER AUSTRIA), България (Черноморски енергиен клъстер), Румъния (TEC Cluster),  Италия (DISTRETTO INTERNI E DESIGN DID) и Испания (SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS ASSOCIACION) с цел да се развие междуклъстерно сътрудничество и насърчаване на екоиновативни и интелигентни продукти за МСП в строителството и свързаните индустрии. По време на продължителност на проекта от 2,5 години общо 66 компании и бизнес подкрепящи организациите ще се възползват от обединените сили на 6 клъстера, разположени в средата на Европа.

 

 

Иновация Норвегия планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“ в Атина на 10-11 Май 2022 г

By / / Новини / Off

Иновация Норвегия

организира конференция на тема

„Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“

Иновация Норвегия, в сътрудничество с екипа на ФМ на ЕИП и НФМ планират провеждането на събитие „Бизнес сътрудничество в областта на Синия Растеж в Европа“, което ще се проведе в Атина, Гърция, както и онлайн на 10-11 Май 2022 г. На събитието ще присъстват предствители на бизнеса, клъстери, изследователи и други заинтересовени страни от 12 държави в Европа.

Целта на събитието е информиране за специфични възможности за финансиране на партньорски проекти и би послужило като основа за свързване на потенциални партньори за съвместни проекти по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“ в страни, където Иновация Норвегия е или програмен оператор, или донор – програмен партньор в областта на приоритетната област „Син растеж“. Въпреки, че споменатата приоритетна област не е подкрепена за финансиране в България, български компании и организации, работещи в сектора също биха могли да присъстват на събитието.

Участието в събитието следва да бъде официално одобрено от Иновация Норвегия. Избраните компании биха могли да бъдат подкрепени, чрез Схемата за подкрепа на пътувания.

Повече информация за събитието можете да откриете на следния линк:

https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/business-cooperation-on-sustainable-blue-growth-in-europe/?section=description.

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

By / / Новини / Off

Сграда с културна и архитектурна ценност във Варна бе превърната в енергийно ефективна с приложени реставрационни дейности

В рамките на заключително събитие на 22 декември 2021г. бе представена реновирана офис сграда на ул.“Преслав“ 4 в района на гаровия площад в историческата част на гр. Варна. С това бе отбелязан и финалът на успешно изпълнения проект „GreeTHiS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския басейн“ и финансиран в рамките на програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява в партньорство от шест държави – България, Румъния, Гърция, Република Молдова, Украйна и Грузия, а водеща е Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Присъстваха местни граждани и представители местната общност, туристическия браш, маркетингови, строителни и ICT фирми, както и представители на фирмата изпълнител на обекта. На гостите бяха официално представени и основните продукти и дигитални приложения, разработени в рамките на GreeTHiS и достъпни в онлайн пространството:

  • Черноморски Технически Онлайн Каталог на предприемачи, производители и доставчици на продукти и услуги в сферата на строителстово, инженеринга, информационните и комуникационните технологии
  • Виртуален гид на културно-исторически обекти, зелении и защитени територии в 6-те Черноморски държави – България, Гърция, Грузия, Република Молдова, Румъния и Украйна
  • Предпроектни проучвания и енергийни одити на културно-исторически сгради с предписание на мерки за енергийна ефективност.

В рамките на последните 2 години бяха приложени инвестиционни мерки, съгласувани със съответните институции, а именно: подмяна на прозорци, ремонт на покрива, инсталиране на хибридна термо помпа и система за отопление, подмяна на вътрешното осветление, изготвена пълна графична текстова и фото-документация, която да гарантира акуратната реставрация на фасадата, в съответствие с нормативните изисквания за реновиране на сгради – паметници на културата. По този начин сградата се превърна в модел на енергоефективна сграда, като резултатите могат да бъдат прилагани и в други културно-исторически сради. Офисът ще предоставя туристическа информация и услуги за гостите и жителите на град Варна.

Проект GreeTHiS се изпълни в периода октомври 2018 – декември 2021г. Общата стойност е 1 105,080.96 Евро, като 92% е приноса по Европейския инструмент за съседство, а 8% е национално съфинансиране от участващите държави.

Видео интервюта с екипа участвал в проектните дейности, свързани с обновяването на сграда – паметник на културата по проект GreeTHiS:

  • Арх. Евтимова, част от екипа участвал в реставрационните дейности на сградата, намираща се в историческия център на град Варна, пилотна сграда на АБЧО по проект GreeTHiS

  • Г-жа Елена Симеонова, координатор на проекта на GreeThis, споделя за постигнатите резултати в развитието на културното наследство и зеления туризъм в шестте черноморски държави, включени в проекта

  • Инж.Тодор Тонев, енергиен експерт на GreeThis – за приложените иновативни мерки за реновиране на сградата, разположена в историческия център на гр. Варна

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

By / / Новини / Off

Туристическият бизнес с поглед към сезон 2022

 

На 14 декември 2021г. се проведе последната от серията бизнес закуски на АБЧО, организирани по проект „GreeTHIS”, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-202“.

В хибриден формат събитието събра представители на местните власти, културни и научни институции и бизнеса. Акцент в дискусиите бе дефинирането на нови дестинации през предстоящия туристически сезон, в унисон с поставената тема: „Дестинации с потенциал и бъдеще“, обединявайки и постигнатите резултати по проекта.

По време на първата част бяха представени вирртуални платформи и апликации, виртуални турове и филми, разработени по проекта, които да бъдат изполвани от бизнес копманиите, тур оператори, агенти и др. при предлагането на туристически продукти и услуги.

Втората част бе насочена към споделянето на добри практики и научени уроци след изминалия туристически сезон. Представители на малките общини, които в известана степен остават отдалечени и изолирани от основните туристически потоци, също споделиха опит и нуждите си в рекламирането на туристически продукти. Като положителна бе посочена тенденцията, насочването на българските туристи към къщи за гости и малки семейни хотели и по този начин допринасят за развитието на селския туризъм.

Последната част бе посветена на представяне на възможности за използване на финансовите инструменти през следващия програмен период 2021-2017г. чрез участие в съвместни проекти основно в Черноморския регион. Бе осъществена онлайн връзка с Българо-Молдовски бизнес клуб, с който бяха обсъдени взаимното сътрудничество, както и включването на молдовски дружества в проектни предложения. Участниците обсъдиха и специфични идеи и дейности, които да бъдат реализирани на местно ниво чрез участието и на други организации от Черноморските държави.

За повече информация, молим посетете: www.ubbsla.org; www.greethis.net

Предприемач в науката

By / / Новини / Off

Председателят на УС на ЧЕК, инж. Тонев, е участник в Предприемач в науката

„Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради“

Моето бъдеще като предприемач в науката е да създам успешен модел за енергийно разпределение, който да бъде приложен във всички многофамилни жилищни сгради.

Моите клиенти са собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, фирми за управление на етажна собственост, ЕСКО фирми, енергийни търговци и др.

В науката мечтая всички български семейства да използват местна и възобновяема енергия и да бъде постигната пълна енергийна независимост на България.

 

‘Ще създам успешен модел за енергийно разпределение за всички многофамилни жилищни сгради’

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

By / / Новини / Off

28 септември 2021г.

Световният Ден на Туризма бе отбелязан във Варна

Зеленият туризъм и историческото наследство бяха темите на дискусионните панели посветени на Световния Ден на Туризма на 27 септември 2021г. Конференцията, организирана от Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/ събра заинтересовани лица и активисти от туристическия бранш да споделят резултатите от изминалия туристически сезон под въздействието на COVID-19 и да обсъдят възможностите за бъдещи инициативи и партньорства.

За първи път форумът придоби международен характер във Варна като особена заслуга за това даде активното включване на партньорите по проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“, финансиран по програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

В дискусионните панели, проведени в хибриден формат се включиха представители на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Министърът на туризма – г-жа  Стела Балтова, Дирекция Туризъм към община Варна. Международен опит споделиха експерти от Център за екологична подкрепа в Галац, Румъния, Агенция за Устойчиво Развитие и Европейска Интеграция „Долен Дунав“ в гр. Измаил, Украйна, гр. Поти, Грузия, община Орестиада, Националната Асоциация на Туристическите Агенции в Румъния, Агенция за икономическо развитие в Трабзон, Турция, Национална Асоциация по туризъм в Молдова, както и експерти от Асоциация на Българските Черноморски Общини.

Събитието бе част от ежегодното туристическо изложение: Туризъм Експо-  Дестинация Варна, което тази година се проведе под мотото: Туристически дестинации с история и бъдеще и 100 години от обявяването на Варна за курортен град.

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net

Дни на климата и енергията в Габрово, 24-25.06.2021

By / / Новини / Off

 

Дни на климата и енергията 2021 в Габрово

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово проведе Дни на климата и енергията на 24 и 25 юни 2021 г. в град Габрово, зала „Възраждане“. Представител на ЧЕК участва присъствено в двудневната хибридна конференция „Климат и енергия: Механизми и международни инициативи в подкрепа на местните власти и гражданите“. На събитието взеха участие над 200 души, присъстващи в залата и онлайн, представители на ЕК, Европейския парламент, Комитет на регионите, представители на правителството, НСОРБ, АБЧО, енергийни агенции, мрежи на местните власти, енергийни консултанти, финансиращи институции и чуждестранни лектори на експертно равнище.

Кметът на Габрово г-жа Таня Христова даде старт на дискусията, посветена на климата и енергията. Събитието бе съвместна инициатива на Община Габрово, ОМ ЕкоЕнергия, ЕнЕфект и Конвентa на кметовете. В обръщението си към участниците кметът на Габрово подчерта, че заедно с декарбонизацията на транспортния сектор и позеленяване на градовете в Европа, процесът на обновяване на европейския сграден фонд, ставащ все повече популярен като Вълна за обновяване, е един от ключовите приоритети на Европа в стратегията за растеж и постигане на климатична неутралност. По тази причина форумът в Габрово в голяма степен концентрира експертно и политическо внимание именно върху възможностите и предизвикателствата за реализиране на Вълната за обновяване. Таня Христова акцентира върху ключовата роля на местните и регионалните власти в целия цикъл на планиране и изпълнение на политиките и програмите, свързани с енергийната ефективност, чиято крайна цел е да достигнат до хората.

Сред презентаторите бяха Марку Маркула – заместник-председател на Комитета на регионите, Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, Хелмут Щрасер – заместник-председател на Европейската енергийна награда, Фредерик Бойе, оглавяващ секретариата на Споразумението на кметовете, Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Юлиан Попов – старши политически съветник на Европейската климатична фондация, Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, инж. Тодор Тонев от АБЧО, кметове на европейски градове и др.

Двудневното събитие бе изпълнено с много споделени добри практики, нови идеи, бъдещи планове и успешни инициативи. Термините като нов европейски Баухаус, вълна на саниране, енергийна бедност, енергийни кооперативи, зелена сделка, декарбонизация, план за възстановяване и устойчивост присъстваха в почти всички презентации.

Конференцията завърши с дискусия с участието на кмета на Община Габрово Таня Христова, Жечо Станков, Пламен Пенчев, Йордан Николов, Здравко Генчев и Юлиан Попов, който говориха за нулевоенергийните градове.

Повече информация, както презентациите може да намерите на сайта на Община Габрово: https://gabrovo.bg/bg/news-article/10428

 ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

By / / Новини / Off

ЧЕК получи сертификат за лоялен партньор от Катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна

На 18.06.2021г. се проведе Юбилейната научно-практическа конференция „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна със съдействието на Асоциацията на земеделските производители в България.  Конференцията, по повод 30 години от основаването на катедра „Аграрна икономика“,  събра над 70 представители на академичните среди от България и чужбини с над 50 представители на бизнеса и администрацията, ангажирани с аграрния бизнес.

Конференцията се излъчваше на живо в YouTube, както и предостави възможност за присъствено и дистанционно участие. Предизвикателствата пред съвременното земеделие и устойчивото развитие на селските райони бяха основните тема, застъпени по време на събитието и общо 46 научни и практически доклада бяха представени. Основните акценти в дискусиите бяха насочени към предизвикателствата стоящи пред съвременното земеделие и селските райони породени от променящата се интензивно бизнес среда, пандемията свързана с COVID-19, новите проекции на Общата селскостопанска политика на ЕС, повишаващите се изисквания към качеството и безопасността на храните, нарастващата нестабилност на селскостопанските пазари и др. Изведе се необходимостта от внедряване на нови ресурсно спестяващи и щадящи климата и околната среда технологии, повишаване на степента на дигитализация в сектора, развитие на кооперирането и сътрудничеството, разширяване на иновациите, подобряване на достъпа на земеделските производители до пазарите, повишаване на производителността и ефективността и т.н.

Председателят на Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК), инж. Тодор Тонев,  взе участие в събитието с Доклад „Енергиен потенциал в аграрната икономика“ и представи възможностите за енергийна ефективност в секторите лозарство и овощарство, животновъдство. Инж. Тонев сподели, че през последните години все повече се изучават и прилагат възможности за производство на енергия от продукти от аграрната икономика. Има възможност да се произвежда електроенергия, топлоенергия, газ биоетанол, дизел и др. от земеделски продукти. Забелязва се и опасност от конкуренция между хранителните продукти и енергийните продукти в земеделието. Поради това, ЕК не подкрепя производството на дизел от първични земеделски продукти. Представеният доклад  на инж. Тонев разгледа потенциала на Бургас за производство на енергия с цел да се демонстрират новите бизнес възможности и добавянето на стойност в аграрната икономика.

В рамките на проект, финансиран от ЕС, Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира реставрация на фасадите на сграда недвижима културна ценност във Варна

By / / Новини / Off

25 май 2021г.

Стартира реставрация на фасадите на сграда недвижима културна ценност във Варна

Read More

#WeChooseReuse еко-кампания за общини и фирми – лято 2021г.

By / / Новини / Off

Да изберем повторно използване:

 #WeChooseReuse еко-кампания за общини и фирми, организирана от глобалното движение Break Free From Plastic

Кампанията има за цел да повиши осведомеността и да събере подкрепа от ключови заинтересовани страни в подкрепа на системите за повторно използване на ресурсите в Европа.

Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) застава за каузата #WeChooseReuse и моли граждани, фирми и общини от България да подкрепят глобалната еко-инициатива като подпишат Писмо за подкрепа и се присъединят към нарастващия клуб на „шампионите за повторно използване“ в Европа.

Подписвайки писмо за подкрепа, вие казвате „Стоп на еднократната употреба!“ Нека да заставим нашите управници и големите индустриални компании да предприемат по-големи действия и да предоставят повече алтернативи за многократна употреба.

Кампанията ще се проведе през цялото лято на 2021, след което Break Free From Plastic ще бъде домакин на голямо  международно събитие, с което да отпразнува онези, които са подписали писмата, и да ги представи на вземащите решения в ЕС, показвайки необходимостта и подкрепата за действие от цяла Европа.

Физическите лица могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/commit-to-reuse

Бизнесът може да подпише тук: https://wechoosereuse.org/busзнача-for-reuse

Общините могат да се подпишат тук: https://wechoosereuse.org/munitiesunities-for-reuse

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с организаторите на кампанията на имейл на jack@zerowasteeurope.eu!

„Заедно можем да създадем здрави системи за повторно използване и да дадем възможност за една наистина кръгова икономика „

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

By / / Новини / Off

Пътна карта на културния туризъм в Черноморския регион

6-те партньорски организации по проект GreeTHIS създадоха „Пътна карта на културния туризъм“ като иновативен инструмент за засилване на сътрудничеството и засилване на интереса и посещенията на туристи в черноморските държави, пренасяйки се в историческото минало и античността и едновременно с това вливайки се в съвременните постижения в областта на икономическото, дигиталното и информационното развитие.  Пътната карта на културния туризъм в Черноморския регион обединява общия стремеж на партньорските държави: България, Гърция, Грузия, Молдова, Румъния и Украйна в популяризирането на културния и зеления туризъм чрез представянето на местни идентичности, анализи и тенденции в развитието, опазването, съхранението и управлението на културния и зеления туризъм.

Проект GreeTHIS е финансиран от Европейския съюз, Съвместна Оперативна Програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

За повече информация можете да ни следите на: www.greethis.net

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

By / / Новини / Off

Покана към членовете на клъстера и други ИКТ фирми във Варна да предоставят възможност за едномесечен стаж на безработни младежи

 Стартира втори цикъл на Обучителна § стажантска програма за младежи по проект EDIBO

Ръководството на Черноморски енергиен клъстер отправя покана към компании, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, графичен дизайн, уеб дизайн и др. да се включат в партньорската стажантска програма на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) като предоставят възможност за стаж на безработни и нискоквалифицирани младежи до 29 годишна възраст. За предпочитане е желаещите фирми да са позиционирани в област Варна и да имат възможност да предоставят менторска подкрепа на 5-6 младежи за период не по-малък от 1 месец.

Обучителна § стажантска програма за младежи се организира в рамките на европейския проект EDIBO, финансиран по Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. (https://digitalbootcamps.eu/). Младежите желаещи да стажуват са преминали през 200 часовото обучението по „Дигитални умения“, включващо основни компютърни умения – OS Windows, браузъри – Chrome, FireFox и Opera, инсталиране и премахване на програми; Open Office; драйвери и поддръжка; настройки на мрежа; периферия и възможни проблеми; основни програми в ежедневието на предприемача; организация на работата на предприемача с помощта на компютър; електронно взаимодействие с институциите; специализиран модул Lightroom CC, дигитално предприемачество и социални мрежи, др. Екипът на Институт за младежки инициативи и иновации (ИМИИ) ще подкрепи, желаещите фирми да предоставят възможност за стаж, като осъществи подбор и селекция на младежите съобразно критериите за работа на фирмата-работодател.

#EEANorwayGrants #NEETsTraining #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment #EDIBOEuropeanDigitalBootcamps

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

By / / Новини / Off

CSSC Lab: Нова INTERREG инициатива, демонстрираща важността на секторното свързване и съхранение на енергия

Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда

АБЧО е национален партньор за България в един от 25-те одобрени проекти по Транcграничната Програма „Дунав 2014-2020“, а фирма член на клъстера („3К“ АД) е асоцииран партньор. Проектът „Лаборатория за съхранение и разпределение на енергия в градcка cреда“ (CSSC Lab) стартира през юли 2020 г. и е с продължителност 2,5 години. Консорциумът се състои от 17 партньори от почти всички дунавски държави.

Европейският съюз има амбициозни планове за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Това изисква тестване и приемане на иновативни решения за производство, потребление, управление и съхранение на енергия. CSSC Lab – новият INTERREG проект, г., ще подкрепи тестването на подходи за секторно свързване и съхранение на енергия в Австрия, България, Хърватия и Словения.

Основното препятствие, което понастоящем се среща при увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници, е по-доброто свързване на потреблението и съхранението на енергия. Възобновяемите енергийни източници са ключови за постигането на целите на ЕС в областта на климата, но представляват значително предизвикателство, тъй като те са променливи. Това означава, че осигуряването на слънчева и вятърна енергия силно зависи от сезона и времето. Необходими са нови, иновативни решения за съхранение, за да се гарантира, че енергията, произведена от възобновяеми източници, може да се съхранява и използва при необходимост.

Подходите за секторно свързване служат за изграждане на мост между потреблението на енергия от една страна и съхранението на енергия от друга. Техният потенциал се признава и на ниво ЕС, като по тази тема Европейската комисия формулира ясна стратегия (Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система, ЕК, юли 2020 г.). Въпреки това продължава да липсва информираност относно значението на секторното свързване на общинско и градско ниво, които са съществени компоненти в интегрираната енергийна система.

В своето проучване за 2019 г., озаглавено „Потенциал за свързване на сектори за декарбонизация“, Европейската комисия препоръчва стартиране на пилотни демонстрационни проекти за свързване на сектори като средство за повишаване на осведомеността на общинско и градско ниво. CSSC Lab се стреми да следва тази препоръка, като стартира различни тестови сайтове. „Нашият проект е изключителен с това, че изграждаме специфични технологии в четири партньорски региона, Хърватия, Австрия, Словения и България. След това тези инвестиции ще служат като демонстрация за представители на общини, градове и потенциални инвеститори като предлагат различни решения за производство на енергия, съхранение, използване и управление „, казва водещият партньор на проекта CSSC Lab Хрвойе Марас.

Той и неговият колега Марко Чавар представляват Регионалната енергийна агенция в Северозападна Хърватия (REGEA), която успя да обедини 17 партньори от 11 държави и успешно подаде заявление за финанcова подкрепа до транснационалната програма  „Дунав“.

Лабoраторията CSSC Lab. обаче няма да се ограничи само до представянето на технологии. Ще подготвим моделно решение и инструментариум за оценка за типични случаи на градско използване, ще разработим пилотна схема за изграждане на капацитет за общините с местни обучения, уеб семинари и сесии за коучинг в градовете , ще създаде онлайн платформа за обучение за устойчив трансфер на знания и възпроизвеждане на решения за други градове “, добавя Ръководителят на проекта, Марко Чавар.

Повече за проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/cssc-lab

Photo credit: © Pichler & Traupmann Architekten | Rendering: Patricia Bagienski

ЧЕК подкрепя безработни и нискоквалифицирани младежи с интерес за работа в сферата на ИКТ

By / / Новини / Off

Read More

ЧЕК представи дейността си на българо-румънска клъстерна конференция в град Варна на 28-29.09.2020г.

By / / Новини / Off

Двудневната българо-румънска клъстерна конференция се проведе на 28-29.09.2020 г. във Варна

На 28 и 29 септември 2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“ със съпътстващи бизнес срещи между представители на българския и румънския бизнес. Събитието се проведе в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна и се организира съвместно с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс. Целта на конференцията бе да допринесе за насърчаване и подпомагане на българските фирми в обединяването им в клъстери за по-успешна интернационализация и конкурентоспособност.

Международната конференция, тип „хибридна конференция“ (присъствена и онлайн) бе част от поредицата събития в рамките на „Зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на първия ден, 28.09.2020 г. бе разгледана темата за биоикономиката, като част от веригата за създаване на добавена стойност на селскостопанските храни, преквалифициране, S3 и се наблегне на ролята на клъстерите като стълбове на индустриалните екосистеми. Инж. Тодор Тонев, Председател на УС на ЧЕК и в ролята на клъстер-домакин на международното събитие представи опита на енергийния клъстер, неговите членове, реализирани проекти и иновативни продукти, разработвани съвместно с клъстерните фирми.

Вторият ден от конференцията бе отреден на съвместни работни сесии и дискусии между представителите на български и румънски клъстерни организации към общ подход в Дунавския и Европейския контекст. В допълнение към основната тема на събитието, организаторите приветстват участието и на други индустриални сектори и техните представители на клъстери, като е осигурен специален панел с възможности за представяне, за да се покажат последните новости в развитието и потенциала на междусекторното сътрудничество.

Международната конференция се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Повече информация за проведената конференция: www.sme.government.bg

 

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

By / / Новини / Off

Европейска Седмица за Устойчива Енергия 2020

22-26.06.2020

 

Ежегодната Европейска Седмица за Устойчива Енергия ще се проведе в периода 22-26 юни 2020г. под мотото: „Отвъд кризата: чиста енергия за зелено възстановяване и растеж“

Тази година събитията в рамките на Европейската енергийна седмица са само дигитални! Основни акценти са: 3-дневна дигитална политическа конференция, ежегодните награди на Европейската Седмица за Устойчива Енергия, първият Европейски Младежки Енергиен Ден, заедно с онлайн видео срещи, виртуални щандове и други съвместни дейности. През целият м. юни участниците ще имат достъп до съпътстващите онлайн събития и енергийни дни, както и до дигиталните събития, организирани в цяла Европа.

За повече информация и регистрация за събитията:

https://www.eusew.eu/

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

By / / Новини / Off

10 юни 2020г.

 

ДВЕ ВИРТУАЛНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ ЩЕ БЪДАТ АКТИВНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ ЮНИ 2020

 

В края на м. юни Асоциация на Българските Черноморски Общини ще предложи две иновативни платформи, които да са в помощ на бизнеса, туристи, прилюченци и търсещи нови интересни местополжения.

Виртуалните платформи се разработват в рамките на проект: „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитието на Черноморския регион“, финансиран в рамките на Съвместна Оперативна Програма „Черно море 2014-2020“.

 

Онлайн каталог за зелен туризъм

http://greethis-db.info

Онлайн каталогът за зелен туризъм е иновативен инструмент в помощ  на бизнеса, който обхваща производители и доставчици на енергийни услуги и продукти, както и практични решения за иновативни енергийно ефективни технологии, приложени в защитени и културно-исторически сгради в шестте страни- участнички в проекта. Този онлайн инструмент ще послужи за изграждане на Черноморската мрежа за бизнес сътрудничество и иновации, която да съдейства за обмяна на практики, опит и информационна подкрепа на основните пазарни структури в областта на туризма и културно-историческото наследство. Каталогът ще бъде преведен на шестте езика на страните партньори – български, румънски, гръцки, молдовски, украински, грузински и английски и ще бъде достъпен свободно достъпен чрез официалната интернет страница на проект GreeTHIS.

 

Виртуален Гид

https://greethis.ilab.studio

Виртуалният Гид е интерактивна платофрма за реклама в шестте партньорски държави – България, Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и Грузия. Представени са шест пилотни обекти във всяка от страните, които целят да откроят и популяризират основни елементи, историческо минало, постижения и предимства свързани с културната идентичност и многообразие на Черноморските територии.

Несъмнено това е визитната картичка GreeTHIS, чиято задача е да докосне любителите на туризма и особено тези, интересуващи се от културно наследство и опазване на зелените територии и да ги провокира интереса за посещение и достъп до тези места.

 

За повече информация можете да посетите:  www.ubbsla.org; www.greethis.net