By / 28th септември, 2017 / Новини / Off

АБК даде пресконференция на тема: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – как подпомагаме развитието на клъстерите в България и защо всички развити клъстери отпаднаха на административна оценка?”

На 14.09.2017 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) даде пресконференция, във връзка с резултатите и публикувания списък от страна УО на ОПИК на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

Темата беше: “Клъстери и ОП “Иновации и конкурентоспоспобност” – КАК ПОДПОМАГАМЕ  РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и защо ВСИЧКИ РАЗВИТИ КЛЪСТЕРИ ОТПАДНАХА НА АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА?/ Отзвук след първите официално обявени резултати по програмата за развитие на клъстерите в България/”.

Основни акценти на пресконференцията на АБК бяха:

1. Публикуваните резултати от акредитацията на клъстерите и оценките на административното съответствие на клъстерите след подаване на проектните предложения по ОПИК.

2. Позиция на АБК, относно получените резултати.

Повече за събитието и СТАНОВИЩЕТО на АБК може да намерите тук: http://abclusters.org/v-natsionalniya-presklub-na-bta-ot-abk-dade-preskonferentsiya-na-tema-klasteri-i-op-inovatsii-i-konkurentospospobnost-kak-podpomagame-razvitieto-na-klasterite-v-balgariya-i-zashto-vsichki-razviti-klas/