By / 15th декември, 2017 / Новини / Off

Акценти от IV-тата международна конференция „Клъстерите в Европа“, проведена в Будапеща на 30.11-01.12.2017г.

Повече от 150 участници от 17 страни, представители на Европейската комисия, национални и регионални власти, политици и действащи клъстери, присъстваха на IV-та конференция „Клъстерите в Европа: Как можем да извлечем поуки от миналото за постигане на бъдещ успех?“, организирана в Будапеща от Унгарското Министерство на Икономика за четвърти пореден път.

Целта на конференцията беше да се даде цялостна картина за европейската схема на клъстерите от самото начало до сега, като се съсредоточи върху стимулите и движещите сили в различните страни, регионите, които инициираха нов подход, базиран на мрежи в Европа. От друга страна, събитието имаше за цел да идентифицира „бъдещите съкровища на мрежите“ въз основа на предишен опит и да се намери ролята на човешкия фактор зад успешните мрежи.

Конференцията беше открита с приветствените думи на г-н Balázs Rákossy, държавен секретар на унгарското Министерство на Иикономика и г-жа Eszter Vitalyos, държавен секретар на кабинета на премиера на Унгария, г-н Thomas Bender, началник отдел, Европейска комисия, ГД Регионална политика. Те подчертаха значението на сътрудничеството и ролята на клъстерите в икономическата система, обобщиха историята на развитие на клъстерите през последните 20 години и настоящото състояние на тези обединения, основните цели и факторите за успех в бъдеще както на национално, така и на европейско ниво.

Първият ден от конференцията беше разделен на 4 сесии. В първите две сесии участниците дадоха общ преглед на развитието на първата национална и европейска политика за клъстери – първите стъпки от началото на 90-те до 2017 г.

Един от главните презентатори, г-н Кристиан Кетелс, председател на мрежата на TCI, направи преглед на развитието на европейските клъстери. След него г-н Reinhard Büscher, бивш началник на отдел, Европейска комисия, ГД „Развитие“, представи изчерпателно и информативно представяне на действащото европейско законодателство. Във втората сесия  презентатори от различни страни като Испания, Франция, Дания и Австрия, които са пионери в политиките по отношение на клъстерите, представиха последните десетилетия на нарастващи клъстерни мрежи и основните задачи за разработване на политики, които да направят водещите клъстери все по-добри и да развият политически и правен контекст за започване на нови. В последната сесия презентаторите подчертаха значението на човешкия фактор като един от най-важните елементи за успеха на клъстера. Като завършването на първия ден, след дълбокото познаване на началото, имаше вдъхновяващи презентации и дискусии за развитието на политиките за клъстерите.

На втория ден от конференцията публиката се раздели на четири паралелни дискусии.

  • В панела „Перспективата на клъстера и МСП след 2020г.“, обсъждащите групи дискутираха основните задачи за следващия програмен период и формулираха нуждите в подкрепа на Европейската комисия;
  • В панела „Клъстерирането – от клъстър за клъстер към бизнес за бизнес / от човек за човек към пари за пари“ бяха споделени трикове как да запазим производителността на членовете на клъстера жив и някои успешни и не толкова успешни практики;
  • Клъстерите могат да спомогнат за поддържането на предлагането на професионални служители за МСП, което е важен проблем в страните от Източна и Централна Европа и е по-спешно в настоящата среда, бе споделено в панела Industry 4.0 и Smart Strategying.
  • В четвъртия панел разнообразието, основано на специфичните характеристики на регионите, се очертава като основна област за по-ефективно подобряване на клъстерите.

В края на конференцията бяха обсъдени широк спектър от горещи теми и много интересни въпроси, свързани с бъдещето!

Всички презентации и снимки са достъпни на уебсайта на събитието: https://www.clustercollaboration.eu/news/highlights-clusters-europe-iv-conference-budapest

Източник: European Cluster Collaboration Platform